Quantcast

Спреният "Южен поток" остава приоритет в програмата на правителството

OFFNews Последна промяна на 20 януари 2015 в 14:46 7105 14

Спреният

България ще продължи изграждането на проекта за газопровод "Южен поток".

Това става ясно от "Програмата на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018" в частта й посветена на сектор "Енергетика", съобщава БГНЕС.

В програмата на правителството, която трябва да бъде гласувана на заседанието на Министерски съвет утре, се посочва, че строителството на "Южен поток" ще продължи по европейските правила, при диалог с ЕК и при доказани икономически ползи, които са: "Пълно въвеждане на нормите на ЕС в националното законодателство. Анализ и създаване на предпоставки за публичност и прозрачност при изграждането на проекта" и "Диалог с ЕК по изясняване на въпроси, засягащи изпълнението и съответствието с европейското законодателство на конкретни договорни аспекти".

Други основни цели

Абсолютен приоритет на енергийната ефективност над изграждането на нови мощности. Приемане на енергийна стратегия на България до 2030 с поглед до 2050 г. Провеждането на пазарни реформи и финансова стабилизация на енергийния сектор. Преразглеждане на големите енергийни проекти. Участието на България в създаването на Европейски енергиен съюз и гарантиране на енергийната сигурност. Това са основните акценти на правителствената програма в сектор "Енергетика" на четворната коалиция с министър-председател Бойко Борисов.

България и Европейският енергиен съюз

"Активен принос на България, като държава-членка на ЕС, при формиране на концепцията за създаване на Европейски енергиен съюз, способстващ за засилване ролята на енергийната политика в контекста на цялостното икономическо развитие на ЕС и общи действия за сигурни енергийни доставки", е написано в правителствената програма. Отговорните институции за постигането на тази цел са: Министерският съвет, Министерството на външните работи, Министерството на енергетиката.

За нейното постигане се предвижда изготвяне на национална позиция по насоки и документи, представяни от европейските партньори в хода на дискусиите и формирането на механизъм за функциониране на бъдещия Европейски енергиен съюз.

Енергийна стратегия и реформи

Правителството и ресорното министерство на енергетиката си поставят за цел създаването на устойчива и конкурентна пазарна среда в енергетиката като се защитят интересите на всички пазарни субекти и се гарантира тяхната финансова стабилност. Това ще се постигне със създаването на условия за устойчива и конкурентна пазарна среда. Ще трябва да се извършат промени в нормативната уредба и регулаторната рамка. Важен елемент е и контролът за тяхното прилагане.

Правителството ще набележи средносрочни и дългосрочни приоритети в развитието на енергетиката, включително постигане на хармонизирана връзка между енергийната политика на Република България и тази на ЕС. За постигането им се предвижда разработването на Енергийна стратегия на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

Хармонизиране на законодателството в областта на енергията от възобновяеми източници за интегрирането на тази енергия в условията на либерализиран пазар (изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници)

Кабинетът "Борисов" не подминава и проблемите на енергийната ефективност. Нейното повишаване ще бъде постигнато чрез разработването на Национална стратегия за енергийна ефективност.

Преразглеждане на големите енергийни проекти

Правителството на Бойко Борисов ще преразгледа големите енергийни проекти и тяхната икономическа ефективност. Те ще бъдат изграждани само при пълно съответствие с европейските правила и директиви и при доказана икономическа ефективност.

МС предвижда изграждане на нови електропроизводствени мощности и нови газодобивни и газопреносни и газоразпределителни инфраструктури в съответствие с европейското законодателство. Мерките, с които ще бъде постигнато всичко тона, са: 1. Развитие на нормативната уредба за създаване на условия за структуриране и изпълнение на конкретни инвестиционни проекти; 2. Осигуряване на прозрачност и участие на обществеността чрез провеждане на обществено обсъждане на ранен етап от разработването на проектите.

Ядрена енергетиката

Кабинетът "Борисов" си поставя за задача да удължи живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй". В същото време властта се обявява за развитието на нови икономически ефективни проекти, създаващи възможност за екологично нисковъглеродно производство на енергия.

Експлоатация на АЕЦ "Козлодуй" ще продължи при спазване на стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия, директиви на ЕС. Удължаването на срока на експлоатация на 5-и и 6-и блокове на АЕЦ "Козлодуй" чрез "изпълнение на Програмата за изпълнение на мерките по продължаване на срока на експлоатация на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй". А това на свой ред ще се постигне чрез "разработване и изпълнение на Програмата за изпълнение на мерките по продължаване на срока на експлоатация на 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй".

Нова ядрена мощност ще бъде изградена само при доказан положителен икономически ефект и без искането на държавна помощ. Предвижда се провеждане на обществено обсъждане на техническите, икономическите и социалните аспекти на проект за нова ядрена мощност, както и изготвяне на предпроектно проучване с подробен финансов модел относно нейното изграждане. В правителствената програма не се посочва конкретно за коя ядрена мощност става дума. Отговорната институция е министерството на енергетиката.

По отношение на безопасното управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци се предвижда изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци.

Нов ДКЕВР

Интересите на българските потребители и бизнеса от справедлива цена на електроенергията ще бъдат защитени от нов състав на регулатора ДКЕВР. Той ще бъде съставен по принципи, гарантиращи неговата политическа независимост.

Енергийната ефективност – абсолютен приоритет

Правителството на Бойко Борисов ще се стреми към намаляване потреблението на електрическа енергия в сектор "Домакинства", енергоемкостта на бизнеса и повишаване конкурентоспособността на българската икономика. За да се постигне тази цел са набелязани следните мерки: 1. Приемане на нов Закон за енергийната ефективност, свързан с хармонизиране на българското законодателство в областта на енергийната ефективност с правото на ЕС; 2. Разработване на Национална стратегия за енергийна ефективност и провеждане на обществено обсъждане

Кабинетът на Борисов също така се ангажира да осигури по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. За целта се предвижда изпълнение на мерки и подкрепа за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради (изготвяне на техническо и енергийно обследване на всяка сграда, проектиране и строително-монтажни работи).

Екологичен добив на енергоресурси

Местните енергоресурси ще се разработват само при две условия: 1. екологичен добив; 2. икономическо обосновано наличие на ресурси.

Търсене и проучване на нови находища на нефт и газ. Кабинетът обещава да ускори изпълнението на дейностите по търсене и проучване на нефт и газ, включително в Черно море. Той също така ще насърчи търсенето и проучването на находища на нефт и газ.

Разработване (експлоатация) на находища на нефт и газ с доказани запаси и ресурси на находища с предоставени права за добив. Предоставяне на институционална подкрепа за проекти и инвестиционни предложения за разработване на находища на нефт и газ, допринасящи за енергийната ефективност и гарантиращи опазване на околната среда.

Добив на находища на твърди горива. Предоставяне на права за добив на въглища в рамките на оптималния баланс между наличните в страната ресурси за производство на електроенергия при използване на високоефективни технологии.

Енергийна сигурност

Проучване на възможности за сондажи за природен газ. Правителството обещава да прилага решението на НС за забрана на технологията "хидрофракинг", както и развиване на източниците и трасетата за доставка на природен газ и развитие на местния добив.

Предвижда се и доизграждане на реверсивни връзки със съседните балкански държави. По-конкретно става дума за развиване на проектите за междусистемни газови проводи: 1. Междусистемна газова връзка Гърция – България; 2. Междусистемна връзка Турция – България; 3. Междусистемна връзка България – Сърбия.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

21.01 2015 в 04:13

По света няма такова нещо като ядрена безопасност, има ядрена ЛОТАРИЯ. Всички блокове остаряват и няма да изкарат проектните си срокове поради технически причини.

21.01 2015 в 00:13

Мисля, че разбрах великия замисъл. Приоритетът в програмата не е газопровода „Южен поток“, а ДРУЖЕСТВОТО „Южен поток“. Така картинката става ясна.
Парите нямат политически пристрастия.

21.01 2015 в 00:09

Бойко да не се унижава повече с идиотски предложения за хъбове, ами да се захваща бързо с интерконекторите и с процедурите по проучванията на Терес и Силистар.
За хан Аспарух няма какво да се проучва, то е ясно, че има и румънците, които намериха газ в съседния на него блок ни го казаха, че нашето находище е по-голямо от тяхното и че са готови и него да разработват, ако ние нямаме интерес!

20.01 2015 в 22:09

Eми направо не е истина колко ТЪПА е тая ГЕРБЕРАСТИЯ. Самите руснаци вече се отказаха да строят Южен Поток, обаче тука герберасткото правителство си го слага в плана. Абе направо немам думи, това верно дето вика народа - тъп, по-тъп, най-тъп, гербераст...

20.01 2015 в 18:57

По "Южен поток" ще текат европейски правила.
Относно газта ... Голям "хъб" ще ядем за акъл.

20.01 2015 в 18:48

Играта на покер продължава. "Строи" се докато няма писмен отказ подписан от Хуйло. Че знае ли човек, може да реши , че ще му крадем тръбите и да изпрати зелените човечета на екскурзия в България.

20.01 2015 в 18:28

"Кабинетът "Борисов" си поставя за задача да удължи живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй"

Защо ще удължават живота на блоковете, нали след модернизацията им започнала през 2004-2005 год, за която се изхарчиха повече от половин млрд долара, навсякъде из медиите тръбяха, че за 20 години занапред няма да се налага нищо да се прави по блоковете, а оттогава досега са минали само 10 години, не 20?!
Къса е паметта им, къса е и нашата и затова пак някои "енергетици" отново яко ще си пълнят гушите.

20.01 2015 в 16:53

до xyz : Ако си спомняш Овчаров подписаха договора за тази висока цена, пък Станишев одобри високата цена за ВЕИ-тата с една смешна цел - да подсилят тежестта на престоящия ефтин ток от АЕЦ Белене. И така се надцакваха, че прецакаха всички нас. А те къде са. Ние тук,Станишев в ПЕС, Овчаров в пенсия предполагам не е в България. Ей така ни ограбват

20.01 2015 в 16:21

Румбата не е крадец. Той е касиер.


Айде бе мама ви гейберастки орки, ревете де!


Айде пак "Костов е виновен!"

Де сопа де-е-еее. Няма да изкарате да се хванете за лопуша напролет.

20.01 2015 в 16:11

В такива случаи е полезно да си припомним фактите около скъпия ток от американските централи.
=================================
Двата договора - единият за рехабилитация на ТЕЦ "Марица-изток 3", а другият - за ново строителство на ТЕЦ "Марица-изток 1 " - са подписани на 13 юни 2001 г. от тогавашния директор на НЕК Данаил Тафров. Всеки може да ги прочете на сайта на Народното събрание. Те са качени там от около месец. И всеки може да се увери, че в тези договори не е определяна никаква цена на електроенергията. Специално за ТЕЦ "Марица-изток 1" няма нито една стойност в целия договор.

Какво се случва по-нататък? На 4 юли 2005 г. ДКЕВР с председател Константин Шушулов излиза с решение за цената на електроенергията от ТЕЦ "Марица-изток 1". Няколко месеца по-късно - на 17 ноември 2005 г. - Румен Овчаров слага подписа си под съгласие НЕК да подпише договор за особен залог в полза на AES като обезпечение. И този протокол завършва със следния текст: "Препис от настоящия протокол да се връчи на изпълнителния директор на НЕК за сведение и изпълнение". Отдолу е добавено: Румен Овчаров плюс неговият подпис. Това означава, че през 2001 г., когато Иван Костов е бил премиер, не са определени никакви цени - такива, каквито сега плащаме за ток. През юли 2005 г., тогава правителството на Симеон Сакскобургготски е в оставка, а министър на енергетиката е Мирослав Севлиевски, се определя една много висока цена на тока от ТЕЦ "Марица-изток 1". Министър Румен Овчаров през ноември 2005 г. вече има тази цена в ръцете си. Знае каква е тя. Той с подписа си за сключване на договор за особения залог фактически дава ход на строителството на ТЕЦ "Марица-изток 1".

Какво е трябвало да направи, виждайки тази висока цена? Той е трябвало да откаже сключването на договор за особен залог. Тогава при липсата на такъв договор инвеститорите не биха получили необходимия кредит и нямаше да строим ТЕЦ "Марица-изток 1" при условията, при които сега е построен. Още тогава е имало резерви за намаляване на тока. Но Овчаров е подписал високите цени. Имало е много висока цена на варовика, необходим за сероочистващите инсталации. Висока е била и цената за транспортиране на отпадъците, както, разбира се, и други сегменти от общата сума. Овчаров не е направил това. Затова той носи лична отговорност за високата цена на електроенергията, по която ТЕЦ "Марица-изток 1" продава на потребителите.

Нека обясня какво означава договор за особен залог. Ако в един момент НЕК престане да изкупува електроенергията от "Марица-изток 1", то парите, които НЕК събира от българските потребители, директно ще постъпват в касата на ТЕЦ-а. Тоест парите на българските потребители ще постъпват директно в сметките на собствениците на централата. Което е ужасяващо, защото този договор и в момента виси като дамоклев меч над всички.

Иван Костов го плюят 12 г. за тези договори. Добре че имаше протести, за да излезе истината. Всъщност Румен Овчаров е в ситуацията, в която крадецът вика: "Дръжте крадеца!"