Кога антигенните тестове може да дадат фалшиво положителен резултат за COVID-19

Александра Маркарян 04 ноември 2020 в 13:08 15859 0

Антигенните тестове може да дадат фалшиво положителен резултат за COVID-19, предупреждава американската Агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA). Предупреждението от вчера е особено актуално и за България, тъй като антигенните тестове именно сега започват да се разпространяват по-масово у нас.

FDA го отправя към лаборантите и медицинските екипи и разяснява, че фалшиво положителен резултат може да се получи, ако тестваните не следват инструкциите за прилагането на антигенния тест за бързо установяване на SARS-CoV-2.

Като цяло, те са качествен метод за установяване на SARS-CoV-2, когато пробите са взети от квалифициран за това човек след определен брой дни от първата поява на симптомите. FDA обаче се натъква на фалшиво положителни резултати от антигенни тестове от домове за възрастни хора. Има такива и при лабораторни тестове. Лабораториите може да очакват неверни положителни резултати дори когато се използват много точни тестове за масов скрининг на население с ниско разпространение на заразата.

За да избегнат това, лаборантите трябва да следват инструкциите на Центъра за превенция и контрол на заболяванията (CDC), които включват повторни тестове с молекулярен анализ, като се вземе предвид очакването за появата на фалшиво положителни тестове.

Препоръки

FDA препоръчва на лабораториите и медицинските звена, които използват антигенни тестове за бързо установяване на SARS-CoV-2 следното:

- следвайте инструкцията за употреба и отчитане на резултата на опаковката или, ако вече няма такава, свържете се с производителя и питайте;

Например вложката може да включва инструкции за боравене с тестовия набор, сред които например, че трябва да сте сигурни, че той не се съхранява отворен преди употреба. Ако тестовите компоненти не са съхранявани правилно, това може да повлияе на резултата от теста.

Тестовият набор включва и инструкции, които указват кога е подходящото време за отчитане на резултатите. Прочитането им преди или след определеното време може да даде фалшиво положителен или фалшиво отрицателен резултат.

- имайте предвид, че обработката на множество проби в сериен режим може да се окаже предизвикателство за осигуряването на правилното инкубационно време за всяка проба. Прегледайте инструкциите, за да осигурите точното време за обработването и отчитането на резултата за всяка проба;

- бъдете внимателни да намалите до минимум риска от кръстосано замърсяване при тестване на пациент, което може да доведе до фалшиво положителен резултат. До такова може да се стигне при недостатъчно добро почистване на работното място, недобра дезинфекция на инструмента или неглижиране на употребата на защитните средства (напр. ако лаборанта взема проба, без да е сменил ръкавиците си след предишния пациент) или замърсена работна среда - например линейка, возила болен пациент;

- ако се съмнявате в положителния резултат, особено ако той излезе в среда с ниско разпространение на коронавирус, проведете проведете RT-PCR тест в рамките на 48 часа, за да потвърдите или отхвърлите резултата;

- помнете, че положителната прогнозна стойност (PPV е процентът на реално положителни тестове) варира в зависимост от разпространението на заболяването. С намаляване на разпространението процентът на резултатите, които са фалшиво положителни, се увеличава. Например тест с 98% специфичност би имал PPV малко над 80% сред население с 10% разпространение, което означава, че 20 от 100 положителни резултата биха били фалшиво положителни. Ако обаче вирусът засяга само 1% от изследваните, тогава 70 от 100 положителни резултата ще бъдат фалшиво положителни.

Здравните специалисти трябва да имат предвид разпространението в дадена общност, когато тълкуват резултатите от тестовете. Те трябва да свържат положителния резултат с клиничните си наблюдения, анамнезата на пациента и епидемиологичната информация.

При антигенните тестове се взема проба от носната кухина с тампон. Едно от основните им предимства е бързината, с която отчитат резултата - за минути. Те, все пак, не са толкова чувствителни, колкото PCR тестовете. Заради потенциалното по-малката чувстителност на антигенните тестове в сравнение с PCR тестовете, може да се наложи негативни тестове да бъдат потвърдени с PCR, преди да се вземе решение какво лечение да се приложи.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови