Учениците до четвърти клас няма да повтарят

Без оценки във втори и трети клас

Ивайло Анев 17 септември 2015 в 16:35 7143 2

Учениците от втори и трети клас няма да имат оценки.

Това решиха депутатите при гласуване на текстове от Закона за предучилищното и училищното образование.

В момента това правило важи за първокласниците, като те завършват с една годишна качествена оценка, във втори и в трети клас имат количествени и качествени оценки, като учениците сега не повтарят до четвърти клас.

Според зам.-председателката на образователната комисия в парламента Корнелия Маринова образованието ще е по-качествено, ако отпаднат количествените оценки в началния етап на образованието.

Междувременно народните представители одобриха и идеята учениците от първи до трети клас включително, които не са усвоили учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка „слаб (2)” по учебен предмет, да не полагат изпити за промяна на оценката и да не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма. 

За тези ученици ще се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището.

При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.

Учениците от XII клас, които имат годишна оценка “слаб (2)” по един или по няколко учебни предмета, също няма да повтарят, а трябва да се явяват на поправителни изпити, докато изкарат по-висока оценка.

Няма да повтарят и учениците със специални образователни потребности. Ако имат двойка по даден предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма за тях. Ако не му бъде разработена такава програма, през следващата учебна година ученикът ще полага поправителен изпит.

Депутатите приеха и разрешиха и въвеждането на комбинирана форма на обучение на деца със специални образователни потребности.

При комбинираната форма децата учат част от предметите с останалите ученици в дневна форма. Други предмети учат по индивидуален учебен план, препоръчана от екипа за комплексно педагогическо оценяване. Екипът ще извършва оценка на образователните потребности на тези деца по специална методика. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови