Д-р Маргарита Таушанова: Онкологичната диагноза не е присъда

OFFNews Последна промяна на 08 май 2020 в 11:00 8103 0

Снимка Личен архив

Карциномът на яйчниците е петият най-често срещан карцином при жените и шеста причина за смъртност. У нас, подобно на тенденциите в Европа и света, честотата му също е висока -  5,5% от всички злокачествени заболявания по данни на Българския Национален раков регистър. Въпреки мрачната статистика обаче медицината може успешно да му се противопостави, когато диагнозата е поставена в ранния стадий на заболяването. На 8 май - Световния ден за борба с рака на яйчниците - за профилактиката, диагностиката и лечението на заболяването разказва онкологът д-р Маргарита Таушанова.

Д-р Таушанова, какво предопределя появата на овариалния карцином (ракът на яйчниците)? Какъв е профилът на жените с това заболяване?

Както при всяко злокачествено новообразувание, причините за появата на карцинома на яйчника са множествени. При 90-95% от случаите се развива спорадично, вследствие на клетъчни мутации, загуба на тумор-супресорни гени или деактивиране, мутации и др. При жени с вродени мутации на някои гени (BRCA1/2) се увеличава рискът от възникване на овариалния карцином. Освен генетичните мутации, други фактори, повишаващи риска от развитие, са напредналата възраст на болните, нераждали жени, късна първа бременност над 35 години, затлъстяване, някои придружаващи наследствени заболявания.

Наричат рака на яйчниците ,,тихият убиец“. Това предполага, че профилактичните прегледи са особено важни. Колко често трябва да се извършват и какво представляват?

Първите симптоми на развитие за карцинома на яйчника са твърде нетипични и се появяват късно. Това е причината заболяването да се нарича "тихият убиец". Провеждането на редовни профилактични прегледи при жените ще открие тези болни, които са в начален стадий. Профилактичните прегледи е необходимо да се провеждат един или за два пъти годишно от специалист акушер гинеколог. Това се отнася не само за тези жени, които имат анамнеза за наследствена обремененост, но и при липса на такава. Жените в постменопаузална възраст трябва да обръщат внимание на най-малката промяна в техния организъм и да се съветват с лекар, без да изчакват във времето процесът да напредва. Добрата профилактика е гаранция за добри резултати от лечението.

Кои първи симптоми трябва да ни подскажат, че имаме здравословен проблем?

Много често заболяването протича атипично. Появяват се оплаквания от тежест и болки в корема, нередовен менструален цикъл, гадене, нарушени уриниране или дефекация. При по-напреднал стадий може да се появи и подуване на корема със значително нарастване на обиколката му. Първите прояви на заболяването често се пренебрегват от болните, защото те са атипични и не се свързват с гинекологично страдание.

Как се диагностицира?

Диагнозата се поставя чрез добре снета анамнеза, лабораторни изследвания, които включват тумерни маркери (CA125, HE4). Гинекологичният преглед, ултразвуковото изследване на корем и малък таз, компютърната томография се необходими за поставяне на правилна и точна диагноза. Чрез тях се визуализира туморната формация, големина, разположение, наличие на свободна течност в корема, ангажиране на съседни органи в малкия таз. Един опитен специалист би могъл да постави правилна и точна диагноза. Има и трудни за диагностика случаи, когато туморната формация не може да се визуализира. Тогава злокачествените клетки от повърхността на яйчника са се разпространили в коремната кухина и са ангажирали перитонеума, дебелото черво, слезката, оментума. В тези случаи се налагат по-специалицирани диагностични методи – лапароскория, позитронно-емисионна томография (PET/CT).

Известно е, че заболяването има стадии - кои са те?

Всяко онкологично заболяване, преди да бъде подложено на лечение, се стадира - определят се размерите на туморния процес, ангажирането на лимфните възли и наличието на близки и далечни метастази. Това се отнася и за рака на яйчника. Стадиите при него са четири. При първи и втори стадий има данни само за туморен процес в яйчника, при трети са засегнати лимфните възли в регионалния басейн, а при четвърти има данни за далечни метастази. Точното стадиране се извършва както с образните изследвания, така и хирургично. Всеки стадий на заболяването предопределя лечебния подход. Обикновенно е хирургичен, без или със следоперативна терапия. При напредналите стадии, след хистологично доказан туморен процес с биопсия, се провежда химио- и таргетна (прицелна) терапия. Следва ново стадиране, преценка за оперативна интервенция и продължаване на лекарствената терапия. Препоръчителното лечение е индивидуално при всяка пациентка. Основните определящи фактори, освен стадия на заболяването, са хистологичният вариант, общото състояние на болната, придружаващите заболявания, възрастта, желанието на пациентката за бъдеща бременост.

Лечим ли е напълно този вид рак? Кои жени най-добре се повлияват от лечението?

Подходът при лечение на карцинома на яйчника е комплексен. Хирургичният метод се използва както при началните, така и при напредналите стадии на заболяването. При първи и втори стадий то е основен метод. Лекарствено лечение се прилага след операция, при становище от онкологичн комитет. При напредналите стадии обаче това лечение е задължително, добре прецизирано от специалиста по медицинска онкология. Колкото по-ранен е стадият на заболяването, толкова шансът за пълно излекуване е по-голям. Разбира се, обект на онкологията са множество изследвания на генетичния и молекулярен профил на тумора, с цел постигане на максимално добри резултати от провежданата терапия. Приложението на различни терапевтични схеми е доказало своето значение. На съвременния етап се акцентира върху генетичния профил, с необходимо изследване на мутациите в BRA1/2 гените. Това позволява да прилагаме прицелно лечение както в напредналия, така и в ранния стадий. С приложение на новите агенти - PARP инхибитори - се постигнаха забележителни резултати. С настоящи клинични изпитвания се доказаха ползи и при болни без налични мутации в гените. Лечението и с други прицелни молекули, навлизането на имунотерапията са нови, изключително обнадеждаващи стъпки в лечението на рака на яйчника.

Възможно ли е добро качество на живот след лечението?

Всяко лечение има своите последствия. В онкологията целта е да се постигне максимален контрол на туморното заболяване (частична или пълна ремисия) при мониториране на страничните ефекти от терапията. При прилагане на симптоматично лечение за овладяване на страничните ефекти, при проследяване на кръвните показатели и симптоми на болните, би могло да се получи един добър контрол на нежеланите лекарствени събития. Така качеството на живот на пациентките ни би могло да се наруши значително. Провеждането на подобно проследяване и лечението трябва задължително да се извършват от специалист с достатъчно опит в лечение на солидните тумори. Добрите знания и опит са гаранция за добри резултати и запазване на качеството на живот на пациента.

Какво струва едно такова лечение?

Провеждането на лечение на окологично болните е напълно безплатно в България. Нашите пациенти имат възможност да се лекуват с най-съвременните лекарствени средства и методи. Необходимо е те да бъдат достатъчно взискателни към собственото си здраве, а лечението, което получават, е не само безплатно, но и подчинено на европейските и световни правила в онкологията.

Има ли профилактика?

Профилактиката на карцинома на яйчника е непосредствено свързана със здравната култура. Профилактичните прегледи са не само необходими, но и задължителни при жените. Поддържането на здравословен начин на живот - без лоши хранителни навици и затлъстяване, тютюнопушене, безконтролна употреба на хормонални средства - е от голямо значение. Наличната фамилна предиспозиция е фактор тези жени да бъдат подложени на скрининг за генетични мутации в BRA1/2-гените, което се превръща все повече във важна част от клиничната практика. Това позволява да се проведе профилактика, ранна диагноза, прогноза и лечение на рака на яйчника и гърдата.

С какво трябва да се съобразява в ежедневието си пациент с това заболяване?

Да води здравословен начин на живот във всичките негови аспекти. Редовните прегледи при лекуващия лекар, изпълняването на предписаните терапии, съветите, които получава, са необходими условия за резултатите от лечението. Важно е да съществува взаимно доверие между лекар и пациент. Съхраняването на психиката на болния, преодоляването на негативното мислене са част от продължителното, но успешно лечение.

Жените с това заболяване трябва да знаят, че поставянето на онкологична диагноза не е присъда. Това е едно вече хронично страдание, което може да бъде преодоляно. Вярата в успехите на медицината, в знанията и опита на медицинските специалисти, взаимното доверие, подкрепата на най-близките са шанс за успех над онкологичното страдание.

Д-р Маргарита Таушанова е специалист с 16 години професионален опит в областта на онкологията. Завършва Медицинската академия в София; придобити специалности - Вътрешни болести и Онкология, с магистратура по Здравен мениджмънт в Стопанската акедемия "Д. Ценов" - Свищов. Има образователна и научна степен Доктор по онкология за защитен дисертационен труд на тема "Тройно негативен карцином на млечната жлеза - биологична характеристика, диагностика и възможности за лечение” – СБАЛО София.

Член е на Българската Асоциация по Медицинска Онкология, Българското Онкологично дружество, Европейската Асоциация по Медицинска Онкология – ESMO.

Лектор е на научни мероприятия свързани с диагностиката и лечението на солидните тумори. Има опит като главен изследовател и субизследовател на клинични изпитвания I,II,III и IV фаза при рак на гърдата, яйчника, белия дроб, карциномана дебелото черво.

Специалист в Отделение по Медицинска онкология на УМБАЛ "Софиямед".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови