Защо бяха уволнени шефовете в ББР? Обясненията на министър Пулев

Надзорният съвет не е упражнил достатъчен контрол и е допуснал ощетяването на банката с 929 856 лева

OFFNews 01 декември 2022 в 14:05 2130 0

Александър Пулев
Министър Александър Пулев.

Късно снощи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, в качеството си на принципал на Българската банка за развитие, освободи двама от членовете на Надзорния съвет на Българската банка за развитие – Валентин Михов и Васил Щонов, съобщиха от ведомството.

В мотивите на решението се посочва, че с Протокол № 82 от 19.10.2021 г. на управителния съвет на банката е взето решение за изготвяне на предложение до едноличния собственик на ББР (държавата в лицето на министъра на икономиката, а след това – на министъра на иновациите и растежа) за стартиране на процедура по емитиране на необезпечена облигационна емисия. Нейният размер е до EUR 500 млн., със срок до 7 години и с цел рефинансиране на дългосрочни задължения на банката. Със същото решение управителния съвет избира банки и консултанти по облигационната емисия.

Лорер: ББР е напът отново да се превърне в банка за развитие на приятелски фирми на властта

Два дни по-късно, с Протокол № 40 от 21.10.2021 г., надзорният съвет в тогавашния си състав одобрява решението на управителния съвет за издаване на облигация, като впоследствие е трябвало да упражни контрол дали тя се издава с разрешението на собственика на капитала в лицето на министъра.

Междувременно обаче, 6 дни по-късно, се приема Решение № 16 на Конституционния съд на Република България от 27.10.2021 г., с което възниква възможност да бъдат оспорени актовете на министъра на икономиката, в качеството му на едноличен собственик на капитала на ББР, с които е назначен надзорен съвет, избрал от своя страна действащия управителен съвет.

След като управителният съвет взема решение да поиска разрешение от принципала си (министър по онова време е била Даниела Везиева) да емитира емисията, в крайна сметка такова разрешение не е получено нито от тогавашния ресорен министър Везиева, нито от последващия – Даниел Лорер. Именно липсата на разрешението на министъра за облигацията е трябвало да даде повод да се упражни контрол от страна на надзорния съвет над управителния съвет и да не се допуска продължаване на подготовката на облигацията. Управителният съвет не е следвало да пристъпва към следващи действия по облигацията, но въпреки това той е ангажирал банки и консултанти и е позволил разход в размер на 929 856 лв., направен между януари 2022 г., когато се ангажират банките по сделката, до ноември 2022 г., когато УС взима решението за прекратяването на облигацията, но и то не е потвърдено от новия Надзорен съвет, назначен от министър Пулев.

Като задължително условие международните банки – консултанти по емисията – изискват писмено и изрично разрешение на принципала както за започване, така и преди евентуално приключване на процеса.

В мотивите допълнително се посочва, че министър Пулев, чрез новоназначения през ноември 2022 г. надзорен съвет, многократно е изисквал от банката да предостави решението на едноличния собственик на капитала за емитиране на облигационна емисия, но такова решение не е предоставено, а в деловодната система на Министерство на иновациите и растежа не е налично.

Видно от изготвено становище от председателя и заместник-председателя на надзорния съвет, получено на 30.11.2022 г., управителният съвет не е изпълнил собственото си решение, обективирано в Протокол № 82 от 19 октомври 2021 г. за изготвяне на предложение до едноличния собственик на капитала за стартиране на облигационната емисия, а надзорният съвет не е упражнил достатъчен контрол и е допуснал ощетяването на ББР с направените разходи по емисията в размер на 929 856 лева.

В допълнение към горното, надзорният съвет на банката не е упражнил адекватен контрол над управителния съвет, във връзка с изготвянето на бюджета на Банката за 2022 г. и неговото своевременно изпълнение. Не са заложени ясни и конкретни цели, съгласно разпоредбите на Закона за Българската банка за развитие, включително, но не само, финансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритетни за икономиката на страната и намаляване на регионални дисбаланси.

На базата на тези факти и обстоятелства, министър Пулев освобождава незабавно Валентин Михов и Васил Щонов, като членове на надзорния съвет на Банката. Решението има незабавно действие. Към момента решението на министър Пулев не включва освобождаването на двамата членове на надзора от отговорност.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Какво пречи на българското кино? С директора на Национален филмов център Петър Тодоров разговаря Искра Ангелова (подкаст)