Искат забрана на бурките в София, от джамията да не усилват звука

OFFNews Последна промяна на 06 май 2016 в 21:14 11740 9

Забрана на бурките и в столицата предлагат съветниците от групата „Патриоти за София – ВМРО и Атака“, които са внесли предложение до Столичния общински съвет. 

То е свързано с промяна на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община, пише на сайта на ВМРО. 

Патриотите искат на публични места да е забранено носенето на дрехи, които покриват лицето по начин, който пречи носещият ги да бъде разпознат, а също и да се извършва религиозна дейност.

При неспазване на забраната е предвидена глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение - от 1000 до 2500 лв.

По инициатива на съветници от ВМРО носенето на бурки на обществени места е забранено в общините Пазарджик и Стара Загора. Подобно предложение е направено и предстои решение и в общините Пловдив, Шумен, Хасково и Харманли. В Народното събрание Патриотите внесоха проект на Закон за забрана носенето на облекло, скриващо напълно или частично лицето на публични места. 

Предложенията: 

§ 1 Създава се чл. 6а със следния текст:

„чл. 6а (1) На публични места се забранява носенето на дрехи, които покриват лицето по начин, който пречи носещият ги да бъде разпознат.

(2) Забраната по ал. 1 не се прилага спрямо лица, изпълняващи служебните си задължения по Закона за МВР, Закона за ДАНС и Закона за отбраната и въоръжените сили;"

§ 2 Създава се раздел Va с наименование „Правила за дейността на религиозни общности и осъществяване на религиозни дейности”:

Чл. 23а (1) Забранява се извършването на религиозна дейност на публична общинска собственост при следните изключения:

А) като част от официални чествания и церемонии, организирани от държавни институции и Столична община;

Б) след подаване на уведомление по чл. 17 от упълномощен представител на регистрирано религиозно вероизповедание по смисъла на НАРЕДБА за правата и задълженията на местните органи на религиозните общности на територията на Столичната община и взаимоотношенията с местните органи на изпълнителната власт и при спазването на Глава V-а от Наредбата;

(2) Не се допуска извършване на религиозна дейност на публична общинска собственост по реда на чл. 23а, буква „б”, когато общественият ред може да бъде застрашен, накърняват се морала и добрите нрави или се създават пречки за свободното ползване на публичните пространства от останалите граждани.

(3) Не се допуска при извършването на религиозна дейност ползването на помощни технически средства, които чрез звук, образи или картина нарушават обществения ред, морала, добрите нрави или пречат на останалите граждани.

Чл. 23б Забранява се извършването на религиозна дейност в детските и учебните заведения, съгласно чл. 5 на Закона за народната просвета, освен когато това е част от официална церемония.

Чл. 23в Забранява се извършването на религиозна агитация на терени публична общинска собственост (улици, площади, подлези, паркове и други) посредством разпространението на печатни материали – брошури, дипляни, книги и други.

§ 3 В глава V-та „Контрол и наказания” се създава чл. 24а със следното съдържание:

Чл.24а (1) За нарушения по чл. 6а се налага административно наказание глоба от 500 до 1000 лв.

(2) За повторно нарушение на чл. 6а по смисъла на чл. 24, ал. 4 се налага наказание глоба в размер от 1000 до 2500 лв.

Чл. 24б (1) За нарушения по чл. 23а на нарушителя се налага наказание глоба от 500 до 1000 лв.

(2) За повторно нарушение по смисъла на чл. 24, ал. 4 се налага наказание глоба от 1000 до 2500 лв.

(3) За нарушения по чл. 23б на нарушителя се налага глоба в размер на 2500 лв.;

(4) За нарушения по чл. 23в на нарушителя се налага наказание глоба от 100 до 500 лв., а за повторно нарушение по смисъла на чл. 24, ал. 4 наказание глоба от 500 до 1000 лв.

Чл. 24в На религиозни общности, регистрирани по НАРЕДБА за правата и задълженията на местните органи на религиозните общности на територията на Столичната община, чиито членове, представители или организатори, нарушават чл. 23а се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2500 лв.

(2) Санкцията по ал. 1 се налага на представляващия религиозната общност, съгласно регистрацията ѝ;

§ 4 Създава се нова глава „Допълнителни разпоредби” със следното съдържание:

§1 По смисъла на настоящата наредба „начин, който пречи носещият ги да бъде разпознат” означава всяко покриване на лицето частично или изцяло с дреха, плат или друг материал, който създава пречка лицето да бъде разпознато без използването на специални технически средства.

§2 При нарушение на чл. 23а, ал. 2 от повече от едно лице, на всяко лице, участвало в нарушението, се налага отделно наказание.

§3 За целите на настоящата наредба понятието „общественият ред може да бъде застрашен”, означава всеки потенциален риск за нарушение на обществения ред, който може да доведе до безредици, до струпване на множество хора без разрешение по реда на ЗСММ.

§4 За целите на настоящата наредба „създават пречки за свободното ползване на публичните пространства от останалите граждани” означава всяко заемане на улица, тротоар, части от пътното платно, площад, подлез и други, което води до пречки за останалите граждани, неучастващи в събитието, спокойно и безпрепятствено да преминат.

§5 Помощни технически средства, които чрез звук, образи или картина нарушават обществения ред, морала, добрите нрави или пречат на останалите граждани по смисъла на чл. 23а, ал. 3 са всички технически средства за възпроизвеждане или усилване на звука, за възпроизвеждане на образи, картини и видеоматериали, които биха могли или създават в публичната среда шум или зрителни възприятия, които са обществено неприемливи поради противоречие с морала, добрите нрави или нарушават спокойствието.

§6 За целите на чл. 23а компетентните органи могат да не съгласуват мероприятия съгласно Закона за шествията, митингите и манифестациите в частта, за която има опасност от нарушаване на обществения ред, морала, добрите нрави или спокойствието на гражданите.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

73928

12

El Commandante

08.05 2016 в 00:09

Един Buff, бейзболна шапка и очила и си готов....

73928

10

El Commandante

07.05 2016 в 12:17

"и всеки който носи маска против грип в автобуса или си сложил шал през устата би попаднал под тази мярка!"

Абсолютно!

Но, нали разбираш че няма как в един такъв закон или наредба изрично да бъде посочена думата "бурка"?

73928

8

El Commandante

07.05 2016 в 11:53

"Освен това - ОБАЧЕ, смятам,че мярката трябва да се разшири"

Ето де:

"„чл. 6а (1) На публични места се забранява носенето на дрехи, които покриват лицето по начин, който пречи носещият ги да бъде разпознат."

Тук никъде не пише бурки специално.

8070

3

Валентин Ненков

06.05 2016 в 23:12

В Пазарджик няма съветници от ВМРО!
 
X