Компания въведе нова система за управление на служители и експерти по проект, финансиран от ОПРЧР

OFFNews 20 декември 2018 в 14:19 2263 0

Всяка една организация често среща трудности по отношение въвеждането и използването на нови подходи за управление и развитие на човешките ресурси. Процесът по разпределяне на задачи между служителите, лесно и бързо администриране на наличните записи и документи, както и оценката и мотивацията на персонала, са труден момент в управлението на всяка компания на пазара. В същото време добри идеи и ноу-хау за трансферирането на иновативни решения в посочените проблемни области могат да се идентифицират и трансферират от партньорски дружества и организации.

,,Глобал Адвайзърс“ АД в партньорство с чешкото дружество ,,Гарнетс Консултинг“ АД, посреща тези предизвикателства, реализирайки проект ,,Иновации в Глобал Адвайзърс“, финансиран от Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, по процедура за подбор на проекти ,,Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Тази процедура цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др.

Основният инструмент, който компанията създава в рамките на проекта въз основа на вътрешно и на партньора know-how, е софтуерна система за управление на собствените човешки ресурси и външните експерти, в комбинация със система за атестиране и мотивация на служителите.

По време на проекта е осъществено и обучение за служители и експерти. Представени са добрите практики и резултатите постигнати от партньора при прилагането на новите методи за развитие на човешките ресурси и подобряване организацията на труд. Служителите са запознати с разработените методи за управление и развитие на човешките ресурси, които са утвърдени и въведени в компанията и са представени функционалностите на новата софтуерна система.

На проведена кръгла маса на 19.12.2018г. в ,,Гранд хотел‘‘ София, изпълнителният директор на ,,Глобал Адвайзърс“ АД, Тодор Тодоров коментира:

,,Когато на пазара има голяма конкуренция, оптимизирането на използваните ресурси в съчетание с грижа за ангажираните служители и експерти, като схеми за допълнителна мотивация и разширени възможности за съчетаване на личния и професионалния живот, може да се окажат ключови за успеха на компанията.‘‘

Този документ е създаден по проект BG05M90P001-4.001-0090-С01 „Иновации в Глобал Адвайзърс, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за подбор на проекти ,,Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Глобал Адвайзърс“АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !