МОН откри 11 нарушения в МУ, смъмри ги и разблокира банковите им сметки

Александра Маркарян Последна промяна на 19 декември 2016 в 19:02 3297 2

Меглена Кунева

Снимка Сергей Антонов

Меглена Кунева

Министерството на образованието констатира 11 сериозни нарушения, извършени от Общото събрание на Медицинския университет, което отстрани предсрочно ректора проф. Вихра Миланова и на нейно място избра проф. Виктор Златков. Въпреки че констатациите поставят под въпрос легитимността на събранието, от МОН оставят в сила решенията и просто препоръчват на ръководния орган на държавния университет нарушенията да не се повтарят. Краят на проверката от МОН бележи и край на запора на банковите сметки, който МОН наложи през октомври.

Изходът от проверката оповести тази вечер пресцентърът на министерството.

Скандалите в Медицинския университет избухнаха през есента - няколко месеца след смяната на дългогодишния ректор проф. Ваньо Митев с проф. Вихра Миланова. Одитен доклад на МОН разкри драстични нарушения. Публично достояние стана фактът, че университетът обучава незаконно студенти в чужбина, както и че проф. Митев е платил десетки хиляди левове на себе си, съпругата и дъщеря си. Оказа се, че държавният университет с бюджетно финансиране дори няма методика за определяне на възнагражденията, че ректорът е пътувал до "екзотични дестинации". Прокуратурата повдигна обвинение срещу Митев, а МОН запорира сметките на университета.

Проф. Митев нарече констатациите "атаки срещу академичната автономия", а близки до него преподаватели и служители организираха отстраняването на проф. Миланова. Беше свикано общо събрание, проведено скрито от медиите, на което проф. Миланова беше свалена от поста, който зае бившият шурей на Бойко Борисов - проф. Виктор Златков. Последваха уволнения в университета.

Документалните нарушения при провеждането на общото събрание са 11. Констатирани са от звеното за вътрешен одит на МОН, което работи по проверката, разпоредена от вицепремиера в оставка Меглена Кунева, на 6 октомври.

Одиторите са установили, че в състава на Контролния съвет на МУ-София не е бил включен представител на Студентския съвет. Същият Контролен съвет е прехвърлил правомощията си като е изразявал становища по незаконосъобразността на действията и решенията на бившия ректор проф. Вихра Миланова, както и по отношение правото й да сключва и прекратява трудови договори.

На проверяващите не е бил предоставен документ, че проф. Ваньо Митев е бил упълномощен от членовете на Академичния съвет да насрочи и ръководи заседанието на Общото събрание от 20 септември 2016 г. Проф. Митев е предал болничен лист за периода от 14 до 27 септември 2016 г. На ръководеното от него заседание Академичният съвет прекратява неправомерно дисциплинарно производство.

Друго нарушение е, че според Правилника за устройството и дейността на МУ-София, дейността на Академичния съвет се регламентира с приети от него вътрешни правила. Одиторите са били уведомени писмено, че такива правила не са били изготвяни. Пак според Правилника за устройството и дейността на МУ-София, заседанията на Общото събрание са публични, освен ако то не реши друго. В протокола от заседанието от 11 октовмри 2016 г. не е споменато заседанието да е закрито, но медии и външни лица не бяха допуснати.

Общото събрание е гласувало състав и председател на изборна комисия, различни от определените от Академичния състав от 20 септември 2016 г. Не е спазено изискването 10 календарни дни преди Общото събрание в канцеларията на ректора на МУ-София да се депозират кандидатурите за ректор и да се предоставят на Комисията по кандидатурите.

Одиторите на МОН са констатирали несъответствие между броя на присъстващите на Общото събрание по протокол и броя на регистриралите се изборните бюра. В доклада на Министерството е записано, че не може да се прецени доколко бюлетината за избор на нов ректор отговаря на изискванията от Правилника за устройството на университета, тъй като неин образец не е предоставен на проверяващите. Не е предоставена и информация къде и как са се съхранявали документите от заседанието на Общото събрание, както и кой е бил отговорен за съхранението.

Проверяващите от Звеното за вътрешен одит към МОН са дали препоръки за подобряване на документацията от общите събрания на МУ-София.

Като част от одита е била проверена и документацията по текущи и приключили процедури за придобиване на научни звания и за заемане на академични длъжности. Били са установени 5 нарушения, сред които ограничаване правата на докторанти извън МУ-София да кандидатстват за академичната длъжност „асистент“.

Междувременно Министерство на образованието и науката спря процедурата по запор на сметките на висшето училище.