ГЕРБ е натискала за опцията „Не подкрепям никого” (Стенограма от правна комисия)

Антония Чорева Последна промяна на 16 октомври 2016 в 08:30 16116 12

Данаил Кирилов (ГЕРБ) вляво и Димитър Делчев (РБ) вдясно.

ГЕРБ и Реформаторският блок си прехвърлят топката кой е виновен за опцията "Не подкрепям никого" в изборната бюлетина, която според социолози ще изкара победа на Цецка Цачева още на първи тур на изборите. Опцията НПН предизвика съмнения за честността на изборите за президент, които са след по-малко от месец. Тя се появи в бюлетината заради задължителния вот, който за първи път е въведен тази година. 

Ключ към загадката кой е предложил НПН се съдържа в заседанието по правна комисия, в което е гласувана опцията, защото в парламента промяната е приета почти без дебати. 

И наистина в правната комисия, която се е провела на 19 април тази година, е имало скандал между Данаил Кирилов ГЕРБ (председател на комисията) и Димитър Делчев РБ именно заради опцията НПН.

OFFNews получи стенограма от комисията и представя на читателите си какво се е случило на нея и на кой е предложението за квадратчето „Не подкрепям никой”.

От стенограмата става ясно, че Данаил Кирилов от самото начало натиска да има такова квадратче, а идеята на Делчев е гласовете "Не подкрепям никого" да не участват във формирането на бариерата за влизане в парламента. То се приема в отсъствието на председателя на комисията Данаил Кирилов, който се ядосва от това и го предлага на прегласуване. В крайна сметка текстът е отхвърлен с гласовете на деветима депутати от ГЕРБ и ДПС. И така НПН се броят за действителни бюлетини, с което изкарват повече точки на големите партии. 

През изминалата седмица партиите си прехвърляха вината и накрая се стигна до обвинението, че депутатите са приели опцията по предложение на депутата от Реформаторския блок Димитър Делчев. Той обаче се защити, че квадратчето „Не подкрепям никого“ е прието по настояване на председателя на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ и Патриотичния фронт.

„Единственото предложение на РБ беше към 4% бариера на парламентарните избори да не се добавят протестните гласове, за да не се повиши прагът и малките сили да бъдат лишени от представителност”, каза Делчев в парламента.

Дори премиерът Бойко Борисов взе страна и каза, че обвиненията за скандалната опция в бюлетината ще паднат върху Даниел Кирилов, а тя била предложение на реформаторите, които се страхували, че партията им няма да мине 4% на изборите и направили предложението от страх.

Стенограмата 


По време на извънредната правна комисия председателят й Данаил Кирилов открива заседанието с думите:

„Квадратче „не подкрепям никой” или „не гласувам за никой” ще има. Като стигнем до бюлетината лично ще го предложа, ако г-н Митев, който е основен вносител на предложението на Патриотичния фронт и разбира се, ако се приемат тези промени. Защото това все пак има смисъл като изначална предпоставка. Обявил съм го отдавна”.
После комисията започва гласуване на предложенията за промени в Изборния кодекс и стига до скандалното квадратче:
Пристъпваме към гласуване на предложението по чл. 80, ал. 4 от н.пр. Данаил Кирилов за нова т. 5 в ал. 1 със съдържание „квадратче с обозначение „не подкрепям никого”.”
Димитър Лазаров:
Не гласувам за никого.
Предс. Данаил Кирилов:
Въпреки редакционната бележка на г-н Лазаров, ще запазя първото си предложение, защото приемам, че избирателят гласува като маркира това квадратче. Ако има варианти, има време до зала, и можем спокойно да заменим написаното в квадратчето с не избирам, не предпочитам и други варианти.
Който е „за” това предложение, моля да гласува „за”. Тринадесет гласа „за”. Против? Трима „против”. Въздържали се няма. Приема се предложението по чл. 80.


После думата взема депутатът от БСП Чавдар Георгиев:

Това, което предложи Председателят Кирилов. Аз не разбирам, ако е отбелязано всъщност, че не подкрепя никой, Вие искате гласът му да се счита действителен? Така ли е?

Данаил Кирилов:
Категорично да.
Чавдар Георгиев:
Той не подкрепя никого. Той не иска никой от предложените. Това е своеобразен вот против.
Данаил Кирилов:
Нищо. Бюлетината въпреки това е действителна.
Чавдар Георгиев:
Аз мисля, че логиката е точно обратната. Ако аз кажа, че съм против всички и не ги подкрепям, тогава моят глас трябва да се счита недействителен.
Данаил Кирилов:
Защо? Това също е вот. За да имаме не 400 000 недействителни бюлетини, а да имаме 600 000 недействителни бюлетини. Кое е недействителното? Избирателят е отишъл, спазил е всички изисквания, гласувал е.
В дискусията за многомандатните райони се включва Димитър Делчев от РБ:
По отношение на чл. 297, ал. 2.
„(2) Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво имат партиите и коалициите, получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната.”
Тъй като тук се говори за 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната, а ние предвидихме, че ще има и хора, които няма да гласуват за нито една от партиите, това ще покачи бариерата за влизане в парламента.
И аз ви предлагам, за да не се получава по-недостижим българския парламент, все пак да не ни обвинят, че не допускаме малки партии, да добавим „с изключение на гласовете, които не са подадени за нито един от кандидатите”.
Говорим за ал. 2. Не е лошо да се поясни, защото се казва „4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната.”
Димитър Лазаров:
Ал. 2 гласи: „Право на участие при разпределяне на мандатите на национално ниво имат партиите и коалициите, получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната.”
Ива Митева:
Добре, с изключение на гласовете, които не са подадени за нито един кандидат – с изключение на гласовете –празните. Добре. За да е ясно, добре. Аз не знам каква е била идеята да ги изключат, но може би има друга логика. Само че те ще покачат изкуствено бариерата.
Димитър Лазаров:
Не са само партийните, защото може да има и независими кандидати. Не го хвърляйте на тази плоскост. Може да има и независими, така че не са само партиите и коалициите.
Ива Митева:
Аз не знам каква му е била идеята на Кирилов – дали е да повиши прага?
Предс. Десислава Атанасова:
Колеги, да изясним по кой текст в момента спорим. Имаме текст на § 126, който обявих, че в момента обсъждаме. Вие се върнахте на чл. 297, който дори не фигурира в доклада.

Димитър Лазаров:
С предложение по чл. 80 се добави допълнително квадратче в бюлетината.
Предс. Десислава Атанасова:
Това е ясно. Аз го знам.
В момента обсъждаме предложението на г-н Делчев ли? (Да.) Може ли да го повторите, г-н Делчев.
Димитър Делчев:
Аз ви предлагам в чл. 297, ал. 2 след думите „извън страната” да добавим „с изключение на гласовете, които не са подадени за нито един от кандидатите”.
Димитър Лазаров:
Г-жо Атанасова, дали тези, които аз съм зачеркнал в квадратчето, ще влизат към действителни, защото, ако влизат като действителни, ал. 2 ще влязат n на брой бюлетини, където аз не съм подал вот за нито една партия, за нито една коалиция или независим кандидат. То това е най-важното всъщност какво правим - тази 4% бариера ще бъде ли зависима от тези бюлетини, където няма вот реално, изразен за който и да било от участниците. Това трябва да го решим, за да бъде точно записано.
Свилен Иванов:
Аз предлагам да гласуваме дали да се промени текстът в ал. 2 и референтите да измислят как да го направим за зала.
Предс. Десислава Атанасова:
ЦИК нещо по този въпрос? Нямате коментар. Подкрепяте както си е гласувано по принцип предложението.
Г-н Делчев, има процедура от г-н Иванов, Вие заедно с референтите на комисията да създадете най-удачния текст, който ще гласуваме принципно и може би малко по-късно, когато Председателят се появи.
Димитър Делчев:
Защо не го гласуваме сега по принцип?
Предс. Десислава Атанасова:
Да го гласуваме по принцип, но трябва да подготвите коректен текст. Тоест, създаваме § 125а.
По предложение на г-н Делчев в чл. 297, ал. 2 след думите „извън страната” и по-нататък Вие ще предложите текст, който да се допълни.
Има ли подкрепа от всички. (Да го гласуваме.) Подлагам на гласуване предложението на г-н Делчев за създаване на § 125а. Моля, който е „за”, да гласува. Четиринадесет гласа „за”. Против и въздържали се няма. По принцип го гласувахме в ал. 2.


Тук обясняваме, че председателят Данаил Кирилов излиза от комисията и затова тя се води от Десислава Атанасова.

Именно тогава е прието предложението на Делчев. То обаче е относно гласовете "Не подкрепям никого" да не участват във формирането на бариерата за влизане в парламента, за да не се изхвърлят малките партии.

В комисията се връща Данаил Кирилов, който пак се връща на тази точка и разбира, че предложението е прието в негово отсъствие.

