Градус се оплака от Илчовски на Комисията за финансов надзор

OFFNews Последна промяна на 17 май 2021 в 10:31 2044 1

Снимка БТА/Цветомир Петров

Светослав Илчовски в комисията на Манолова.

“Градус” АД е внесла в Комисията за финансов надзор сигнал за разпространени неверни и подвеждащи обстоятелства от Светослав Илчовски при изслушването му на 5 и 7 май 2021 г. във Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години. Това съобщиха от дружеството. При установяване на административно нарушение Комисията може да наложи предвидените наказания в размер до 5 млн. лв.

На заседанието на комисията "Манолова" Светослав Илчовски говори за изкуствено надути акции на "Градус" в борсовата търговия. По думите му пенсионни дружества също са купували от кухите акции и така са ощетили бъдещите пенсионери. Илчовски обвини държавата и в липса на контрол в качеството на храните, в акции срещу неудобни вносители и производители, в завишени субсидии за "Градус" ("80 евро на кокошка"). Илчовски посочи още, че шефът на "Градус" Иван Ангелов (Иван Пилето) е човекът, наел "Мата Хари", която снима премиера Борисов в спалнята му и шкафчето му с кюлчета злато и пачки в евро.

Според написаното в сигнала казаното от Илчовски пред депутатите дава лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на Градус АД, които се търгуват на Българската фондова борса "и определят тази цена на необичайно и изкуствено равнище".

Дружеството сезира Комисията за финансов надзор с искането за провеждането на пълна и цялостна проверка дали тези действия съставляват манипулиране на пазара на акциите на “Градус” АД.

В сигнала до регулатора е приложена цялата финансово-счетоводна информация, която според дружеството ясно доказва, че всякакви твърдения за “фиктивни обороти” са безпочвени и злонамерени. Регулаторът следва да провери дали са извършени нарушения на Регламента относно пазарната злоупотреба и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („Закона за мерките срещу пазарните злоупотреби“).

Позицията на “Градус” АД е, че:

"⁃ Разпространяваните обстоятелства са неверни и подвеждащи и дават лъжливи и подвеждащи сигнали по отношение на
цената на акциите на Градус АД;

⁃ Оборотите на Градус 3 АД не са определящи за цената, на която са продадени акциите на “Градус” АД в IPO-то. В самия
проспект са ясно оказани трите начина за остойностяване на акцията, като никой от тях не взема предвид търгуваните обеми,
което обезсмисля обвиненията в “кухи обороти” и “фиктивни сделки”. Самите сделки, за които господин Илчовски твърди,
че са фиктивни, са пренебрежимо малки в сравнение с целия оборот на компанията за референтния период;

⁃ В Проспекта е разкрита пълна и достоверна информация за финансовото състояние на Градус 3 АД и рисковете, свързани
с дейността му;

⁃ Разпространяването на неверни обстоятелства за групата на Градус се е отразило негативно върху пазарната капитализация
на “Градус” АД и пряко е засегнала основно дребните акционери;

Искането е за провеждането на пълна и цялостна проверка по съобщението за нарушение, като КФН се приканва да упражни
надзорните си правомощия по чл. 18 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 28д (2) вр. чл. 25 (2) до (5) от
Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация, за да установи дали
описаните действия на лицето Светослав Илчовски представляват манипулиране на пазара на акции на „Градус“ АД по
смисъла на Регламента относно пазарната злоупотреба.

При установяване на административно нарушение Комисията може да наложи предвидените в чл. 23 от ЗПМПЗФИ
административни наказания в размер до 5 млн. лв.

“Градус” АД ще съдейства на КФН за извършване на проверката с всякаква допълнителна информация и пълен достъп до
счетоводната и юрдическа база данни на дружеството.

Като публично дружество, ние от “Градус” АД вярваме във върховенството на правото и прозрачността, и държим
фактологията да бъде бързо изяснена, а истината да стане публично достояние. Залогът са справедливостта и доброто име на
компанията ни, както и цялостния имидж на родния капиталов пазар."

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови