Приоритетите в социалната сфера: Безплатни лекарства за деца, регистър за насилници и педофили

Какво предвижда коалиционното споразумение

Рени Петрова 13 декември 2021 в 12:17 2490 0

Безплатни лекарства за деца до 14 години, създаване на регистър за насилници и педофили с влезли в сила присъди, безплатни държавни и общински детски ясли и детски градини и дигитални трудови книжки са част от приоритетите в коалиционното споразумение между "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" в частта за социална политика.

Приложенията за 18-те сектора бяха публикувани вчера от "Продължаваме промяната". 

Незабавно ограничаване властта на главния прокурор в законодателната програма на бъдещия кабинет

Документът потвърждава част от договореното в публичните преговори между четирите политически сили. 

Хартиените трудови книжки отиват в историята

В приложението за труд и социална политика целите и мерките са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Постигнат е и консенсус за необходимост от допълнително обсъждане, анализиране и предоговаряне на няколко точки.

Договорени краткосрочни мерки и цели 

Еднократна помощ от една минимална работна заплата заради наложените COVID мерки за: самостоятелно наети лица в области с невъзможност за работа поради наложени COVID мерки и за родители, останали вкъщи, за да гледат децата си заради затворени училища и детски градини поради COVID мерки, са първите заложени цели.

Удължаването на текущите мерки за бизнеса беше договорено и на преговорите за правителство.

Оценка на ефективността на текущия пакет от мерки за подпомагане на гражданите в условията на COVID, възможност за разсрочено плащане на енергийните сметки и осигуряване на дърва за огрев чрез контрол върху пазара и износа, също са приоритети на коалицията.

В краткосрочната политика за възрастни хора и пенсионери е решено с бюджет 2022 пенсионерите да не получават по-малка обща сума на пенсия плюс добавка, а пенсиите да бъдат преизчислявани по швейцарското правило, до въвеждане на другия механизъм.

Заложено е още доплащане през социалната система за пенсии под линията на бедност, както и всички плащания, несвързани с осигурителния принос да бъдат за сметка на социалната система. В приложението е записано и че при планиране на бюджет 2022 трябва да се проведат работни групи със служители от социалните услуги, Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика.

Договорени следните средносрочни и дългосрочни мерки и цели

Както и в законодателната програма на проектоправителството, така и в приложение №13 е заложено държавните и общинските детски ясли и градини да станат безплатни, но след обсъждане с другите комисии, както и въвеждане на ваучерна схема за неприетите деца, които отговарят на условията за прием. Осигуряването на безплатни ясли и градини предизвика спор в преговорите за правителство и окончателно решение тогава не беше записано. 

Като цел е заложено да се разгледат възможности за изграждане на допълнителни детски градини и ясли и евентуално алтернативни методи за детска грижа, които са съобразени с дългосрочните мерки за регионално развитие.

Прието е и обезщетението за втората година на майчинството да бъде равна на една минимална работна заплата през 2022 година. Сред другите средносрочни и дългосрочни мерки е и да се обсъди и разгледа механизмът за обезщетение на осигурените работещи майки през втората година на майчинството. Безплатни лекарства за деца до 14 години ( като ще се вземе формулировката от групата по здравеопазване) е сред целите на проектоправителството.

В приложението е записано и прилагане на прозрачен законовоопределен автоматичен механизъм за определяне на МРЗ, който е базиран на европейската директива и след консултации със социалните партньори, като минималната работна заплата да бъде 50% от средната работна заплата. Това беше и предложението на предложения за социален министър Георги Гьоков по време на преговорите за коалиция, но то не беше записано тогава. 

От приложението става ясно, че спорът за определяне на максималният осигурителен доход не е решен. На преговорите от БСП поискаха той да бъде увеличен, но от Демократична България не бяха съгласни с това. В крайна сметка се прие максималният осигурителен доход да бъде обвързан с определен коефициент към средната работна заплата, но това ще стане след консултации със социалните партньори.

Минимална добавка за нощен труд, базирана на европейските норми и след консултации със социалните партньори; адекватно определяне на линията на бедност според европейската методика; обвързване на минималното обезщетение за безработица с минималната работна заплата след консултации със социалните партньори; транспониране на директивата на ЕС за гъвкаво работно време и гъвкаво използване на отпуски; създаване на дигитални трудови книжки и регламентиране на дистанционната работа в Кодекса на труда - са сред останалите цели и мерки в споразумението. 

Заложено е още да се разработи дългосрочна стратегия по доходите и да се предприемат конкретни стъпки за преодоляване на недостига на квалифицирана работна ръка - включително улеснен достъп до пазара на труда на работници с български произход и чуждестранни граждани, които са завършили образованието си в България.

Акцент е поставен и върху създаване на връзка между образованието и пазара на труда. В приложението е записано и уреждане на облекчен режим на доброволни стажове по време на лятната ваканция на учениците, което ще се синхронизира с групите по образование и икономика.

От кабинета ще заложат и на насърчаване на активното участие на работодателите в програмите за допълнителна квалификация и преквалификация, както и преразглеждане на стратегията за дългосрочна грижа.

Услугите в домашна среда и за патронажна грижа да бъдат управлявани електронно е сред останалите приоритети. Ще бъдат преразгледани и капацитетът, качеството и ефективността на услугите. Относно грижата за възрастни хора с отделен бюджет и това да стане част от осигурителната система или от социалното подпомагане ще има дебат.

Създаване на пътна карта и регистър на всички групи с необходимост от социална подкрепа, анализ на използването на ваучерите за храна и прецизиране на месечната база и квотата, съкращаване на документооборота за използване на социални услуги и намаляване на администрацията и електронно управление и единна система на социалните плащания и услуги, са част от мерките на проектокабинета.

Заложено е и изработване на законодателна програма за социални мерки и ревизия и постоянен контрол на средствата, качеството и ефективността на социалните услуги.

От правителството искат и да се намали изоставянето на деца в институции, като това ще стане с план за реинтеграция в семействата, цялостен междуинституционален механизъм за превенция на изоставяне на деца и ревизия на процеса и изразходването на средствата за деинституционализация.

Създаване на регистър за насилници и педофили с влезли в сила присъди и решения с изричен ограничителен характер при предоставяне на определени административни услуги и механизъм за координация между институциите е сред приоритетите, заложени в приложението. На обсъждане ще бъде поставено изграждането на механизъм за засилване на превенцията в случаите на регистрирани и проверени сигнали преди активна присъда.

Преглед и усъвършенстване на програмите за обучение и квалификация на работещите в социалната сфера и получаване на статут на работещите в нея, също са сред целите на кабинета. Оттам са заложили още анализ, ревизия и реформа на агенциите в социалната система; контрол на отпускането на социални помощи на трудоспособни лица и преглед на здравната грижа за здравно неосигурени.

Договореното по време на преговорите криминализиране на получаване на "пари на ръка" също е записано в споразумението: "Съвместни проверки между НАП и ГИТ и засилен контрол след провеждане на тримесечна разяснителна кампания. Големи глоби и криминализиране на доплащането на ръка над официално договорените плащания за труд. Под санкции попадат работодателите, счетоводителите и работещите".

Постигнат консенсус за необходимостта от допълнително обсъждане, анализиране и предоговаряне 

За част от мерките от Продължаваме промяната, БСП, Има такъв народ и Демократична България са се договорили, че трябва да бъдат допълнително анализирани и обсъдени. Част от тях са политики, касаещи младите семейства, а времето за предоговаряне е 3 месеца: 

- Еднократна помощ при раждане на първо дете 500 лв., при второ - 1000 лв., за трето дете -1500 лв., а за всяко следващо - по 200 лв.

- Увеличаване на еднократната помощ за майки редовни студенти до 10 минимални работни заплати.

- Еднократна помощ до 10 минимални работни заплати за родители, които са се осигурявали през последните 24 месеца.

- Еднократна помощ до 300 лв. за всички деца от 1. до 4. клас, давана еднократно в началото на всяка учебна година.

- Данъчен кредит в размер на 6000 лв. за дете на работещи родители.

- Нулев данък общ доход върху доход от труд на лица под 26 години.

- Безплатни учебници за всички ученици от 1. до 12. клас.

- Безплатни инвитро процедури.

- Месечна добавка на база заетост за родители, които живеят и се осигуряват в България в размер на 24 МРЗ, платени на равни месечни вноски до навършване на 7 години на детето.

- Еднократната помощ за ученици да бъде въведена за всички класове от 1. до 12. клас и да бъде обвързана с присъствието на децата в училище.

- Осигуряване на достатъчен брой на ясли и детски градини.

- Създаване на постоянни комбинирани стимули за връщане на родителите на работа.

- Транспониране на директивата за баланс на личен и професионален живот и директивата за прозрачност на трудовите взаимоотношения.

Относно пенсиите е записано, че в рамките на 6 месеца ще се направи анализ за справедлива актуализация и създаване на нов механизъм, който да е устойчив във времето:

- Пълен анализ на пенсионната система и план за цялостна пенсионна реформа с оглед базиране на реалния принос към системата съвместно със социалните партньори.

- Анализ на категориите труд за пенсиониране.

- Възможности за повишаване на коефициента на заместване на дохода.

- Увеличаване на тежестта на всяка година трудов стаж след пенсионна възраст.

За хората с увреждания коалиционните партньори са постигали консенсус, че в срок от 6 месеца трябва да се анализират следните политики:

- Промени в законодателство, гарантиращо равното право на труд на хората с увреждания.

- Държавна агенция за хора с увреждания.

- ТЕЛК реформа с цел отделяне на медицинската диагноза от работоспособността и социалната подкрепа.

- Надграждане на регистъра за хора с увреждания.

- Възстановяване на националния раков регистър.

- Промени в ЗУТ за засилване на контрола и проверките относно достъпност на средата.

- Рампи за хора с увреждания в градския транспорт и стикери за сигнализация при нередности.

- Кампания за активно включване в програмите за заетост на хора с увреждания.

- Премахване на системата на ТЕЛК и преминаване към системата на ICF.

- Система за преквалификация и връщане на хората с увреждания към пазара на труда.

- Насърчаване на работодателите за наемане на хора с увреждания чрез покриване на част от осигуровките.

- Въвеждане на система за стимулиране на работодателите да извършват преквалификацията на хора с увреждания.

- Изменение на закона за лична помощ, включващо премахване на ТЕЛК решение като условие за достъп до лична помощ, увеличаване на часовете от 12 часа - точка за спешно обсъждане в срок до 3 месеца.

Сред останалите мерки, които ще се обсъждат допълнително, е дефиниране на енергийна бедност и минимално количество вода за питейни нужди и битово потребление в срок от 6 месеца. Относно това ще трябва да се определи на кого и как се предоставя целевото подпомагане, да се изработи цялостен механизъм, да се въведе линия на енергийна бедност за използване само за дългосрочни мерки, да се разшири обхватът и финансирането на текущата програма за енергийно бедни домакинства.

Наредбата за качеството на социалните услуги ще бъде подложена на обществено обсъждане. В срок от шест месеца да бъде завършена националната карта на потребностите и предлагането на социални услуги - ускорено създаване на картата с фокус върху потребностите и т.нар. кухо предлагане на услуги, са сред останалите мерки, които ще трябва да бъдат предоговорени. 

Сред тях са и приемане на национална стратегия за детето и дефиниране на понятията благосъстояние и детска бедност в срок от 12 месеца, както и преглед на ефективността и разходите на центровете за квалификация и преквалификация - срок от 6 месеца.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови