Новият управляващ "Хоризонт": Страх в радиото?!? Ако имаше страх, щеше ли да я има тази консолидация

Никога никакъв натиск не е имало върху мен или през мен, казва Мартин Минков в интервю за OFFNews

Александра Маркарян Последна промяна на 17 септември 2019 в 17:02 10146 1

Какво се случва в Българското национално радио след безпрецедентното спиране на Програма „Хоризонт“ за 5 часа на 13 септември, а микрофонът на един от водещите му журналисти – отразяващата съдебния ресор, включително протестите срещу номинацията на Иван Гешев за главен прокурор Силвия Великова – бе отнет и върнат след реакция от премиера Борисов и протест на журналисти? Как работи Програмата сега, в навечерието на местните избори, без директор, без главен редактор и без заместник-главни редактори?

По тези и други въпроси разговаряме с натоварения вчера от Управителния съвет на БНР да ръководи Програма „Хоризонт“ програмен директор на БНР Мартин Минков.

Г-н Минков, вчера генералният директор на БНР съобщи пред СЕМ, че Вие поемате управлението на Програма „Хоризонт“ в кризата, която се разрази в Националното радио. Наистина ли сте новият и.д. директор на Програма „Хоризонт“?

Не точно. От месец юли 2016 г. съм програмен директор на Националното радио. Не мога от позицията на програмен директор на БНР да бъда и.д. директор на „Хоризонт“, защото това са различни степени в йерархията.

В Програма „Хоризонт“ се създаде ситуация, която може да се определи с две думи – управленски вакуум, а в моята длъжностна характеристика са включени отговорности по отношение на програмите и на тази база Управителният съвет на БНР вчера вче решение и със съответната заповед възложи на програмния директор пряко да ръководи, организира, координира и контролира дейността на Програма „Хоризонт“ до назначаването на титулярен директор.

Аз не мога да бъда и.д. директор на „Хоризонт“, след като съм програмен директор на Националното радио, но това е едно допълнително натоварване, свързано със сериозния проблем за попълване на незаетите ръководни длъжности. Освен директор, Програма „Хоризонт“ в момента няма главен редактор, единият заместник-главен редактор е в оставка, а другата позиция зам.-главен редактор е овакантена. Всичко това създава опасност от административно разклащане на програмата. Такова не бива да се допусне, защото сме в навечерието на местните избори в републиката.

Работата по подготовката им бе свършена преди възникването на този вакуум. В „Хоризонт“ има предизборен щаб, възприети са необходимите правила, има много ясна схема, изискуема по закон, за предстоящи платени форми, свободни и платени дискусии, хроники и т.н. Гръбнакът за отразяване на изборите, схемата е готова и тя е имплантирана в подготвеното споразумение с политическите сили. Но оперативната работа изисква ангажимента на много хора.

Как работи „Хоризонт“ без ръководство?

Когато стана дума за тази отговорност, колеги казаха „На теб ли ти подхвърлиха горещия картоф?“. „Хоризонт“ не е картоф – нито горещ, нито пържен. „Хоризонт“ е жив организъм. Той е живец и гръбнак в програмите на БНР. Този организъм функционира. Всеки организъм може да има проблем – било с ръката, било със сърцето, но организмът функционира и машината по принцип е добре смазана. Хората в „Хоризонт“ са с доказан професионализъм. За мен БНР е най-свободната електронна медия в страната и това е част от нейните обществени функции, защото тук е налице изискуемият и по закон плурализъм на гледните точки по отношение на фактите. Стремим се да прилагаме принципа „фактите са свещени, коментарите са свободни“ и когато се тръгне към коментарите, твърдя, че плурализмът е този, който държи степента на доверие към БНР.

Две години подред Reuters Institute към Оксфордския университет мониторира състоянието на медиите в 35 страни. От 2 г. е включена и България и като медията с най-висока степен на доверие се сочи БНР.

Какво включва тази допълнителна отговорност?

Да не допуснем по административен път или поради административен вакуум да не доизпълним докрай задълженията, които имаме и по закон, на първо място по отразяване на предизборната кампания.

Прибавя се и отговорността за стабилизиране на Програма „Хоризонт“ преди всичко в кадрово отношение.

Как изглежда от Ваша гледна точка случилото се в „Хоризонт“: от свалянето на Силвия Великова от ефир до безпрецедентното спиране на програмата и последвалите остри реакции?

Ситуацията от края на миналата седмица беше много неприятна, бих казал кризисна. Тя възникна изневиделица, поне за мен. Бих определил като неправилно мотивирани и още по-недобре изпълнени решения по отношение на това, което се случи с колежката Силвия Великова. Човекът, който пое отговорността за това, оправда действията си с липса на административен опит.

Може ли наистина да се вярва, че току-що назначеният директор на програмата е инициаторът на всичко това? Не опира ли всичко до генералния директор на БНР?

Цитирам поетата от досегашния и.д. директор отговорност като обяснение, защото това беше дадено.

Пред Вас беше ли дадено друго?

Не, категорично. По този казус с мен не е разговаряно от никого, в никаква степен, нито от генералния директор, нито от тогавашния, макар и за един ден, и.д. директор на „Хоризонт“ (бел. ред. Николай Кръстев). Впрочем, господин Кръстев от много скоро, от три седмици, беше назначен за главен редактор. Той сигурно има основание да се позове на липсата на административен опит. Не искам да коментирам дали когато човек усеща такава липса, може да поема подобна отговорност.

Как липсата на административен опит обяснява факта, че свалянето от ефир на журналиста, отразяващ работата на съдебната система у нас, включително текущата процедура по избор на нов главен прокурор, се случи точно когато текат протести срещу номинацията на г-н Иван Гешев? Кое налагаш спирането на радиото точно във въпросния петък, 13 септември?

Когато има протести, те са факт и ние трябва да ги отразим. Аз не бих постъпил по начина, по който постъпи тогава изпълняващият длъжността директор. Очевидно това беше неправилен подход. Той пое отговорността и се оттегли.

Мислите ли, че това е лично негово решение, а не решение, взето под натиск?

Нямам основание да твърдя, че е взето под натиск, защото аз самият нито съм бил информиран за случая, нито се е искало моето мнение. Каква е била релацията между господин изпълняващия длъжността и някой, оказващ му натиск, аз просто не знам.

Такова нещо може ли да се случи без знанието и волята на генералния директор?

Работодател, по смисъла на закона, е генералният директор, но никой не е поставял под съмнение принадлежността на Силвия към състава на „Хоризонт“, никой не я е уволнявал. Опитът обаче да бъде ограничено нейното микрофонно присъствие беше нескопосан.

Този опит не говори ли за натиск?

Ако един, макар и и.д., директор постъпва така, той е източникът на този натиск. Кой друг да бъде?

Като ръководител, какъвто съм бил доста години, съм възприемал нещата така: ръководителят трябва да бъде чадър над хората си, той да ги пази и да осъществява политиката на радиото според законовите норми и изисквания. Не мисля, че е имало нарушение на закона.

Формално е така. Но какво стана зад кулисите?

Моите кулиси са тук (бел. ред. разговорът се води в кабинета на програмния директор). Мога да кажа следното: аз съм програмен директор на Националното радио от юли 2016 г. До инцидента миналия ден, който беше кризисен, давам дума – никога никакъв натиск не е имало върху мен или през мен. Нито от страна на генерален директор, още по-малко отвън. Доколкото знам и съм чувал мнението на тогавашния генерален директор, натиск не е имало. Дали сега има, аз не мога да Ви кажа. Към мен такъв натиск не е упражняван, аз не бих толерирал този подход, който беше проявен в Програма „Хоризонт“ от временното му ръководство.

За другия казус, по който обществото беше силно възбудено – безпрецедентното спиране на сигнала на ключовата национална програма, която е част от системата на националната сигурност, мога да кажа, че такова нещо не се е случвало. Аз имам 40-годишен стаж в Радиото. Да се изключи цялата предавателна мрежа беше безпрецедентно и вече има, доколкото разбирам, становище на прокуратурата. Има силна заинтересованост от страна на регулатора – както на СЕМ, така и на КРС – да бъде изяснен случаят. Да, наслагването създаде впечатление за кризисна ситуация.

Само впечатление ли беше? Не сме ли свидетели на голяма криза?

Така е. Стигна се до това, че се чуха и политически оценки.

Добре, какво се случи? Как така Радиото спря?

Това е въпрос от компетентността на техническия директор и той е дал своите показания.

Как, ако генералният директор не знае, одобри, нареди, може да спре Националното радио?!

Не мога да говоря от името на генералния директор. Не съм компетентен в сферата на техниката. Това е безпрецедентно, такъв случай няма. Очевидно думата „профилактика“ изглежда беше заменена с „технически проблеми“ тук, на територията на БНР, които са налагали изключването на сигнала. Аз останах с такова впечатление.

Според доклада на ДАНС не е имало нито профилактика, нито технически проблем.

За това не знам. Казвам, че предавателната система, която е в ръцете на НУРТС, тя не е собственост на БНР, не е била ангажирана с профилактика. Профилактиките минаха през август. По всичко личи, че сигналът е спрян оттук. Причината за спирането е серия от технически гафове. Така беше обяснено от страна на техническия директор.

Какво се има предвид под „технически гафове“? Какво конкретно се е случило?

(Вдига рамене.)

Радиото е от значение за националната сигурност на страната, стратегически обект. Не може да говорим просто за гафове!

Има две места, от които може да се спре цялата мрежа. Или оттук, от сградата на БНР, или от т. нар. малка телевизионна кула, откъдето тече сигналът по предавателите на НУРТС и т.н. Ясно се каза: НУРТС няма нищо общо с това.

Тоест е от сградата на БНР?

Остава това. Съдя от прочетените и чутите неща във вчерашното изслушване в СЕМ.

Много въпроси възникват и в мен. Ако е трябвало да се направи такова временно, дали на цялата мрежа? Или ако е опирало до изхода на сигнала от сградата радиото, не можеше ли това да стане през нощта? Не можеше ли да стане в две последователни нощи, за да се изчистят тези технически проблеми, със съответното предупреждение, разбира се, към слушателите?

Но радиото спря точно за предаването на Силвия Великова...

Това съвпадение...

Съвпадение ли е?

Отчитам това съвпадение, но, от друга страна, знаело се е, че ще има предаване и няма да го води Силвия Великова, а друга колежка. Следователно, като се знае, че не Силвия води, води друг човек, има ли логика да се изключва мрежата? Според мен няма. Значи действително има някакви други причини, които за мен остават неясни. Било технически проблеми, ... Какво да Ви кажа. Разбирате ли?

Опасявам се, че не. БНР е стратегически обект от значение за националната сигурност. Как така просто някой ще му дръпне шалтера?

Това е, което притесни всички ни... Понякога белите стават точно когато не трябва, но то коя беля става навреме? Представете си Хитрино, представете си земетресение, представете си катастрофа, затваряне на магистрали.

Представям си. И Радиото мълчи.

Ето това е функцията на Радиото като оповестител, като част от системата за национална сигурност. Заради това е безпрецедентно изключването на предавателната мрежа. При планова профилактика винаги има резервен сигнал.

И отговорният за спирането е техническият директор, така ли?

Съдя по това, което излезе днес.

Всички факти, навързани заедно, говорят за едно: натиск. Не говорят за технически проблеми и станали случайно гафове, г-н Минков. Говорят за натиск.

Ако трябва да бъда максимално откровен, доколкото този натиск в никаква степен не е минавал през мен, аз мога само да изразя предположения за това, че такова впечатление се е създало.

Премиерът Борисов се разграничи много рязко и показа, че не той стои зад всичко това. Тоест ако търсим откъде би могъл да дойде натиск, може би трябва да гледаме в друга посока, не към „Дондуков“ 2.

Това рязко разграничаване според мен не е случайно, защото действително когато се каже натиск, обикновено всеки има предвид управляващите – които и да са те. А премиерът беше много остър и категоричен. Той окачестви нещата и като провокация към правителството, и използва нелицеприятни изрази. Цитирам него, защото той беше може би първият, който реагира остро, но представители на основните политически сили реагираха и в Парламента, и пред медиите, тук включвам и опозицията, президентската институция.

Май коментар с възмущение от станалото не сме чули само от средите на може би пряко раздразнения от работата и позицията на Силвия Великова потенциален главен прокурор Иван Гешев.

Не мога да коментирам поведението на прокуратурата. Но защо трябва да очакваме реакция оттам? Те реагираха много бързо и направиха проверка.

Как се работи в момента в „Хоризонт“? Има ли напрежение?

Ако се качите на етажа на „Хоризонт“ и очаквате да срещнете каращи се помежду си колеги, намусени физиономии – няма да видите такова нещо. Може да видите угрижени физиономии на хора, които викат: „Имам три събития да отразявам!“ Работната атмосфера в „Хоризонт“ не е нарушена. „Хоризонт“ се консолидира.

Да, но срещу ръководството на Радиото.

Това временно ръководство пое отговорност и напусна. Сега има вакуум, но той беше малко предпоставен. Зам.-главната редакторка напусна по лични причини и отиде да работи в друга сфера – много уважавана от мен и, бих казал, обичана – Таня Величкова. В резултат на всички тези неща, които се случиха, другият зам.-главен редактор, г-жа Късовска, е в оставка. Тя си изпълнява функциите, но е в оставка. В момента няма и директор, и главен редактор. Сигурен съм, че по най-бърз начин ще бъде отворена процедурата за решаване на директорския пост в „Хоризонт“. Този, който би спечелил конкурса и би бил назначен, вероятно ще дойде и със своя екип.

Формално, според решението на УС, Вие не сте и.д. директор, но възложените Ви функции не се ли припокриват с тези на изпълняващ длъжността? Не Ви ли е възложено да управлявате „Хоризонт“?

На практика да, само че за един много кратък и ограничен във времето период, защото ние влизаме и в избори. Не трябва да се допусне да се стигне до административни неуредици в този период. Това няма нищо общо със случая.

Пак ви казвам – стоя зад убеждението си, че БНР е медията, осигуряваща плурализъм. Такъв има в Програма „Хоризонт“. Напълно съм категоричен, че в БНР няма цензура – няма значение, че не съм бил програмен директор до 2016 г., винаги съм бил в позиция, от която мога да Ви убедя, че цензура не е имало и няма.

А можете ли да гарантирате, че няма да има?

Надявам се, че няма да има, защото консолидираната реакция, не само на „Хоризонт“ – на журналистическата гилдия – показва, че това са неща, които просто нямат място в БНР, особено в една обществена медия.

Степента на доверие в обществената медия се гради на базата на професионализма и плурализма. Ето това бих искал да знаят всички, включително и тези, които мислят, че могат да налагат цензура.

Гарантирате ли, че няма да има негативни последствия спрямо колегите Ви, които слязоха да протестират пред Радиото, заедно с останалите си колеги от други медии, в деня на спирането на Радиото?

О, Боже мой! Не бих допуснал такава мисъл! Не бих, казвам ви честно. Чакайте, кога живеем, къде живеем? Допускате, че някой може да извика и да каже: „Иване, ти беше на протеста...“ Страх в „Хоризонт“?!? Ако имаше страх, щеше ли да я има тази консолизация на хората? Вижте, от една страна застанаха хора с абсолютно диаметрални противоположни политически убеждения. Тук няма леви, десни, сини, зелени, лилави. Тук има професионална солидарност!

Подалият оставка като и.д. директор на „Хоризонт“ остава ли в БНР като журналист?

Не. Той напусна Българското национално радио вчера.

А директорът на дирекция „Техника“ все още ли е ваш служител? Има ли промяна в статута му?

Предполагам, че ще има, но това е мое предположение. Вчера на Директорския съвет дирекция „Техника“ беше представена от главния инженер, той не беше. Не мога да кажа в отпуск ли е. Няма решение на УС за промяна на статута към този час.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

23323

1

Стефан

18.09 2019 в 01:19

Мда. За малко да успеят да разглобят и Радиото.
А после да пищят за "комунистическия преврат на Девети септември".
Ми кво, браво на колегията, която тоя път устоя. Лошото е, че за пореден път. Кога ще си отидат идиотите накрая, а?