Съдът обяви за нищожно разрешителното за строеж на Алепу

Установени са и други документни престъпления

OFFNews Последна промяна на 18 февруари 2021 в 13:31 2932 0

Бургаският административен съд обяви за нищожно разрешението за строеж на "Алепу вилидж".

Това става след проверка, възложена от Върховна административна прокуратура (ВАП) на началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) през юни 2020 г. В Окръжната прокуратура в Бургас бе внесен протест срещу разрешението на строеж, издадено на 10 септември 2018 г. от главния архитект на община Созопол.

Съдът е преценил, че протестът на прокуратурата е допустим и основателен. С акта на съда от 18 февруари 2021 г. се обявява нищожността на разрешение за строеж № 100/10.09.2018г., издадено от главен архитект на общ. Созопол, в полза на „Алепу Вилидж" АД за строеж: курортен комплекс „Алепу Вилидж" (етапно строителство); Първи етап – „укрепване на свлачище „Алепу Вилидж"; Втори етап – „курортен комплекс".

Съдът е стигнал до изводa, че разрешението за строеж "е издадено при особено съществено противоречие с материалните разпоредби на закона, при липса на материални предпоставки, чието наличие е задължително, като юридически факт, обуславящ издаването му. Налице е такова нарушение на материалния закон, което касае правилността на административния акт, поради което издаването му е лишено от законова опора. В случая са нарушени разпоредбите на чл.139, ал.2 и 3, 142, ал.1, 144, ал.1 и чл.161, ал.1 от ЗУТ, което обуславя наличието на особено съществен порок на оспорения административен акт, обосноваващ неговата незаконосъобразност до степен на нищожност, поради което съдът намира подадения срещу него протест за основателен".

В хода на производството са били констатирани данни за документни и други престъпления, които са установени от заключение на съдебно-почеркова експертиза, а именно - "част от инвестиционните проекти са изброени в Заявление рег.№ УТ-2112-18/12.02.2018 г. до кмета на община Созопол не са подадени от лицето, посочено в него за заявител, респ. не са подадени от лице, имащо качеството на възложител по смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ. А изготвените след датата на издаване на първото разрешение за строеж – 26.02.2018 г., инвестиционни проекти и комплексен доклад, послужили за издаване на процесното разрешение за строеж, не са приложени към Заявление рег.№ УТ-2112-194/30.08.2018 г. до кмета на община Созопол, подадено от пълномощник на „Алепу Вилидж" АД, и няма данни как са били приобщени към административната преписка по издаване на разрешението за строеж".

В тази част обвинението ще сезира компетентната прокуратура.

Констатираното от ВАП при проверката, отразеното в протеста и изразеното от наблюдаващите прокурори, участващи в производството пред Административен съд - Бургас, становище бе, че процесното разрешение за строеж е нищожен акт, не поражда никакви правни последици и не влиза в сила. 

Община Созопол е осъдена да заплати разноските по делото в размер на 150 лв.

Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

На 27 август 2020 г. с постановление на Окръжна прокуратура – Бургас бе образувано досъдебно производство по чл. 282, ал. 1 от НК за това, че през септември 2018 г. съответното длъжностно лице е нарушило служебните си задължения при издаване на разрешителното за строеж, за да облагодетелства други хора, като от тези действия могат да настъпят немаловажни вредни последици.

Разрешителното за строеж в местността е издадено от община Созопол на 10 септември 2018 г. и там се предвижда фирма "Алепу вилидж" да изгради курортен комплекс, а част от него е скандалната подпорна стена, построена за укрепването на свлачище.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови