Христо Иванов обжалва отказите на ВСС да накаже двама магистрати

OFFNews Последна промяна на 23 април 2015 в 16:00 1460 0

Христо Иванов обжалва отказите на ВСС да накаже двама магистрати

Министърът на правосъдието Христов Иванов обжалва отказите на ВСС да образува дисциплинарни производства срещу бившата шефка на Софийския градски съд Владимира Янева и и бившия следовател Петьо Петров, съобщиха от правосъдното министерство. 

Министърът обжалва три решения, с които ВСС на два пъти отказа да образува дисциплинарно производство срещу съдия Янева за нейни действия като председател на СГС, както и образуването на дисциплинарно производство срещу следователя в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура (СГП) Петьо Петров.

Янева и Петров напуснаха постовете си, след като бяха установени драстични нарушения от тяхна страна. Около аферата "Червей" стана ясно, че бившата шефка на СГС е дала разрешение за прилагане на СРС за срок от 300, което е почти два пъти над разрешеното от закона. Името на Петров пък изплува след окончателната поравдателна присъда на бившия военен министър Николай Цонев. В решението на ВКС се казва, че следователят е бил част от активно мероприятие за провокиране към подкуп. Целта е била Цонев да бъде уличен в даването на подкуп, за да бъде прекратено разследване срещу него.

Правосъдният министър Христо Иванов атакува в съда отказите на ВСС да образува дисциплинарни производтва срещу двамата магистрати. 

В закона не са уредени случаи, при които ВСС да има право да откаже да образува дисциплинарно производство по сигнал на компетентен орган и с данни за извършено дисциплинарно нарушение от дисциплинарно отговорно лице, се посочва в жалбата на министъра. Подобен отказ на практика прегражда възможността да се реализира дисциплинарна отговорност, без дори да се направи проверка на налични категорични факти. Също така, в ЗСВ няма ограничения за внасяне на предложения за дисциплинарна отговорност на един магистрат, щом тези предложения съдържат различни факти и обстоятелства за извършени нарушения.

Министър Иванов внесе на два пъти предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Владимира Янева за неизпълнение на други служебни задължения. Първото предложение е от 5 март и е мотивирано с „конкретни обстоятелства за поредица от преднамерени неправилни приложения на закона“ – произнасяне по нередовни и непълни от гледна точка на закона искания за прилагане на СРС; разрешаване използването на СРС за разкриване на престъпления, за които законът не предвижда възможност за използване на СРС; нарушаване на разпоредба от закона за СРС, като е било разрешено прилагане на СРС за срок по-дълъг от 180 дни – в конкретния случай за 300 дни.

Тези действия съставляват умишлено нарушаване на служебните задължения на съдия Владимира Янева в качеството й на председател на СГС, мотивира се министър Иванов.

На заседание на ВСС от 19 март съветът е взел решение, с което отказва да образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Владимира Янева, която вече е временно отстранена от длъжност.

На 26 март министърът отново внася предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство мотивирано с наличието на новонастъпило обстоятелство – предоставени му от председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 7 разрешения за използване на СРС, издадени от Владимира Янева в качеството й на председател на Софийски градски съд, в това число всички разрешения по т.нар. разработка „Червей“. Тези материали не са включени в предложението на министъра от 5 март и не са разглеждани от ВСС в решението му за предишния отказ. На 9 април, с ново решение, ВСС е оставил като недопустимо и това второ предложение на министъра за налагане на дисциплинарно наказание на Янева

„Целта на дисциплинарното производство е да се проучат всички факти и обстоятелства по дисциплинарното нарушение, да се съберат доказателства за тях и да се предостави възможност на съответното лице да упражни своето право на защита посредством представяне на писмени доказателства и възражения, както и да бъде изслушано. Дисциплинарната отговорност на магистрат може да бъде реализирана само след законосъобразно проведено дисциплинарно производство.

Незаконосъобразният отказ за образуване или оставяне без разглеждане като недопустимо на предложение за образуване на дисциплинарно производство има за пряка последица преграждане на възможността за налагане на дисциплинарно наказание дори и да е извършено дисциплинарно нарушение“, пише в жалбата на министъра. ВСС не може да отказва образуването на производство, когато има валидно предложение, надлежно мотивирано с факти и обстоятелства за нарушения на дисциплинарно отговорно лице.

На 9 април пък ВСС отказа да образува дисциплинарно производство срещу следователя Петьо Петров за уронване на престижа на съдебната власт. Предложението бе направено от министър Иванов на 31 март. Според сигнала Петров е подбудил друго лице към престъпление, „а фактите, които обосновават това тежко дисциплинарно нарушение, са от такова естество, че установяването им е възможно само с окончателния съдебен акт на върховната съдебна инстанция по делото. Установените с решението на Върховния касационен съд действия на Петьо Петров, станали публично известни на обществеността, сериозно и грубо нарушават ценностите на независимото правосъдие и доверието на гражданите, че магистратите провеждат законни и справедливи разследвания“, се казва в жалбата на министъра до ВАС. Според него няма основания за отказ за образуване на дисциплинарно производство срещу следователя Петьо Петров, а решението на ВСС е незаконосъобразно.

Трите жалби на министъра са подадени чрез ВСС. Първата от тях – срещу първия отказ на ВСС да започне производство срещу Владимира Янева, е подадена в понеделник, останалите две са депозирани днес в деловодството на съвета. Срокът за обжалване на решенията на ВСС е 14-дневен.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови