Сметната палата разкри как се управлява Центърът за градска мобилност: Лошо

Мая Младенова 18 май 2017 в 14:38 15108 3

Одит на Сметната палата за двугодишното управление на столичния Център за градска мобилност (отговорен за градския транспорт и платеното паркиране) показа системни фрапиращи нарушения в управлението на общинското дружество.

Одитът обхваща периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г. Ако човек прочете подробно доклада, ще се замисли не е ли цяло чудо, че София изобщо има работещ градски транспорт.

Като начало, дори ръководството на ЦГМ не е избрано по правилата. Първоначално управлявалият Съвет на директорите през 2014-а не е назначен с публичен подбор, ако когато това е сторено, членовете на ръководството не са подбрани според стратегията им за бизнес развитие. Напротив, по-точно е да се каже, че въпросът за развитието на Центъра е била подминат като тема. Така Столичната община, като едноличен собственик, наема ръководство без да му поставя ясни задачи и очаквания. Според Сметната палата това хвърля съмнение върху адекватността и ефективността на изпълняваните бизнес-планове. За капак, по някое време ЦГМ се е управлявал от търговски пълномощник без договор, което означава, че при евентуално нанесени от негова страна щети, трудно би могла да му бъде търсена съдебна отговорност.

Освен това ЦГМ има неиздължени плащания към "Столичен електротранспорт", "Столичен автотранспорт" и "Метрополитен", за които СОС е възложил на шефовете на трите общинските дружества да извършат обезценки на вземанията. Такова решение обаче не е в пълномощията на СОС, посочва Сметната палата.

ЦГМ не е осъществила и свои вземания от СО за последните 3 години, което поставя под въпрос дали той е действащо предприятие по смисъла на Търговския закон. Това, от своя страна, може да доведе до основание за прекратяване на дружеството.

Открити са фрапиращи счетоводни неточности за десетки милиони левове. Като например неправилно вписани обезценки на вземания на вътрешните транспортни оператори-  с 22,5 млн. лева по-малко, без да е посочен мотив за това.

Не се извършва адекватен контрол от страна на Общинския съвет върху работата на операторите на линиите от градския транспорт, както и върху външните фирми, отговарящи за някои линии.

По-скъпите билети 

Увеличението на билетите за градски транспорт от 1 на 1,60 лв. не е мотивирано с информация как е изчислена новата цена, нито какво би постигнала тя.

Като цяло, заключението е, че "предприетите през одитирания период действия и решенията на СОС, упражняващ правата на СО, като едноличен собственик на капитала на „ЦГМ“ ЕАД, не са ефективни и не предлагат устойчиво решение на проблема със системно формиращия и натрупващ се недостиг на средства за разплащане на изпълнената от транспортните оператори дейност". 

Приходи от SMS-и за паркиране и паяци

Докладът показва, че има системно отчитане на по-ниски приходи от платено паркиране от мобилните оператори в сравнение с отчетеното от ЦГМ. Това е индикатор, че редът за отчитане на приходите не е бил достатъчно ефективен и в полза на интересите на дружеството, посочва одитът. 

Разходите за оперативната дейност на дружеството се увеличават - към 31.12.2014 г. са на обща стойност 28 млн. лева, за 2015 г - 29,6 млн., а за първите 6 месеца на 2016-а - 15 млн. лева. Това се дължи на увеличените разходи за външни услуги и материали.  

В същото време не е разписано ясно как се начисляват допълнителните възнаграждения на служителите. Поради неопределен таван на тези възнаграждения е допуснато начисляване през 2014 г. и 2015 г. на месечни брутни възнаграждения на служители в размери, превишаващи тези на членовете на Съвета на директорите.

Не е осъществяван и ефективен контрол върху разходите, вследствие на което през одитирания период са извършени разходи за електрическа, топлинна енергия, пътни принадлежности, правни услуги, и отпечатване и доставка на бланки и формуляри, които не са предшествани от избор на изпълнител по реда на ЗОП, посочват одиторите. 

Обществени поръчки и договори

И по тази точка в ЦГМ са засечени нередности. При изискването и представянето на информация относно необходимостта за възлагане на обществени поръчки не са спазени сроковете, формата и съдържанието на образеца. Това е довело до възлагането на обществени поръчки, които не са включени в план-графика за съответната година.

При възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с публикуване на публична покана не е посочен източникът на финансиране, с което е нарушен принципът за публичност и прозрачност. При една поръчка е допусната промяна в първоначално обявените условия, като е сключен договор с участник, който не отговаря на посочените в поканата и приложенията към нея изисквания.

По повод изпълнението на договорите одиторите откриват: "Не са начислявани неустойки по един от проверените договори; не са съставяни всички документи, във връзка с изпълнението предмета на друг договор, в резултат на което са доставяни количества в размер по-голям от договорения; по два договора гаранциите за изпълнение са освободени след уговорените срокове; извършвани са плащания по договор след изтичането му. При сключването на два договора са представени гаранции за изпълнение, които не покриват целия срок на действие на договорите, с което е създаден риск възложителят да не бъде обезпечен при неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя. Пет договора са изменени незаконосъобразно чрез сключване на допълнителни споразумения към тях. За три от проверените договори не е изпратена информация до АОП за изпълнен договор в нормативно определения срок."

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

17156

3

aviatora

18.05 2017 в 19:44

Крадене, муцане, футане....ееееееее, блазе им.

21061

2

рамбо

18.05 2017 в 16:01

Сигурно Орешарски е виновен пак