Quantcast

Предколедно кабинетът разплати 405 млн. лв. и дари имоти

Юлиан Христов Последна промяна на 16 декември 2015 в 12:14 2147 0

Предколедно кабинетът разплати 35 млн. лв. и дари имоти

Снимка БГНЕС, архив

Близо 405 млн. лв. ще плати правителството за земеделие, култура, спорт, военноинвалиди, образование, за Министерството на правосъдието и за инвестиции. 

По-голямата част от средствата са допълнителни трансфери от централния бюджет на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2015 г. в размер до 370,7 млн. лв. Средствата са одобрени още с актуализацията на бюджета. Парите отиват за финансирането на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., директните плащания на площ и пазарните мерки. Разчетите са на база актуализирани прогнози за изпълнение на програмите и схемите през 2015 г.

25 млн. лв. отиват за Министерството на енергетиката, с които трябва да бъдат разплатени вече завършени проекти в рамките на Националния план за инвестиции (ИПИ). 

Неразплатените проекти са насочени към "устойчив преход към нисковъглеродна икономика, основана на модернизация на генериращите мощности, чисти технологии, реконструкция и модернизация на инфраструктурата, разнообразяване на енергийния микс и на източниците на енергийни доставки". За тази цел инвеститорите правят вноски в транзитна сметка, в която към момента са набрани 59.173 млн. лв. Именно това налага и допълнителният трансфер на средствата към бюджета на министерството за тази година. 

"В Министерството на енергетиката са представени общо 13 инвестиционни проекта, разходите по които подлежат на възстановяване, на обща стойност 59.626 млн. лв. С отпуснатите днес от МС допълнителни средства ще бъдат частично разплатени инвестиционните проекти по Националния план за инвестиции", уточняват от пресцентъра на Министерски съвет.

За военноинвалиди правителството одобри допълнителни средства в размер на 326 461 лв. Парите отиват по бюджета на държавното обществено осигуряване и са предвидени в централния бюджет за 2015 г. С тях ще бъдат разплатени извършени разходи през третото тримесечие на годината по предоставени услуги на правоимащите лица по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

31 590 лв. допълнителни разходи отиват и по бюджета на спортното министерство. Средствата са за изплащане на стипендии на 47 ученици от общински и държавни спортни училища, постигнали високи спортни резултати през 2015 г. Те са предвидени в централния бюджет по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

Правителството одобри и вътрешнокомпенсирани промени в утвърдените разходи по бюджета на Министерството на културата. С тях се осигуряват допълнително средства за финансиране на сценичните изкуства и опазването на културното наследство. По бюджетна програма „Сценични изкуства” ще бъдат прехвърлени близо 550 хил. лв., спестени по програма „Администрация”. Още 1 млн. лв. от същата програма се пренасочват за дейности по опазване на движимото и недвижимото културно наследство.

Допълнителни разходи в размер на 25 231 лв. отиват и по бюджета на Министерството на правосъдието. Средствата са предвидени по централния бюджет и с тях ще бъдат възстановени суми за изплатени през 2015 г. обезщетения по едностранна декларация от 2013 г. и четири приятелски споразумения, сключени през 2014 г.

Обезщетенията по едностранни декларации и приятелски споразумения се изплащат след постановяване на решение на Европейския съд по правата на човека, които в конкретните случаи са оповестени едва през 2015 г.

Одобрени бяха и вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на правосъдното министерство. С тях неусвоените средства по бюджетните програми „Политика в областта на правосъдието” в размер на 6.8 млн. лв. и „Администрация” – 1.35 млн. лв., ще бъдат пренасочени за покриване на неразплатените задължения по бюджетните програми „Затвори – изолация на правонарушителите” и „Следствени арести и пробация”.

79 320 лв. отиват за изграждане на безжични мрежи в училищата. Средствата също са предвидени в бюджета по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”.

На днешното си заседание кабинетът прие решение и за безвъзмездното предоставяне на имоти на три общини - Белене, Габрово и Нова Загора. В същото време правителството има намерение да продаде на търг бивши военни имоти, чиято данъчна оценка е близо 21 млн. лв.

Теренът, който се предоставя на община Белене, се намира на ул. „България” № 53 в града. Местната власт ще ползва двуетажната сграда за библиотека и читалня, за организиране на културни прояви, просветна и образователна дейност, за развиване на спортни дейности на закрито като клуб за шахмат, клуб по спортни и модерни танци, клуб по начално военно обучение и др., за разкриване на кръжочна дейност за децата и учениците, за организиране на семинари, лекции и обществени форуми.

Община Нова Загора ще ползва имот с площ 6436 кв. м за складова база за съхранение на индивидуални средства за защита и друг инвентар, нужни при защита на населението от бедствия и аварии.

На община Габрово е предоставен терен от 3,6 дка в землището на с. Копчелиите, подходящ за бъдещи инвестиции и разкриване на нови работни места. Имотът е разположен до околовръстен главен път Е-85 и в непосредствена близост са изградени водоснабдителна, електроснабдителна и съобщителна мрежи

С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута и на пет военни имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия и разреши те да бъдат продадени.