Прокуратурата изкара военния министър Ненчев лъжец

Ганчо КАМЕНАРСКИ Последна промяна на 09 юли 2015 в 13:03 5791 20

Преди седмица Софийска градска прокуратура в кратко съобщение обяви, че отказва да образува досъдебно производство по твърденията на военния министър Николай Ненчев за предлаган му подкуп във връзка със сключването на договор на стойност 80 млн. лева за поддръжка на българските МиГ-29 до 2019 г., както и за отправени му „смъртни заплахи“.

Мотивите на прокуратурата са описани на 13 страници, които бяха оповестени от пресцентъра на държавното обвинение. От написаното с тях става ясно, че твърденията на министър Ненчев твърде много се разминават с истината.

Документът на прокуратурата подробно пресъздава цялата хронология за трагедията на българската бойна авиация, като започва от 9 септември 2011 г. с подписването на Рамково споразумение, по силата на което за срок от 48 месеца РСК „МиГ“ ще оказва съдействие за поддържане на българските МиГ-29.

За 2015 г. за МиГ-29 били предвидени едва 7,5 млн лева. През февруари-март са водени преговори с руската страна, като са сключени два договора за ремонт на два двигателя (един самолет) в рамките на предвидените средства. Тези договори и досега са блокирани от министър Ненчев без подписа му в касата на неговия заместник Десислава Йосифова.

Заключителна част от мотивите на прокуратурата:

До 21.05.2015 г., когато се състоял Съвета по отбрана, Инспекторатът на МО бил приключил със своята проверка, от която ставало ясно, че предупрежденията на ръководството на ВВС относно критичното състояние на изтребителната авиация са верни.

От обясненията на зам.-министър Йосифова става ясно, че на Съвета командирът на ВВС ген. Радев е изразил своето мнение, че срокът за летателна годност може да се удължи най-много до края на 2015 г., но до месец юни 2016 г., както бил принуден да отстъпи на Съвета, това щяло да води със себе си до риск за живота и здравето на летците.
В началото на месец май 2015 г. зам.-министър Йосифова посетила Полша със задача да проведе среща с ръководството на полското МО с оглед постигане на договореност относно поемането на поддръжката на МиГ-29 от полска страна.

На 09.05.2015 г. зам.-министър Йосифова инициирала среща с министър Ненчев, на която присъствали и началникът на отбраната вицеадмирал Николов, заместникът на ген. Радев – ген. Кръстев, тогавашният началник на политическия кабинет – Илия Налбантов и представител на ВВС - Сергей Белкинов. На срещата тя уведомила министъра за проведената среща в Полша, като изразила загриженост от влиянието на резултатите от предстоящите избори в тази страна върху постигнатите договорености. Отново поставила въпроса какво да прави с договорите с РСК МиГ, тъй като с полската страна дори и при положително развитие, сключването на споразумения щяло да отнеме между няколко месеца и година – година и половина.

На 17.06.2015 г. зам. министър Йосифова отново изготвила на вниманието на министър Ненчев докладна записка, в която за пореден път го уведомила за проблемите във ВВС, позовавайки се на писмо на ген. Радев, свързано с недопускане на прекъсване на дежурствата по AIR POLICING.

В обясненията си зам. министър Йосифова заявява, че и до момента договорите с „РСК МиГ“ продължавали да стоят в касата й.

В хода на извършената проверка по преписката са снети обяснения от Венислав Цанов, ген. Румен Радев и Десислава Йосифова. В същите и тримата заявяват, че никога не е била отправяна заявка, респ. оферта от „РСК МиГ“, свързана с поддръжката на самолетите от типа МиГ-29 на стойност 80 млн. лева, както и че договор с такива клаузи никога не е бил подготвян, както и подписван между МО и „РСК МиГ“. Нямат представа откъде има подобна информация министър Ненчев, тъй като същата не отговаря на реално постигнатите договорки. От своя страна, ген. Радев отрича да е водил разговори с министъра на отбраната и относно завишаване с три пъти на цените по договор или оферта от РСК МиГ. Заявява, че е представял свои финансови разчети за необходимите средства за поддръжка на самолетите МиГ-29, които са прогнозни, ориентировъчни и по тях никога не са пускани заявки за оферти към руската страна и не са били подписвани договори.

В обясненията си Цанов твърди, че не е чувал за предлаган подкуп на министър Ненчев във връзка с договор с руската страна. От своя страна зам. министър Йосифова твърди, че приема подобни изявления, както и такива за отправени заплахи, за несериозни, тъй като министърът не е участник в преговорния процес и в сключването на договора с РСК МиГ.

В хода на проверката по преписката са снети обяснения и от Александър Александров, явяващ се координатор и присъствал на преговорите между МО и РСК МиГ. Същият заявява, че не е възможно въобще завишаване на цени три пъти в договорите между двете страни с оглед клаузите на Рамковото споразумение, позволяващо процент на завишаване не по-голям от 10 %. Няма представа от къде разполага с информация за договор на стойност 80 млн. лева министърът на отбраната, като заявява, че сключените договори са били на стойност около 7,5 млн. лева.

Твърди, че дори е водил разговори с ген. Радев относно това кой е подал подобна информация на министър Ненчев, но и Командирът на ВВС е отрекъл да е запознат. В обясненията си Александров заявява, че РСК „МиГ“ е държавна фирма и предлагането, респ. даването на каквато и да било сума под формата на подкуп за министъра, няма как да бъде оправдана, още повече, че подобно действие би рискувало авторитета на дружеството и то за договори за суми, които са твърде ниски според стандартите в тази техническа област.

По преписката са снети обяснения и от министъра на отбраната Николай Ненчев. В същите твърди, че е бил запознат от ген. Радев с проблеми с изтичащи летателни часове на изтребители от типа МиГ-29 и с необходимостта от ремонт на същите в рамките на сключеното споразумение с руската страна. Ген. Радев го уведомил, че предлаганата цена от страна на руската фирма е 80 млн. лева за ремонт на 4 изтребителя или 24 млн. лева – за два. Министърът твърди, че не бил сигурен за точните суми, както и какво включвал ремонтът. Нямал представа кои са представителите от руска страна, участвали в преговорите, както и кой точно от българска страна е присъствал, като предполага, че това са били ген. Радев и директорът на дирекция „Инвестиции в отбраната“ при МО. Министърът заявява в обясненията си, че не може да каже какво включва и офертата от руска страна, но ген. Радев му бил казал, че офертата е завишена, но не съобщил конкретна сума и факти. Заявява, че се доверил на ген. Радев относно изразеното от него, че офертата е завишена три пъти, макар и че след интервюто бил разговарял отново с него и станало ясно, че завишаването не било точно три пъти, без отново на научи конкретни факти. Министър Ненчев нямал и база за сравнение с оглед преценка за наличие на подобно завишение. Твърди, че няма представа дали има отправена писмена оферта от руска страна, като заявява, че ако се стигне до съгласие за сключване на договор, то той ще бъде подписан от Цанов, но щяло да се иска и неговото съгласие. За това трябвало да уведоми и премиера и президента на Република България. В обясненията си министър Ненчев заявява, че за офертата от руска страна, за която твърди, че му е била сведена до знание от ген. Радев, не е уведомявал нито премиера, нито Министерски съвет, като не бил сигурен и дали неофициално е била обсъждана на това ниво.

Относно твърденията за предлаган му подкуп, заявява, че на 22.02.2015г. е присъствал на конференция в гр. Варна, където имало много хора, включително и журналисти. След конференцията в коридора го доближил непознат за него мъж, за когото дава бегло описание, който го попитал дали щял да приеме да се срещнат във връзка с поддръжката на МиГ-29. Щял да остане доволен, защото процентът бил добър. Министърът заявил, че не приема и го отминал. Непознатият не му бил поискал нито телефон, нито визитна картичка, нито го бил търсил повече. Не бил споменал от чие име отправя предложението, както и с кого трябвало да се срещне министърът на отбраната. Последният твърди, че няма да разпознае лицето, ако го види отново.
След като дълго мислил, министърът решил да възприеме казаното му от непознатия като предложение за подкуп, макар и да не може да посочи във връзка с кое точно свое служебно задължение му е направено това предложение. Свързва го основно с даването от негова страна на съгласие за сключването на договора за поддръжка на изтребителите, макар и да твърди, че договорите се подписват не от него, а от друго лице – директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“. Възможно било и да било провокация, която целяла да го злепостави. Не уведомил за това нито компетентните правоохранителни и правораздавателни органи, нито министър-председателя.

Що се отнася до твърденията за навлечени неприятности и „смъртни заплахи“, министърът заявява, че за него въпросът бил принципен. Влязъл бил в тежък конфликт при обявяване на решението си за предаване на архива на военното разузнаване. В тази връзка съобщава за предаване по телевизия СКАТ, където бивши разузнавачи го били обявили за национален предател, а за такъв се полагала смърт. Твърди, че не е изпитал основателен страх от това, по-скоро притеснение за близките си и най-вече от провокация. Не бил взел никакви мерки за охрана. Не бил уведомил съответните органи, нито премиера.

С оглед така установената фактическа обстановка, считам, че по преписката не са събрани достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер, които да обосноват образуване на досъдебно производство.
На първо място, само и единствено в твърденията на министъра на отбраната се съдържат някакви данни, че непознато лице му е предложило среща във връзка с поддръжката на МиГ-29, както и че щял да остане доволен, тъй като процентът бил добър. Ненчев не е уведомил компетентните правоохранителни и правораздавателни органи, нито министър-председателя, за провеждането на подобен разговор. Съобщил е за него само по време на медийна изява - споменатото интервю, въпреки необходимостта от предприемане на мерки, с оглед важността на проблема, на който е акцентирал.

Дори и в действителност да е проведен подобен разговор, единствено в субективната преценка на Николай Ненчев предложението за среща е възприето като предложение за подкуп. И това е така, защото липсва конкретика относно сума, както и действията, които той трябва да предприеме, за да я получи.

Тук следва да се посочи, че министърът утвърждава единствено протокола от проведения Програмен съвет, на който е бил приет Единния финансов план за 2015 г., съдържащ позиция, свързана с ремонт, поддръжка и удължаване на ресурса на МиГ-29 и предвидените за нея финансови средства - 7,5 млн. лева. С утвърждаването му стартира процедурата по отправяне на заявка, получаване на оферта от руската страна, провеждането на преговори и сключването на договори. В нито един от тези етапи, обаче, министърът не участва, нещо повече, дори твърди, че не знае как са се развили.

На следващо място, министърът на отбраната обвързва направеното му предложение с подписване от негова страна на договор на стойност 80 млн. лева. Министър Ненчев, обаче, е упълномощил с правото да подписва тези договори директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“ Венислав Цанов, както това е било правено и в предходни правителства.

Подобна стойност – 80 млн. лева не е била обсъждана никога, както като оферта от руска страна, така и като проектодоговор. В това са категорични всички лица, имащи отношение към процеса на договаряне, от които са снети обяснения по преписката, така и зам. министъра на отбраната. В хода на проверката не се установи източникът на подобна информация, с която е разполагал министърът по време на интервюто. Нещо повече, ген. Радев отрича въобще да е коментирал с него подобна сума, а заявеното от него се подкрепя от приложените към материалите от проверката документи и от снетите обяснения на Александров, Цанов и Йосифова.

В обясненията си, снети на 08.05.2015 г., Ненчев твърди, че не е запознат с конкретни оферти, като само предполага, че евентуален договор би бил подписан от директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“ при МО. Обясненията му влизат в явно противоречие със заявеното от Цанов и Йосифова и с адресираните до него докладни записки, приложени към преписката. Видно е, че министър Ненчев е бил наясно, че договори с руската страна има подписани, на съвсем различна стойност от обявената от него в интервюто, както и че по негово устно разпореждане те се съхраняват в касата на зам.-министър Йосифова, въпреки реалната възможност за спиране на полетите на самолетите МиГ-29 преди критичния срок - месец юни 2016 г.

С оглед изложеното, считам, че дадените обяснения от страна на Николай Ненчев в хода на проверката относно предложен му подкуп във връзка с подписването на договор на стойност 80 млн. лева за поддръжката на МиГ-29 не могат да бъдат кредитирани като достоверни, доколкото не се потвърждават от останалите събрани по преписката данни. Ето защо не могат да обосноват и извод за наличие на достатъчно данни за образуване на досъдебно производство за престъпление по глава VІІІ, раздел ІV на НК.

Що се отнася до т.нар. „смъртни заплахи“, макар и в интервюто си министър Ненчев да сочи, че се касае за заплахи, различни от тези, които е възприел в описаното предаване по телевизия СКАТ, то в обясненията си заявява, че всъщност се касае именно за тях. Въпреки тези заплахи, той е категоричен, че не е изпитал основателен страх за живота си и не е взел никакви мерки за охраната си. Не е сигнализирал и компетентните органи, както и министър-председателя. С оглед на това, считам, че липсват достатъчно данни за извършено престъпление и по чл.144, ал.3 от НК, поради отсъствие на съществен елемент от състава на това престъпление.

По изложените съображения, с постановление на Софийска градска прокуратура е отказано образуване на досъдебно производство.

ПОСЛЕСЛОВ

Прокуратурата в рамките на своите правомощия констатира категорично разминаване между твърденията на военния министър Николай Ненчев и свидетелствата на хора от неговото служебно обкръжение. Казано на обикновен човешки език, няма нищо доказано вярно в публичните изявления на министъра относно изтребителите МиГ-29, че: руснаците искали тройно завишение на цените, че му е бил предлаган рушвет и дори са му отправяни „смъртни заплахи”.

Заслужава да се зададе въпросът как отсега министърът ще работи с това свое служебно обкръжение. Или по-скоро обратното: как обкръжението му ще работи с него? Този отговор обаче може да го даде единствено премиерът Бойко Борисов.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

15.07 2015 в 11:48

То още от самото начало се знаеше че този измислен Военен Министър плямпа глупости. Въпроса е -- Защо не го махнат ведага !1 Та той е готов да унищожи и малкото хубаво нещо останало в нашата Армия .

10.07 2015 в 17:47

офф-ците, като адвокати на лъжливото земеделче... това нещо, дето са гу турили министър на отбраната е най нещастния плазмодий който някога се е раждал и е вземал пост... а през българските министерства доста народ мина... Дали се вярва на човек който беше опровергаван до сега сто пъти... и то от посланика на САЩ у нас... един път. После и от главния секретар на НАТО- втори път!

Колкото до подкупа... ми ето какво каза в интервюто за в. Сега:

- Засега няма такова правителствено споразумение. Проучвам опита на трите балтийски републики. Доколкото разбрах, таксата е около 5 млн. евро годишно за охрана на въздушното пространство на трите държави.

- Тук ще бъдете много критикуван.

- Ако някой иска да извади 80 млн. лв., аз съм съгласен. И то сега, в тази тежка криза. Как да постъпим? Нали разбирате, че ако аз бих искал да злоупотребя, това е най-лесната форма, а те са изключително изобретателни, процент от тези 80 млн. лв. се опитаха да предложат.

- Предложиха Ви процент?

-Идва някой и казва: "Аз минавам оттук. Чул съм еди-какво си. Тези хора са готови. Дават едни сериозни проценти. Защо не го направите?" Защо смятате, че аз се съпротивлявам на това? Кажете поне една причина? Защото мразя руснаците? Имам отношение към външната политика на държавата, но към Русия и руския народ - никога. Напротив. Защо смятате, че си навличам всички тези неприятности? Включително смъртни заплахи. Кажете ми защо.
* * *

А сега твърди, че не бил разбрал, не знае кой му предложил... или си говори едно към гьотере (само че е министър, при това на отбраната) или лъже... и в двата случая е пълен нещастник.

09.07 2015 в 18:17

Нема нужда, вече го намерихме, прочетохме и видяхме, че пак сте направили съчинение, а не преразказ.

Поздравляю вас, гражданин, соврамши, както казал Бегемот на конферансието.

09.07 2015 в 18:00

Аз съм автор на публикацията. Нямаше как да публикувам целия документ. Моят адрес е kamenarskig@abv.bg. Ще го изпратя на всеки, който желае да го има.

09.07 2015 в 17:40


Истерия по време на апатия


И военният министър Николай Ненчев, и външният Даниел Митов могат да бъдат видени в парламента. Но това не им попречи да допуснат у нас чуждо тежко въоръжение зад гърба на обществото, без дебати с гузни недомлъвки.

И военният министър Николай Ненчев, и външният Даниел Митов могат да бъдат видени в парламента. Но това не им попречи да допуснат у нас чуждо тежко въоръжение зад гърба на обществото, без дебати с гузни недомлъвки.

И военният министър Николай Ненчев, и външният Даниел Митов могат да бъдат видени в парламента. Но това не им попречи да допуснат у нас чуждо тежко въоръжение зад гърба на обществото, без дебати с гузни недомлъвки.

И военният министър Николай Ненчев, и външният Даниел Митов могат да бъдат видени в парламента. Но това не им попречи да допуснат у нас чуждо тежко въоръжение зад гърба на обществото, без дебати с гузни недомлъвки.
PrevNext

Любослава Русева | 27 юни 2015 | 13:56
15312
Ненчев и Митов, както и главнокомандващият Росен Плевнелиев, предпочетоха да действат зад гърба ни, вероятно от гузност...

Истерията е вид невроза, която се изразява соматично. Истеричните пристъпи преминават под формата на бурни конвулсии, загуба на зрението или речта. Често тя започва с гърчове и припадъци, които са съпроводени с викове, несвързано говорене, скърцане със зъби. Болният си скубе косите и разкъсва дрехи, плаче и се смее едновременно.“

Военният ни министър не си скубе косите, даже напротив - напоследък отглежда буен перчем. Със сигурност обаче страда от халюцинации, щом непрекъснато чува викове и забелязва припадъци там, където всъщност цари пълна апатия.

Така например още в началото на февруари Николай Ненчев коментира слуховете за мобилизация с твърдението: „Източниците са от Русия; хората, които създават истерия, са едни и същи.“ Тия дни пък директно заповяда да се спре с истеричните спекулации около разполагането на американска бойна техника у нас. Нещо повече, заради връхлетелите го видения земеделецът от Реформаторския блок забегна панически в Брюксел, та не успя да осъществи отдавна лелеяната мечта за купуването на нов изтребител. По този повод столичен вестник написа с прискърбие: „Военни летци останаха без думи защо министърът е заминал за чужбина в деня, когато правителството ще одобрява едно от най-стратегическите решения за отбраната.“

Но халюцинациите не пожалиха и колегата му Даниел Митов. Пак през февруари външният министър съзря истерия около разполагането на команден център на НАТО и от ужас дори спомена думата два пъти в едно изречение: „Истериите около един координационен център с 40 души състав, създавани от определени политически партии, са безотговорно насаждане на омраза, паника и истерия в българското общество.“

Митов стигна още по-далеч

когато сравни въобразяваната от него истерия с „криминално поведение, което не само че не е зряло, то излиза от рамките на нормалност“, а за капак нареди с това „да се престане моментално.“

Уви, за негова беда привидението не се кротна и продължи да го тормози. „За пореден път се създава истерия около нещо, което е обявено предварително, нещо, което имаме като план“, вбесено обяви министърът и за малко да разкъса дрехите си в знак на евроатлантическа преданост. Не може да се отрече обаче, че Митов поне пожали костюма, докато ние го отнесохме със скърцане на зъби: „Такива учения имаше в началото на годината и пак се създаде истерия.“

Ако някой напълно незапознат с тукашната обстановка чужденец прочете всички тези изявления, няма как да не остане с впечатлението, че българите масово се гърчат и крещят срещу перспективата да им бъде стоварена отвъдокеанска бойна техника. А ако случайно дойде тук, няма начин да не изпадне в недоумение от бълнуванията на двамата министри и най-вече от

странното безразличие

с което приемаме тяхното поведение. Такъв би трябвало дълго да се мае как е възможно българите да търпят увъртането на Ненчев и Митов, когато става дума за обвити в тайнственост договорки, засягащи националната сигурност. И разбира се, за откровени лъжи, които се изсипаха в рамките само на две седмици, откакто на 13 юни в. „Ню Йорк таймс“ съобщи, че САЩ планират да разположат своя военна техника в Латвия, Литва, Естония, Полша, Румъния и... България.
„Към момента следим процеса на вземане на решение във Вашингтон относно идеята на САЩ за повишаване на нивото на сигурност на някои от съюзниците, особено тези по източната граница.“ Такава беше витиеватата първа реакция на президента Росен Плевнелиев, който отрече към страната да са отправяни официални искания. На 22 юни обаче американският военен министър Аштън Картър го опроверга, заявявайки, че шест държави, сред които е и нашата, вече са одобрили двустранни военни споразумения (забележете - двустранни, а не по линия на целокупния отбранителен съюз!). Последва позицията на Николай Ненчев, в която министърът обясни, че имал среща с посланика на САЩ г-жа Марси Рийс, по време на която бил информиран, че предстои изявление на американската страна за разполагане на техника в няколко източноевропейски държави. „В разговора ни обаче не беше предоставена друга информация и подробности за броя и вида на техниката. Към България до този момент не е отправяно официално предложение за разполагането на американска техника и персонал.“
В същия ден от МВнР твърдяха, че не са в течение, но на следващия

позицията беше
коренно променена

Според Даниел Митов обявените намерения за разполагане на военна техника в България били в рамките на споразуменията за учения на НАТО, постигнати на срещата в Уелс през септември миналата година. Същото изведнъж установи и президентът Росен Плевнелиев: „Всичко, което се планира, е плод на отдавна договорени правни инструменти между България и партньорите ни в НАТО, както и между България и САЩ.“ В сферата на сигурността и отбраната със САЩ, подкрепи го Митов, имало рамково споразумение още от 2006 г. Кой знае защо обаче министърът пропусна да уточни, че сега става дума за конкретно двустранно споразумение, така че то трябва да бъде договорено отделно и да мине с одобрението на Народното събрание.

Ами ако парламентът каже „Не“?

Подобен въпрос сигурно се е сторил нелеп на американския посланик в НАТО Дъглас Лут, щом той заяви пред наш журналист, че „това предварително разполагане на екипировка ще стане напълно по покана на правителствата на тези съюзници“. И още: „Няма да разположим нито един танк, нито едно наше бронирано превозно средство, нито един джип в съюзническа държава, която не ни покани да го направим.“

Така излезе, че България не само е дала съгласие, а е отправила покана, както и че въобще не става дума за договорки с НАТО от срещата в Уелс, а за проявено гостоприемство по разполагането на щатски танкове, бронетранспортьори и самоходна артилерия. По информация на посланик Лут - около 250 бойни единици и неколкостотин войници, които ще бъдат постоянно разположени в шестте държави. Уж не като „акт на враждебност спрямо Русия“, въпреки че ходът очевидно е насочен към успокояване на държави като Литва, Латвия, Естония и Полша след кризата в Украйна. Ход, който руското военно министерство коментира пред Ройтерс с думите, че това е най-агресивният акт на САЩ след края на Студената война...

Е, с основание, ако си припомним как на 12 декември миналата година товарни влакове с американски танкове и джипове прекосиха Латвия в посока Литва, при това малко след като САЩ обявиха, че ще изпратят още бойна техника в Източна Европа, максимално близо до границите на Русия. На 29 януари командването на сухопътните войски на САЩ в Европа официално съобщи, че скоро ще изпрати и екип за проучване на бъдещи бази. Намерението беше представено като част от по-широко усилие

за укрепване на американското
военно присъствие

в региона, предизвикано от намесата на Русия в Украйна. Тогава генерал-лейтенант Бен Ходжис обясни пред специализираното военно издание „Старс енд страйпс“ (Stars and Stripes): „В следващите няколко седмици ще направим проучване в Естония, Литва, Латвия, Полша, Румъния и България, за да видим има ли подходящи места, където можем да оставим на съхранение танкове и друга бронирана техника. Не сме уточнили за какво количество, дали въоръжението за танкова рота или цял батальон, ние няма как да знаем, преди да завърши проучването.“ За сметка на това скоро научихме, че до края на годината американската армия планира да разгърне на ротационен принцип напълно окомплектована бронирана бригада в състав от около 3000 военнослужещи. А в началото на юни отново командващият сухопътните войски на САЩ в Европа ген.-лейтенант. Ходжис посети България, където получи потвърждение от началника на отбраната ген. Румен Николов, че при нужда броят на съвместните учения ще се увеличи...

Вместо да го усукват, беше редно Ненчев и Митов, както и главнокомандващият Росен Плевнелиев, да обяснят това с думи прости, открито и честно. Те обаче предпочетоха да действат зад гърба ни, вероятно от гузност, защото си дават сметка за произтичащите от тях последствия. Или по-лошото - не си дават, тъй като се водят единствено от рефлекса на слугата и от стремежа да се погрижат за личния си дневен ред. По същата причина скачат като ужилени, когато не минават клишетата, че просто сме лоялен член на НАТО. И даже ни размахват пръст, наричайки „истерия“ съмненията доколко и дали изобщо отстояват националния интерес.Най-неприятното е, че и донякъде са прави. При такава масова незаинтересованост те могат да приказват и да вършат каквото си щат. Включително могат да ни набутат в сериозен военен конфликт, след който дълго ще има да си скубем косите.

09.07 2015 в 16:59

червеният трол мълчи по темата за цацаратурата, че да не го шибат през пръстите. Жалка работа!

09.07 2015 в 16:56

Балкански, радвам се, че имаш толкова точно мнение за себе си, реалистичната себеоценка е първата стъпка към подобрение.

Успех!

09.07 2015 в 16:51

Хибриден ЗЕМЕДЕЛЕЦ. Земеделен ХИБРИД. Хербициден ПЕСТИЦИД. Абе, оборска тор.

09.07 2015 в 16:22

Интересно, начи, кой лъже най-много:

1. Ненчев, в. Сега от 24 април:
"Отказвам да подпиша и най-вероятно няма да подпиша договор с руската страна за около 80 млн. лв. за поддръжка на МиГ-29 до 2019 г."

2. Интерпретации на охнюз:
"И тримата заявили, че нямат представа откъде се е взела сумата от 80 млн. лв."

3. доклад на прокуратурата:
"В цитираната докладна записка от 23.04.2015г., Командирът на ВВС заявявал ... [че"> МиГ-29 трябвало да бъдат поддържани поне до 2019г., което изисквало финансови средства за поддръжка в размер на 78 млн. лв."

Цялата прокурорска бележка е публикувана в "Дневник".

Както вече казах, като се махне кривия макарон и се оказва, че това е поредната мурзилоидна партенка.

09.07 2015 в 14:27

А кой му е платил присаждането на коса? С министерска заплата ли успя? Как?