84% от българите недоволни от демокрацията си

OFFNews Последна промяна на 19 февруари 2014 в 17:33 1537 5

Българите са недоволни от начина, по който функционира демокрацията в страната

84% от българското население e неудовлетворенo от начина, по който функционира демокрацията в България.

Това показва редовното годишно проучване на Евробарометър, което Европейската комисия публикува официално днес.

Едва 14% от населението на страната изразяват удовлетвореност по начина на функциониране на демокрация в България.

Този процент е с над 30 процентни пункта под средното измерено за Европейския съюз – почти половината от жителите на страните-членки смятат, че демокрацията в техните страни функционира правилно.

С резултата си по удовлетвореността от функционирането на демокрацията в страната България се нарежда на последно място сред страните-членки на Европейския съюз.

С нагласи, подобни на българските, са Португалия и Румъния - с 15% удовлетворени и съответно 85% и 84% неудовлетворени от функционирането на демокрацията в страните им.

На обратния полюс – най-уверени и удовлетворени от състоянието на демокрацията в страните им са жителите на Дания (където 87% са удовлетворени) и Швеция (84%).

Протестите и общественото недоволство в България, започнали още от началото на 2013 г. и продължили почти цяла година, водят до значителен спад в дела на удовлетвореността от функционирането на демокрацията – през есента на 2012 г. делът на удовлетворените от състоянието на демокрацията българи е 19%, с 5 процентни пункта по-високо от измереното в последното проучването на Евробарометър.

През есента на 2013 г. преобладаващата част от българските граждани (55%) са на мнение, че нещата в България отиват в грешната посока. От есента на 2011г. досега процентът оптимисти в България е намалял почти двойно от 32% на 17%.

Въпреки ръста на негативизма спрямо развитието на нещата в България, българските граждани запазват положителната си нагласа към Европейския съюз.

Близо половината от българското население смята, че нещата в Европейския съюз вървят в правилната посока, което е с 20 процентни пункта по-високо от средното измерено сред всички страни-членки – 26%. Нагласите на българите са без значителна промяна от есента на 2011 до есента на 2013 г. С този процент България е на първо място сред всички страни-членки по дял от населението с положителна нагласа за развитието на Съюза.

На второ място се нарежда Литва с 45% положителни оценки. На обратния полюс- с най-нисък процент положителни оценки за развитието на нещата в ЕС, са Кипър, където само 11% от населението е настроено позитивно, Гърция (12%) и Италия (14%).

Социално-демографските групи от българското население, които споделят най-положителни мнения за развитието на Европейския съюз са възрастовите групи 15-24 години (56% от тях смятат, че нещата в ЕС се развиват в правилната посока), 25-39 години (51%), българите с висше образование (56%), учащите (58%) и жителите на големите градове (52% положителни оценки).

Мнозинството от населението на България (60%) заявяват, че са настроени оптимистично за бъдещето на ЕС. Песимисти са малко над една четвърт от българите.

Очакванията на българите за бъдещето на Европейския съюз са малко по-оптимистични, отколкото очакванията на средния европеец – 51% от жителите на всички страни-членки са оптимисти, докато 43% са по-скоро песимисти.

Най-оптимистично настроени за бъдещето на Европейския съюз са датчаните – 75% от тях смятат, че Европейският съюз ще се развива в благоприятна посока. Следват Ирландия и Малта с 67% оптимисти за бъдещето на ЕС. Най-висок процент на песимисти изследването регистрира в Гърция – 69%.

Оптимизмът за бъдещето на Европейския съюз е значително по-висок сред българите на възраст 15-24 г. (77% оптимисти), 25-39 г. (66%), учащите (79%) и тези със завършено висше образование (72%).

Преобладаващото мнозинство (94%) от българските граждани оценяват настоящето положение на националната икономика като лошо. Едва 5% от населението на страната са на мнение, че българската икономика е в добро състояние - стойност шест пъти по- ниска от средното за ЕС.

България е на едно от последните места в Европейския съюз по дял от населението с положителни оценки за националната икономика. С подобни за България нагласи са Гърция (2% оценяващи икономическата ситуация като добра, 98% оценяващи я като лоша), Кипър, Португалия, Хърватия и Испания.

За разлика от оценките за състоянието на националната икономика, българите изразяват значително по-позитивни виждания за състоянието на европейската икономика, отколкото средния европейски гражданин.

Почти половината от българите (47%) смятат, че европейската икономика се намира в по-скоро добро състояние, стойност с почти 20 процентни пункта над дела на позитивно оценяващите европейската икономика сред всички страни-членки (28%).

Близо половината (47%) от българските граждани не очакват съществени промени в икономическата ситуация в страната в следващите 12 месеца.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови