Quantcast

Обява за назначаване на експерт

OFFNews Последна промяна на 27 януари 2014 в 08:43 1279 0

ОБЯВА
ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ””, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

 

ДЗЗД „Иновативен капитал” е новосъздаден консорциум, учреден с цел създаване и развиване на офис за технологичен трансфер и е бенефициент по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал””, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, в рамките на който се публикува настоящата обява за назначаване на експерт на следната позиция:
1 бр. „Експерт, отговарящ за организацията и извършването на тясно специализираните дейности на офиса, в това число дейности по трансфер на технологии”
ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
Отговаря за осъществяване на комуникация и изграждане на комуникационни връзки с изобретатели и млади предприемачи;
Извършва оценка на пазарния потенциал на иновативния продукт/услуга;
Отговаря за търсене и проучване за потенциални партньори за стартиращи предприятия и предприемачи;
Участва в организирането и провеждането на обучения по правни и бизнес теми;
Предоставя консултации и подкрепа по отношение на защита на интелектуалната собственост;
Участва в провеждането на тръжните процедури;
Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжността.
Експертът трябва да отговаря на следните основни изисквания:
- минимум средно образование;
- опит в сферата на управлението на интелектуалната собственост.

Месторабота: гр. София, ул. „Леге” № 15
Брутно месечно възнаграждение: 846,70 лв.
Ние предлагаме:
- трудов договор на пълен работен ден;
- работа в иновативен и динамичен екип;
- възможност за кариерно развитие.
Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е: 31.01.2014 г. до 16:00 ч.
Документи за кандидатстване се подават на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 15

------------------------

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 «Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал”», Бенефициент: ДЗЗД „Консорциум Иновативен Капитал”. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЗЗД “Консорциум Иновативен Капитал”и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Виж още за:
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !