Томаш Здеховски пред OFFNews: Заключенията за снимките от София са на българската прокуратура, а не на нашата мисия

Красимир Крумов 14 юли 2022 в 11:38 27743 7

Томаш Здеховски

Снимка OFFNews

Томаш Здеховски предостави кореспонденцията от прокуратурата и каза, че заключенията са на българското обвинение, а не на оглавяваната от него мисия в София.

Заключенията за снимките от София не са на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, а на българската прокуратура. Това заяви пред OFFNews чешкият евродепутат Томаш Здеховски.

"Априлската мисия на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, която ръководих, беше насочена към контрола върху използването на европейските субсидии. България има история на мащабни корупционни скандали и широко разпространена организирана престъпност, която отдавна източва пари от бюджета на ЕС. Нашата мисия беше да променим механизмите за разпределяне на евросредствата, така че те да започнат да отиват при хората, които имат право на тях, а не при олигарси и мошеници.

Получих информация за манипулирането на снимки от българската прокуратура и я споделих с останалите членове на делегацията. Следователно това не са наши заключения, а заключения на прокуратурата. Ние приехме за сведение тази информация. Прилагам заключението от нашата мисия" - каза Здеховски.

Версията за фалшивите снимки от спалнята на Борисов няма да мине пред Европарламента

Евродепутатът Здеховски предостави на OFFNews и писмото от Прокуратурата на Република България. Писмото е от две части. В първата се коментира дейността на Специализираната прокуратура, нейното значение и ефектът, който ще има закриването ѝ. Втората част засяга вече коментираното  разследване на "Барселонагейт" и снимките с пачки и кюлчета, за които се твърди, че са направени в спалнята на бившия премиер Бойко Борисов. 

Публикуваме и пълния текст на кореспонденцията:

Информация относно досъдебни производства с висок обществен интерес под наблюдението на Специализираната прокуратура и на Софийска градска прокуратура.

I. По повод наказателното производство, придобило обществена известност като „Барселонагейт“ бихме желали да Ви предоставим следната информация:

Към настоящия момент досъдебното производство, както вече сме ви уведомявали в предишна наша кореспонденция и срещи, се наблюдава от Специализираната прокуратура. То е било образувано за това, че от месец октомври 2012 г. до месец декември 2015 г. на територията на Република България и чужбина, се участва в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение от повече от три лица, с цел да се вършат съгласувано в страната и в чужбина престъпления по чл.253 ал.1 от НК /пране на пари/, за което е предвидено наказание „лишаване от свобода“ повече от три години, като групата е била създадена с користна цел – престъпление по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от Наказателния кодекс.

В хода на разследването са били проведени разпити в качеството на свидетели на пет лица. Назначени са данъчни ревизии на три физически лица и на две юридически лица. Към настоящия момент не са събрани достатъчно доказателства по смисъла на чл. 219 от Наказателно – процесуалния кодекс за виновността на конкретно лице в извършването на престъпление, поради което няма лица привлечени в процесуалното качество на обвиняеми.

В Специализираната прокуратура е получена Европейска заповед за разследване с издател „Окръжна прокуратура – Барселона – отдел Международно сътрудничество“, с което е изискана информация за събраните в хода на разследването доказателства, като е направено и искане за предоставяне на испанските власти на всички материали по делото. ЕЗР е изпълнена от СП на дата 24.02.2021 г.

Във връзка с изпълнението на испанската заповед за разследване наблюдаващият прокурор е поискал съдействие от българското бюро в Евроджъст за информация относно актуалния статус на разследването в Испания. На 08.06.2021г., чрез представителя на Кралство Испания в Евроджъст е получена информация, че разследването на испанските власти е прекратено с оглед принципа „ne bis in idem“, тъй като в Република България се провежда паралелно разследване с идентичен предмет.

Изготвени и изпратени са две европейски заповеди за разследване до испанските власти. С първата е поискано предоставяне на събраните писмени доказателства по това разследване в Испания. Същата е изпълнена, изпратена, получена и приобщена в материалите по досъдебното производство.

С втората европейска заповед за разследване е била изискана информация относно регистрацията, собствеността, дейността и капитала на две търговски дружества, документи за собственост на недвижим имот, както и информация относно регистрираните там лица; поискано е извършването на разпит в качеството на свидетели на лица – испански граждани, относно регистрацията на двете търговски дружества, паричните им потоци, придобиването от тяхна страна на конкретен недвижим имот в гр. Барселона, Испания, съответно относно заплащането на разходите, свързани с имота, както и за други обстоятелства; изискана е била банкова информация относно двете дружества – открити банкови смети, движение на парични потоци по тях, ведно със съответните документи. Чрез Националното бюро на България в Евроджъст е получена информация, че тази европейска заповед за разследване е била частично изпълнена, като материалите все още не са постъпили в Специализираната прокуратура.

Изготвена и изпратена е европейска заповед за разследване до Република Кипър, с която е била изискана информация относно собствеността, управлението, регистрацията и капитала на местно търговско дружество; разкриване на данъчна и осигурителна информация относно извършени спрямо него ревизии; банкова информация относно дружеството – открити банкови сметки, наличности и извършени финансови транзакции и парични преводи по тях; разпит в качеството на свидетели на лицата, имали и имащи отношение към собствеността и управлението на дружеството. Към настоящия момент и тази европейска заповед за разследване не е изпълнена.

От назначените общо 5 ревизии на физически и юридически лица към настоящия момент е приключила една. Тяхното извършване е от компетентност на Национална агенция за приходите, която е към Министерството на финансите.

Както и по – горе бе посочено, това наказателно производство се провежда под наблюдението на Специализираната прокуратура, която съгласно законодателни изменения предстои, заедно с останалите специализирани органи на съдебната власт – Специализиран наказателен съд, Апелативен специализиран наказателен съд и Апелативна специализирана прокуратура, да бъдат закрити. Именно поради това си позволяваме с настоящата кореспонденция да изразим загрижеността си и да акцентираме върху проблемите, които несъмнено ще възникнат в тази насока:

Взаимодействието в работата по делата от компетентност на Европейската прокуратура, в частност с европейските прокурори и европейските делегирани прокурори, ще бъде силно затруднено предвид поетите ангажименти по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество и създаване на Европейска прокуратура. Ефективността при работа по случаи на използване на механизмите на международно правно сътрудничество за събиране на доказателства при необходимост от съвместни действия между прокуратури на държави от ЕС и ПРБ силно ще намалее. Негативно ще е и въздействието на промените при съвместни действия с подкрепата на Евроджъст /Eurojust/ и Европол /Europol/, като това са предимно дела срещу транснационалната организирана престъпност.

Ефективността на ПРБ по делата за тероризъм, шпионаж и други по глава Първа от Особената част на Наказателния кодекс – престъпления против Републиката също ще намалее. В резултат на работата на Специализираната прокуратура бяха обявени девет лица с дипломатически имунитет – граждани на Руската федерация, за персона нон грата /personae non gratae/, поради осъществявана от всеки един от тях нерегламентирана дейност, несъвместима с Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Приетите законови промени ще доведат отново до наличието на „местни“ обвързаности и до влошаване на постигнатите резултати по наказателните производства с предмет корупционни престъпления, не само на централно ниво, но и такива срещу органите на местна власт и местно самоуправление, както и срещу ръководители на териториални структури на изпълнителната власт.

Налице са значими предпоставки за заличаване на постигнатите резултати, тъй като по множество дела на Специализираната прокуратура са повдигнати обвинения с внесени обвинителни актове в Специализирания наказателен съд, срещу лица със значими финансови възможности, и е замразено имущество на стойност около 3 млрд. лева, което е изключителен резултат не само в национален, но и в европейски мащаб.

Благодарение на усилията на магистратите от специализираните структури през 2018г. Европейската комисия прекрати спрямо България наблюдението по Механизма за сътрудничество и проверка по елемент „Организирана престъпност“. Според доклада по Механизма за сътрудничество и проверка от 2019г. препоръките на Европейската комисия са били изпълнени.

Висока оценка за работата си специализираните органи получиха и от експертите, извършили през 2016г. Независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България, като дори беше дадена препоръка делата за корупция по високите етажи на властта да бъдат включени в компетентността именно на Специализирания наказателен съд, съответно – Специализираната прокуратура.

Приетият закон е в сериозно противоречие с Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и Конвенцията на ООН срещу корупцията. За запазване на Специализираната прокуратура се обяви Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма. Според приетата декларация: „Прекратяването на работата на Специализираната прокуратура в страната противоречи на препоръките на Европейския съюз, на принципите, насърчавани от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и възгледите на професионалните прокурорски асоциации.“

Предприетите законодателни промени ще върнат неефективния според европейските ни партньори модел отпреди приемането на България в Европейския съюз, който беше обект на критики в рамките на отпадналия Механизъм за сътрудничество и проверка. Възприетият от законодателя подход за преназначаване на магистратите от закритите структури на квотен принцип, който неминуемо ще доведе до промяна на местоработата на редица магистрати и изпращането им в различни краища на страната без съгласието им, ще доведе до положение на „лустрация“, което е в нарушение на европейските стандарти и Европейската харта за статута на съдиите. Възстановяването или преместването на квотен принцип на магистрати, като резултат от закриването на специализираните органи на съдебната власт, несъмнено ще засегне гарантиращите статута на магистратите принципи и ще наруши правата на конкретните съдии, прокурори и следователи.

Подобен подход се явява извънреден и дискриминационен спрямо магистратите от специализираните структури, тъй като ги поставя в по - неблагоприятно положение от магистратите от останалите съдилища, прокуратури и следствени органи. Описаното фактическо положение е сходно с възникналия в Република Полша проблем с пенсионирането на магистрати, по което вече има произнасяне на Съда на Европейския съюз.

Подобни законодателни промени в други европейски държави /Унгария, Черна гора и др./, имащи отрицателен ефект върху статута на магистратите, са посочени като пример за намеса на законодателната и изпълнителната власт в съдебната власт и са намерили своето място в Доклада на Генералния секретар на Съвета на Европа 2022 г. Същите са определени като прибързани и нарушаващи баланса в отношенията между висшите държавни органи като проявление на принципа на разделение на властите, а също така и като засягащи независимостта на съдебната власт в тези държави.

Политическото решение за закриване на специализираните структури, имплементирано в закон от настоящото Народно събрание /за който не е било поискано становище от Венецианската комисия/, представлява сериозно отстъпление от постигнатия напредък на държавата в борбата с организираната престъпност, тероризма и корупцията, признат от европейските ни партньори. Същевременно с приетите изменения ще стане факт нарушаването на основни конституционни принципи на правовата държава и на независимостта на съдебната власт.

Поради това на 04 май главният прокурор е сезирал и Конституционния съд на Република България, с мотиви за противоконституционност на приетите промени в Закона за съдебната власт, обнародвани в "Държавен вестник" /ДВ/, брой 32, и публикувани на 26 април 2022 г. Същите са в противоречие с КРБ, тъй като нарушават принципите на правната сигурност, на разделението на властите и ще затруднят съществено нормалното функциониране на съдебната власт в страната.

Считаме, че разпоредбите с които се закриват специализираните структури са конституционно нетърпими, тъй като не установяват необходимия минимум от гаранции за защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата по започнатите наказателни производства пред тези органи, като така се нарушават принципите на разделение на властите и независимост на съдебната власт. Именно тези заложени в КРБ принципи предполагат стабилност, сигурност, последователност, предвидимост и избягване на излишни и неуместни сътресения в съдебната власт.

В резултат на закриването на Специализираната прокуратура вероятно ще възникне сериозно затрудняване и забавяне в работата по всички досъдебни производства с предмет на разследване корупция, тероризъм и организирана престъпност, включително и по настоящото.

