"Ковачев архитекти" победи за Борисовата, проектът щади парка

Юлиана Ончева 02 юли 2015 в 09:40 13550 13

Проектът за Борисовата градина на "Ковачев архитекти" е победителят в конкурса, който определя кой ще прави подробния устройствен план на парка

Този проект е най-консервативният и предвижда максимално съхраняване на Борисовата градина в сегашния й вид, без ново масивно застрояване

на второ място е концепцията на Екип Кали, а на трето - Ситиарх. 

Проектът обаче няма да се реализира в сегашния му вид, тепърва Столична община ще възлага създаването на УПИ на Борисовата градина, в основата на който ще залегнат идеите на "Ковачев архитекти". Сред препоръките на журито е да не се допуска ново строителство в парка, а паркинги да има само в буферните му зони, обясни арх. Пенчо Добрев, шеф на журито. 

Приоритет е решаването на проблема с различната собственост в полза на обществения интерес и запазване функциите на парка, като при възможност Телевизионната кула да стане културна зала за посещения и събития

Визията за развитие на Борисовата градина предвиждат: 

1. Експониране на обявените културни ценности – резерват и дендрариум. Резерватът следва да бъде осигурен с туристически информационен център, а дендрариумът – отворен за посетители с научни и образователни потребности при определен режим на достъп.

2. Възстановяване на участъка от дългата ос на градината от езерото с лилиите към паметника. 

3. Премахване на всички елементи, които влияят негативно върху изявата на културната ценност. Възстановяане на постоянните тоалетни, които са хармонично вписани в средата, поради ситуирането им на места, защитени от дървесни масиви (химическите тоалетни, според нас представляват силни акценти, които са несъвместими с изявата на културната ценност). 

4. Добавяне или подмяна на елементи и малки архитектурни форми, които да влияят положително върху изявата на ценността чрез стилистична принадлежност към определена оптимална дата, но и съобразени с положителните по-късни намеси. 

5. Създаване на посетителски информационен център с подземен паркинг за 400 автомобила на мястото на стопански и административни сгради в северозападната паркова територия. Придаване на съвременна и модерна функция на архитектурните обеми в границите на парка, имаща отношение към културната ценност. Комбиниране на информационния център с изложбена зала за музейни и други експозиции (на ежегодни цветни изложби) тематично обвързани с обектите на „Зелената памет” на София. 

6. Обектите на „Спортна София”, които са с допълващо значение, са причина за намаляване на вегетативните площи в парковата територия, което е в противоречие с предписанията на режим Ткин-Ів и са пречка за изява на основната функция – парковата. Предлагаме поетапното извеждане, което ще доведе до балансирано използване на цялата територия на парка. 

7. Поради голямата им културна значимост, считаме за целесъобразно да се извърши валоризация, за да се прецени имат ли потенциал следните обекти за идентификацията им като единични недвижими културни ценности в границите на груповата културна ценност: Лятна къпалня „Мария Луиза”, Столичен колодрум, Астрономическа обсерватория към СУ „Св. Климент Охридски”, Обелискът на Братската могила, Езерото „Ариана”, Езерото с лилиите, Алпинеумът, Лятната сцена, Водонапорната кула, Историческите оси и направления на алеите. 

8. Сградите на климатичното училище могат да сбъднат амбициозната идея на Г.Николов от 1933г за „декоративно цветарско училище, което да подготвя майстори градинари за цяла България” като модерна база за „зелено училище” в паркова среда. 

9. Възраждане функцията на Лятна къпалня „Мария Луиза” - знаков функционален елемент от парковата територия и уреждането на зона за паркиране на полунива пред къпалнята с възможност за 150 паркоместа.

10. Едно нетрадиционно решение е предложението за използване трасето на „старата околовръстна” ж.п.линия в участъка от „Хладилника”, през гара „Пионер” с ОУП продължава към източната част на града. Частичното понижаване на трасето е комбинирано с екодукт ( широк озеленен надлез ) осигуряващ естествена връзка, както за пешеходци и велосипедисти, така и за конна езда и фауната обитаваща лесопарковата част.

11. За свръзване на други части от парка разсечени от вече изградени автомобилни трасета - бул. „Пейо Яворов”, бул.”Драган Цанков”и бул.”Симеоновско шосе” предлагаме изграждане на пешеходни мостове с малък наклон осигуряващи, както достъп за пешеходци, велосипедисти и хора със специфични потребности (инвалиди, възрастни хора, майки с деца в колички), така и възможност за панорамно възприемане на парка и прилежащата му среда от по-различни изгледни точки.

12. За осигуряване транспортното обслужване на обектите в максимална степен на безконфликтност с натовареното пешеходното движение предлагаме следните промени: Влизането от бул.”Драган Цанков” се измества на юг до пресечката с ул. „Митрополит К.Видински” (за целта съществуващото триклонно кръстовище става четириклонно) с цел пресичане на парка по най-късия път. На същия принцип е обслужването на спортна зала „София” и тенискортовете с вливане и отливане от бул.”Драган Цанков”, източно от Телевизионната Кула.

13. Предлагаме преобразуване на гара "Пионер" в спортен и културен център и осигуряването на паркинг за 200 автомобила на сегашното трасе на ул."Никола Габровски"

14. Предлагаме следното функционално зониране на територията: Представителна паркова територия - резерват; Спортна зона; Атрактивна паркова територия; Лесопаркова територия разделена на зони със специфични функции; Атракционни зони.

В представителната паркова територия (резерватната част) следва да се осъществяват всички предписания на режим Ткин-Іа, като се наблегне на опазването на плановата композиция, обемно-пространствената композиция и мемориалния синтез. Не следва да допускат дейности и съоръжения, които пречат за визуалната и функционалната изява на тези ценности.

Създаване на нова планова композиция в северозападната част на парка въз основа на съществуващи елементи – розариума, напречната алея като традиционно направление, стадион "Юнак". За целта се реконструира плановата композиция с цел създаване на единна композиция в унисон със стилистиката на композицията в резерватната част, но без да я конкурира. Формата на розариума импонира на онази първа форма, която Даниел Неф предлага, но не осъществява. Запазването на спомена за стадион "Юнак" е от изключително важно значение - частичното маркиране на някогашните трибуни с места за сядане и организирането на това пространство, като място за социални контакти. Предвижда се преместване на конната база в южната лесопаркова част на парка, и приобщаване на терените на "Капитолия" и базата за поддръжка към плановата композиция.

Парковата територия (извън резервата) ще поеме всички необходими, но неподходящи за резерватната част дейности – сергии, павилиони, изложби на открито, временни атракциони и спортни съоръжения. В лесопарковата територия (резерватна част, дендрариума) се съхранява и опазва видовото разнообразие, биологичното разнообразие, екологичното равновесие. Не се допускат дейности, които възпрепятстват тези характеристики. Допускат се регламентирани посещения с образователна и научна цел.

В тази зона, която е дефинирана като зона за пасивен отдих, се предвижда организирането на площадки за отдих, за наблюдение на флората и фауната, детски кътове, алеи за разходка.

В тази зона е и лятната сцена, чиито функции се запазват и доразвиват. Това е място с потенциал за културни мероприятия - "Сцена на културата на открито", като за тази цел, връщането на собствеността е от водещо значение, за да може СО да инвестира в този знаков обект. Предвижда се от западната страна на ул."Митрополит К.Видински" да се организира паркиране с капацитет от 200 автомобила. По този начин в цялата паркова зона се организират общо 1020 паркоместа (без капацитета на съществуващия паркинг на метростанцията, който е за 300 автомобила), които са за посетители на парка и са разпределени в различни подходи към парковата територия.

Южната лесопаркова зона обединява в себе си всички дейности свързани с активният отдих на населението в горска среда. Там се предвижда да бъде новата конна база (в съществуващи, но неизползваеми към момента сгради). Предвижда се автомобилен подход към нея от Симеоновско шосе.

Друга атракция в така наречената активна лесопаркова зона, е създаването на полигон за пейнтбол на мястото на ловното стрелбище. По този начин ще се запазят старите традиции, като в същото време ще се елиминира шума, свързан с всяко стрелбище. Тези атракции, в комбинация с специализираните вело трасета, допълват активния отдих на столичани.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!