Ива Митева:
Как се броят празните квадратчета – празното квадратче участва ли в определянето на мандатите.
Предс. Данаил Кирилов:
Участва при определяне на мандатите. Стига, никой не е гласувал друго. В действителните гласове са, не ме връщайте 100 пъти на едно нещо, каквото и да е, е гласувано.
Ива Митева:
Делчев направи предложение с изключение на празните квадратчета при определяне на квотата от 4%.
Предс. Данаил Кирилов:
Кога го е направил.
Ива Митева:
Направи предложение за промяна в чл. 297, ал. 2.
Предс. Данаил Кирилов:
Да го направи пак и да го отхвърлим. Стига си ги подбуждала.
Ива Митева:
Въпросът остана отворен. Остана Вие да се върнете и се постави въпроса за методиката – трябва да се променят всички методики, национална квота какво е, районна квота какво е, общинска квота – има много текстове и за това се постави въпросът какво се случва с тези празни квадратчета „не подкрепям никого”. Те участват ли при определянето на бариерата – 4% бариера, и т.н. при другите избори, или не участват. Изключват ли се или не? Това беше принципният въпрос, който трябва да се изчисти.
Предс. Данаил Кирилов:
Аз не виждам желание в нито един от двамата реформатори да поставят този принципен въпрос и за мен въпросът е решен. Ако някой има възражения, искания за прегласуване, да го направи.
Димитър Делчев:
Има и зала за това.
Хората, които не гласуват за нито един от кандидатите да не се броят, когато се брои 4% бариера. Тоест, да не приспадат към 4% бариера.
Предс. Данаил Кирилов:
Къде сме го гласували това? Точно обратното го гласувахме.
Димитър Делчев:
Вие не бяхте тук. Докато г-жа Атанасова водеше заседанието или г-н Лазаров, не си спомням и го изгласувахме. Има го и в протокола, г-н Председател. Спомням си, докато г-жа Атанасова беше председател.
И остана да се оформи текста на конкретната разпоредба. Аз мисля, че този въпрос е приключил.
Предс. Данаил Кирилов:
Сега прекъсвам заседанието. Този въпрос въобще не е приключил. Ние сме гласували не принципно, а конкретно сме гласували 4 пъти за това, че действителните гласове в този обем участват в определяне на 4% бариера. Ако Митева е излъгала Атанасова и ви е подбудила, закривам заседанието и пускаме стенограмата. И ще гледаме какво точно Вие сте предложили и как е било прието.

Заседанието се прекъсва и депутатите започват да четат стенограмата, там се разбира, че предложението на Делчев е прието.

...
Димитър Делчев: Колеги, нали разбирате защо го направих това предложение. Идеята за това тези гласове да не се включват в 4% бариера е точно за това, за да не се окаже, че някои партии, малки с малко не минат 4% бариера и тези гласове след това да се разпределят към големите партии. Това е идеята. Тук рискуваме, ако не приемем това, което вече приехме принцип към чл. 297, ал. 2, да ни обвинят, че допълнително увеличаваме 4% бариера и ощетяваме малките партии.
Предс. Данаил Кирилов:
Какво значи допълнително увеличаване 4% бариера? Това са действителни гласоподаватели, които са изразили волята си.
Димитър Делчев:
Досега те не бяха действителни и не влизаха към 4% бариера, защото това бяха обикновено хора, които драскат по бюлетината и въобще не отиваха да гласуват. А сега изведнъж ти ги вкарваш в изборния процес като действителни.
Предс. Данаил Кирилов:
Вкарвам ги, защото заслужават, защото имат отношение и са се явили да гласуват и за това ги вкарвам. И те казват не харесвам реформатори, ГЕРБ, БСП – никой не харесвам.
Димитър Делчев:
Разбира се, аз нямам нищо против това. Но имам против това гласовете на тези хора, които не харесват никой, да се изчисляват към 4% бариера, така че някоя партия да не може с 0.3% да мине и след това нейните гласове да се разпределят между партиите, които са минали.
Предс. Данаил Кирилов:
Никакви гласове не се разпределят тук. (Които са под чертата, се разпределят.) Десет минути прекъсване.
(След прекъсването.)
Колеги, възобновяваме дебата след прекъсването. Изслушахме възможните записи. Остават още за слушане. Проверихме и част от стенограмата.
Използвано е моето отсъствие, за да се възобнови дебатът по чл. 297, след като дебатите са били напреднали. Аз бях с убеждението, че сме гласували принципно правилото, което касае отчитането на „отрицателните” да ги нарека вотове – отчитането им като действителни бюлетини. Както и не съм имал никакво съмнение по отношение на правилото за чл. 287. Установихме цялата инициатива, кой е възобновил дебата и какво е било гласувано в мое отсъствие.

ПОДРОБНОСТИ ОТ КОМИСИЯТА OFFNews ИМА И В ДЕНЯ НА САМАТА КОМИСИЯ, КОГАТО СМЕ ОТРАЗИЛИ СЛУЧВАЩОТО СЕ. ТЯХ ЧЕТЕТЕ В ТАЗИ СТАТИЯ

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

11751

11

Big Smile

16.10 2016 в 16:37

Който лъже, той и краде. Който краде, той и фалшифицира.
Честита ви леля Цецка - президент!
Viva Maduro!

18551

4

Нострадамус

16.10 2016 в 10:42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 от 12 август 2016 г. за разселване и усядане на ислямистката сган в българските общини. То има един-единствен параграф, останалият текст е НАРЕДБАТА за разселването им. Подписано е от министър-председателят Бойко Борисов. Нито една друга държава-членка на ЕС не е приемала подобен самоубийствен регламент. И, забележете, разселването се урежда с подзаконов акт – Наредба, за да бъде заобиколен българският парламент. http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=106769