II. По повод наказателното производство, касаещо снимките от жилището на бившия премиер г-н Бойко Борисов бихме желали да Ви предоставим следната информация:

Наказателното производство, както вече сме ви уведомявали в предишна наша кореспонденция и срещи, е под наблюдението на Софийска градска прокуратура, като същото е било образувано след самосезиране по повод публикации в интернет сайтове, съдържащи снимки и видеозапис най – вероятно от жилището (вила), обитавано от тогавашния министър-председател на Република България г-н Бойко Борисов.

Към него е било обединено още едно наказателно производство под наблюдението на СГП, което е било образувано по повод публикувани през месец ноември 2021г. снимки най – вероятно от жилището на г-н Борисов.

Към настоящия момент не са събрани достатъчно доказателства по смисъла на чл. 219 от Наказателно – процесуалния кодекс за виновността на конкретно лице в извършването на престъпление, поради което няма лица привлечени в процесуалното качество на обвиняеми.

От събраните до момента доказателства може да се приеме за установена следната фактическа обстановка:

През периодите от 27.07.2009 г. до 13.03.2013 г., от 07.11.2014 г. до 27.01.2017 г. и от 04.05.2017 г. до 12.05.2021 г., бившият министър-председател на Република България г-н Бойко Борисов живеел на адрес в гр. София, кв. Бояна. По служебни и лични причини за различни периоди от време не пребивавал на посочения адрес. Сградата била с охрана и специален достъп за външни лица, осигуряван от Национална служба за охрана (НСО). Установена е била самоличността на лицата, охранявали обекта в периода от 01.01.2017 г. до 12.05.2021 г., както и на лицата, осъществявали дейност по лична охрана и специализиран транспорт на министър-председателя г-н Бойко Борисов в периода от 01.01.2017 г. до 12.05.2021 г. Установена е била самоличността и на служителите, обслужвали обекта за периода от 01.01.2017 г. до 12.05.2021 г. и отговарящи за хигиенно-битови нужди, озеленяване, транспортно осигуряване, ремонтно-технически дейности, както и оперативно-технически дейности.

През периода от неустановена дата до 12.05.2021 г. в гр. София, неустановено по делото лице (лица) чрез използване на техническо средство е направило снимки и видеозапис най–вероятно в жилището, обитавано от министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов. До момента не са събрани доказателства за това кой и кога е направил снимките.

В хода на досъдебното производство са били извършени множество действия по разследването, насочени към разкриването на обективната истина. Разпитано в качеството на свидетел е било лице, за което са били налице сведения, че е възможно да е направило снимките от жилището на г-н Борисов, като същото заявява, че не го познава, както и че никога не е било в жилището му.

Разпитани в качеството на свидетели са били и камериерките, обслужвали жилището на г-н Борисов, като същите са заявили, че никога не са виждали златни кюлчета и пари в чекмеджетата на нощните му шкафчета.

Изискана и получена е била от Националната служба за охрана справка по отношение на лицата, извършвали контролно – пропусквателна дейност в дните, в които са били направени снимките. Чрез експертиза са били установени надписите върху правоъгълните жълти предмети, които се забелязват върху снимките, най-вероятно от жилището на г-н Борисов. В тази връзка е била изискана и получена информация от Българската народна банка, продават ли се в страната златни кюлчета, изработени от тази фирма; какъв е редът за внасянето им страната и продажбата им; има ли практика златни кюлчета на същата фирма да се продават опаковани в прозрачно полиетиленово фолио; има ли регистър за търговията с инвестиционно злато (златни кюлчета) и възможно ли е да се отговори дали в Република България са продадени (кога, къде, от кой и на кого) златни кюлчета, произведени от тази фирма.

Уточнено е, че за отговорите на част от въпросите компетентни се явяват Министерство на икономиката и Агенция „Митници“. От постъпилата информация от Министерство на икономиката става ясно, че не е възможно да се изясни дали са купувани или продавани златни кюлчета с установените в експертизата идентификационни номера.

От постъпилата информация от Агенция „Митници“ става ясно, че не е възможно да се проследи дали установените правоъгълни жълти предмети с установените в експертизата идентификационни номера са били внасяни или изнасяни през границата на Република България.

Изискана и получена е била информация от БНБ кога и къде са отпечатани, кога и къде са пуснати в обръщение банкноти с номинал от 500 (петстотин) евро, чиито серийни номера са били установени на снимките. В тази връзка са били изготвени и изпратени пет броя европейски заповеди за разследване, съответно до Федерална република Германия, Република Австрия, Република Франция, Кралство Белгия и Кралство Испания. Всички те са били приети от изпълняващите държави, за което са изпратени съответните потвърждения, като до момента е постъпил отговор по една от тях, за което сме ви уведомили в предходна наша кореспонденция.

Изискана и получена е била информация от Министерски съвет относно работните графици /официалната програма/, служебните ангажименти и пътувания в страната и в чужбина на г-н Борисов в качеството му на министър–председател за периодите, обхващащи датите, на които според извършените експертизи са направени процесните снимки.

От постъпилата информация е видно, че в периода 11-13.08.2017 г. г-н Борисов в качеството му на министър-председател се е намирал в служебна командировка в гр. Варна. Видно от заключението на една от извършените компютърно-технически експертизи, е установено, че една от снимките е била направена на 13.08.2017 г.

След извършена справка в интернет страницата на Министерски съвет е установено, че на 06.02.2019 г. е било проведено правителствено заседание, председателствано от г-н Борисов в качеството му на министър-председател. От заключението на една от извършените компютърно-технически експертизи се установява, че една от снимките е била направена на 06.02.2019 г.

По делото са били назначени общо 5 компютърно–технически експертизи с обект на изследване публикуваните снимки и видеозапис най–вероятно от жилището на г-н Бойко Борисов.

Била е назначена компютърно – техническа експертиза на файловете, в които се съдържат снимките, публикувани в медиите през месец юли 2020 г., със задача да се изследват изображенията за извършени манипулации и всякакъв друг вид интервенции, както и да бъдат определени характеристиките на файловете.

Установено е, че доколкото анализираните файлове не са оригиналните, а копия от тях, не е възможно да се установи точно какво и кога е било заснето.

Направени са промени във времевите характеристики и имената на файловете, но тези промени са прекалено очевидни – възможно, за да бъдат открити. Част от файловете са с променени дати на заснемане през 2013 г., 2021 г., други – през 2024 г., докато датите, извлечени от файловете са 25.09.2017 г., 04.01.2019 г., 06.02.2019 г.

Била е назначена и компютърно – техническа експертиза на видеофайла, съдържащ кадри най – вероятно от спалнята на премиера, публикувани в медиите през месец юли 2020г., със задача да се определят неговите характеристики и да се установи, по възможност, дали има извършвани манипулации и всякакъв вид промени. Констатират се направени промени в характеристиките на файла, като е заличена информация, показваща с какво устройство е бил извършен записа, какво е било оригиналното име на файла, кога е създаден записа и други.

Прегледът на видеофайла е показал наличие на отражение на снимащия – жена в черна рокля, без ръкави, с гривна на ръката и тъмна коса. Била назначена и компютърно – техническа експертиза на файловете, в които се съдържат снимките, публикувани в медиите през месец ноември 2021 г., като вещото лице е следвало да установи дали файловете са манипулирани и променяни, кога са били създадени и с какво техническо средство; да се определят характеристики на файловете, изображенията да бъдат изследвани за извършени манипулации и всякакви вид интервенции.

От заключението се установява, че са премахнати метаданните на някои от файловете, съдържащи част от снимките и по отношение на тях не може да се отговори на коя дата са направени, нито с какво техническо средство. Проверен е бил и електронният адрес на подателя, като е установено, че същият е временен (съществува само 60 минути). IP адресът свързан с подобна електронна пощенска кутия е IP адресът на мейл сървъра на доставчика на услугата.

