Наказанията в училище ще могат да се обжалват в съда

Ивайло Анев 24 септември 2015 в 11:28 5768 0

Наложените на учениците наказания ще могат да се обжалват в Административния съд. Това е записано в приетите днес текстове от Закона за предучилищното и училищното образование.

Преди вземането на решение за наказание, ученикът ще има право да бъде изслушан, задължително в присъствието на психолог, или да даде писмено обяснение за случилото се.

Наказанията, налагани на ученици при провинения ще бъдат с продължителност най-много един срок.

Ученик няма да може да бъде местен в друга паралелка в същото учебно заведение, ако това налага промяна на профила, професията или специалността му.

Санкциите "предупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в друго училище" няма да се налагат на ученици в класовете от началния етап.

От налагане на санкции ще бъдат освободени и онези ученици, чиито провинения са били осъществени вследствие на техни здравословни проблеми, изрично посочени в медицинските им картони.

Депутатите приеха и правило, според което за едно нарушение няма да може да бъде налагана повече от една санкция. 

Според новите текстове ученик, на който е било наложено тежко наказание, като "предупреждение за преместване" и "преместване", няма да има право да получава стипендия за отличен успех в рамките на срок, за който важи наказанието.

Възможните санкции ще са:

- забележка;

- преместване в друга паралелка в същото училище;

- предупреждение в преместване в друго училище;

- преместване в друго училище;

- преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    За политиката