Стоматолозите ще лекуват с информираното съгласие на пациента

Публикуваха проект на Правила за добра медицинска практика по дентална медицина

OFFNews Последна промяна на 24 януари 2020 в 14:54 1985 0

Снимка Pixabay

Информирано съгласие за всякакви форми на стоматологично лечение да стане задължително предвижда проектът на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, публикуван за обществено обсъждана в сайта МЗ.

В проектодокумента изрично се подчертава, че подписването на информирано съгласие от пациента не е заместител на подходяща двупосочна комуникация.

Друг важен момент е, че лекарите по дентална медицина трябва да информират пациентите за наличието на лични и/или финансови интереси в структура, към която ги насочват за изследване и лечение.

Правилата са обсъдени с Българския зъболекарски съюз и предоставени за становище на ИА "Медицински надзор".

Според тях стоматолозите са длъжни да информират пациентите на достъпен език за всички дейности по лечението им, да ги уведомят за цената на услугата, а в случай на усложнение - за краткосрочните и дългосрочни последствия от него.

Изискванията за добра денталка практика включват осигуряването на висок стандарт на диагностика и лечение; недопускане на дискриминация на пациентите, освен по клиничен признак (в случай на спешност); предоставянето на право на "второ мнение" винаги, когато специалистът не е сигурен в заключенията си; полагането на необходимите грижи за облекчаване на болката; предписването на лекарства и лечебна дейност, само при пълна информация за здравното състояние на пациента и неговите потребности; препоръчването на изследвания и лечение, които са най-подходящите. 

Задължение на лекаря по дентална медицина е да получи съгласие от пациента/родител/настойник/попечител при взето решение за лечение под обща анестезия. 

В случаите, когато поверителна информация се изисква по съдебен или друг законов път, това би могло да стане без писменото съгласие на пациента, но е за предпочитане да бъде уведомен.

При използване на информация за пациента с цел научно изследване, публикация, представяне на конференции трябва да се заличат всички данни, които биха могли да разкрият самоличността на пациента.

При обсъждането на клинични случаи между колеги, назоваването по име на пациентите е неприемливо.

Информацията за пациентите е поверителна. Предоставянето ѝ на трета страна се осъществява след писмено съгласие на пациента или негов роднина или настойник/попечител, ако същият не е в състояние да прецени.

Пациентите подали оплакване по повод денталното им лечение, имат право да получат компетентен отговор, който включва обяснение за случилото се.

Оплакването не трябва да бъде повод за ограничаване на медицинската дейност, която се осигурява на този пациент.

При провеждането на разследване лекарят по дентална медицина трябва да окаже нужното съдействие за изясняване на случая. В случаи, когато неговите показания могат да доведат до криминално разследване срещу самия него, той има право да запази мълчание в рамките на законовите положения.

За провеждането на всички клинични изпитания е задължително да има съответните разрешения. Задължително условие е наличието на информирано съгласие на пациентите за участие. 

Общественото обсъждане на правилата за добра практика в денталната медицина е до 22 февруари, след което те ще бъдат гласувани от Министерски съвет.