Назначена е била компютърно-техническа експертиза на снимките, публикувани през 2020 г., като е поставена задача на вещото лице да изследва снимките и да отговори могат ли да се разчетат сериите и номерата на вероятните банкноти (или на някои от тях), които се виждат на снимките, и надписите върху някои от жълтите на цвят предмети с правоъгълна форма, и ако могат - да се посочат сериите и номерата на банкнотите и съдържанието на надписите върху жълтите на цвят предмети с правоъгълна форма.

За пълното разкриване на обективната истина по делото се е наложило да се провери дали има разлика между изображенията, поради което е била назначена нова компютърна и съпоставителна експертиза.

Видно от заключението на вещото лице, изследването на изображенията, съдържащи се в предоставените файлове е установило наличие на несъответствия в цвета на водните знаци, холограмните стикери, светлосенките на предметите, разликата в резолюциите на отделните банкноти на различните снимки – много добра резолюция на снимката, съдържаща истинска банкнота и размазани букви, цифри на снимките, съдържащи банкноти без серийни номера. Според вещото лице местоположението на предметите в чекмеджето на три различни снимки било еднакво, въпреки, че изображенията са били заснети в интервал от година и половина. Видно от представеното заключение, в две от изображенията е бил открит детайл, сочещ към вероятно наличие на пари в черен полиетиленов плик, но анализът е установил, че резолюцията на детайла била различна от тази на оригиналната банкнота на същата снимка. Според вещото лице горните обстоятелства, както и фактът, че не са били предоставени за анализ оригиналните файлове поставял под съмнение истинността на заснетите изображения.

В хода на разследването не са били установени и иззети заснетите предмети с правоъгълна форма и жълт цвят, както и тези наподобяващи банкноти, поради което не може да се установи тяхната идентичност с тези, които се забелязват на публикуваните в медиите снимки и видеоклип, респективно дали същите са истински парични знаци и/или златни кюлчета.

Делото е взето на специален надзор от Върховна касационна прокуратура.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

645

8

wakeup

18.07 2022 в 15:22

На Здеховски също е платено Иначе как този Господин Никой обявява новина -мечта за българските журналисти при това подходящо неточна Бай Ганю Велики е натрупал огромен финансов ресурс за 12 години и още дълго ще плаща на различни лица и медии за да манипулират по- тъпото природонаселение Спомнете си за един шеф на ЕНП който прелиташе постоянно до България да посети Моя приятел Бойко само за да се напие до смърт и за още срамни екстри на аванта а от Европарламента обясняваха че страдал от артрит и за това се клател умопомрачително

1020

7

PlamenIv54

14.07 2022 в 18:15

Лъжливото овчарче Гешев (и чешката му подлога): Прокуратурата установила, че до 13.08.2017 г. тулупът бил във Варна. Значи до 13.08. вечерта се е върнал и е можел да влезе в кадро, завит с чаршафче. Обаче за снимката от 2017 г. експертизата е установила, че е от 25.09. Явно в гешефтурата толкова могат, помнят по-малко от три абзаца какво са написали по-горе.

12073

5

IvanofRumen

14.07 2022 в 12:45

Чехите винаги са мразели българите, дори и по времето на соца, заради пражката пролет. Съчетание, че въпросния евро депутат е от ЕНП - европейската партия, която прикрива корупцията на простака се увеличава по две в полза на крадеца.

1035

4

Niko Kolev

14.07 2022 в 12:41

Интересно е този г-н Здеховски като какъв изчита и разпространява въпросното писмо, преди да е представено на евродепутатите.

5827

3

pisnamiotmutri

14.07 2022 в 12:28

За герб е важно как първоначално новината достига до електората им. Това от днес са подробности, които няма да им навредят. ЕНП легитимира престъпник и прокуратура с под 3% обществено доверие. Свободните ни водещи медии пригласят напоително

4038

2

Moirae

14.07 2022 в 12:21

Не че ние си помислихме нещо друго... Освен групата "лелки ГЕРБ-Сливен".

14469

1

случайно прочетох

14.07 2022 в 12:07

Отвратих се!!!
Няма втори гьонсурат, като Гешев!!!