Quantcast

Безработните заробени в КТБ

Владимир Йончев, Александра Маркарян Последна промяна на 15 август 2014 в 10:48 42139 16

В продължение на 8 години Агенцията по заетостта (АЗ) е създавала ситуация, при която по голяма част от прилаганите схеми за подкрепа, безработните да получават дължимите към тях плащания по дебитни карти от КТБ и това е бил на практика единственият начин да си получат парите, които им се полагат.

Сметките и дебитните карти към тях са се откривали служебно на място в бюрата по труда. Дебитните карти са предоставяни от служителите на бюрата по труда, а работодателите, сключили договор с Агенцията по заетостта, са били задължавани да превеждат в КТБ дължимите средства към служителите, наемани по различни програми, мерки и схеми, в това число и по европроекти.

За 8-те години, през които е действала схемата, през КТБ са прекарани възнагражденията на над 800 000 души. Броят на издадените карти вероятно е по-малък, защото е възможно един и същ човек да е включван в програмите на Агенцията по заетостта по няколко пъти - т.е. вече да е имал карта от КТБ.

Парите, прекарани по този начин през любимата на всяка власт банка са близо 1 милиард лева.

Това става ясно от отговорите на Агенцията по заетостта на въпроси на OFFNews, които редакцията изпрати по Закона за достъп до обществена информация, след репортаж на Нова телевизия, от който се разбра за проблема.

Кой?

Порочната практика е съществувала при няколко правителства. Първият договор с КТБ е подписан на 6 март 2006 от тогавашния председател на АЗ Сотир Ушев, който сега е шеф на агенцията, която ръководи военните клубове и почивните станции на министерството на отбраната. Вторият е подписан на 10 май 2010 г. от Росица Стелиянова. По време на правителството на ГЕРБ - в първата половина на мандата му, тя е ръководител на Агенцията по заетостта. В правителството на Пламен Орешарски вече под името Росица Янкова, тя е назначена за зам.-министър на труда и социалната политика с ресор включващ именно Агенцията по заетостта.

"Няма нормативни актове, от които да произтича решението за сключване на договори между Агенция по заетостта и КТБ", отговориха от Агенцията на въпроса ни въз основа на какво са подписани договорите. Не става ясно имало ли е и процедура за избор на обслужваща банка.

Благодарение на тези договори обаче в КТБ са вкарани заплатите на безработните, наети по мерки от Националния план по заетостта. В договорите, сключени между Агенцията по заетостта, работодателите и безработните е имало клауза, че плащанията се извършват по дебитни карти (според "практиката" и статистиката - на КТБ), издавани чрез бюрата по труда в страната.

След 2010 г. към това са добавени и пари за заетост по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Колко?

По насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта през КТБ са минали 900 671 192 лева.

Това са заплатите, стипендиите и транспортните разходи на 783 020 лица, наети по мерки за борба с безработицата. Реалният брой на хората е по-малък, защото в продължение на 8-те години е възможно един и същ човек да е наеман няколко пъти.

Отделно от това още 61 054 315 лева са платени през КТБ по ОП РЧР. Наетите по европрограми за борба с безработицата 92 214 души също са били длъжни да имат карти в КТБ.

Справка за брой включени лица в заетост и обучение по програми и проектив насърчителни мерски по ЗНС в периода 2006-2014:

Източник: Агенция по заетостта

Справка на изплатените по дебитни карти в КТБ средства по ОП РЧР:

Източник: Агенция по заетостта

Жалби

Срещу схемата с КТБ постъпват множество жалби, които предишните ръководства на Агенцията по заетостта и социалното министерство геройски крият с години.

Повечето жалби са за недостатъчния брой банкомати и клонове на КТБ. Ако безработните теглят пари от банкомат или клон на КТБ те не плащат такси. Но при всяко теглене от банкомат на друга банка, наетите от АЗ безработни трябва да плащат такси, които в повечето случаи варират между 1 и 2 лева на теглене. Трудно е да се прецени колко точно са загубили безработните от тези такси, но ако предположим, че тези 875 хил. наети лица са работили по 12 месеца и са теглили дори само веднъж месечно пари от други банкомати, може да се окаже, че безработните са дали между 10 и 20 млн. лв. за такси.

През 2012 г. при Омбудсмана на Република България постъпва жалба от човек, който има банкова сметка и електронна банкова карта, но независимо от това, без да се търси неговото съгласие, получава дължимите плащания чрез банков превод по специално откритата му от бюрото по труда дебитна карта на КТБ. В населеното му място обаче има само един банкомат на КТБ, който често задържа картите при опит за теглене на пари в брой. Така жалбоподателят бил принуден да пътува 40 км до най-близкия клон на банката, за да получи картата си обратно.

Периодично до Агенцията по заетостта са пристигали и запитвания от страна на народни представители, провокирани от сигнали на работодатели. Работодателите, чиито сметки не са в КТБ, изказвали притеснението си, че заради задължението да плащат на служителите си само по карти на КТБ, разходите им рязко са се увеличили.

Невъзможно е да се направи точна сметка колко е струвал на българския бизнес наложения от Агенцията по заетостта монопол на КТБ. Таксата за междубанков превод в момента варира между 1,30 и 6 лева. Ако приложим горната сметка и изходим от хипотезата, че повечето работодатели, особено в началото на 8 годишния период не са имали сметки в КТБ, сумата варира между 13 и 60 млн. лева. Това, че толкова пари са изтекли нахалост е само едната част на проблема. Още по-сериозен е въпроса дали Агенцията по заетостта не се е превърнала в най-големия рекламен агент на любимата на всяка власт банка, принуждавайки работодателите да създават сметки в КТБ, за да спестят излишни разходи за комисионни.

"Доколкото е видно от документите, с които разполагаме, АЗ не е получавала бонуси или други възнаграждения", пишат от АЗ в отговор на въпроса на OFFNews получила ли е АЗ бонуси за това, че е избрала КТБ за единствена банка, която обслужва безработните.

А доколко са получили бонуси личностите и покровителстващите ги партии, прекарали през КТБ 961 млн. лева държавни и европейски пари, можем само да гадаем. Според вас, ако осигуриш на една банка няколкостотин хиляди нови картодържатели и принудиш работодателите да си създават сметки в нея, тя дали ще се отблагодари?

Мерки

През март настоящото ръководство на АЗ предприема мерки и взема решение "да бъде прекратена практиката бюрата по труда да предоставят услуги, присъщи за банкова дейност (издаване на банкови сметки и дебитни карти към тях)", а на работодателите и лицата със сключени договори с АЗ да бъде предоставена свободата да изберат сами обслужваща банка.

Към днешна дата са променени всички договори по Оперативната програма, задължаващи работодатели да превеждат заплати, стипендии или транспортни разходи по дебитни карти, издавани чрез АЗ. Въпреки това към 20 юни (когато КТБ затвори), за малка част от договорите процедурата по анексиране все още не е била приключила. Все пак, благодарение на навреме взети мерки, по повечето от тези договори Агенцията по заетостта успява да плати заплатите на безработните за месец май на ръка в бюрата по труда, като само малка част от тях вече са били преведени в КТБ, където още продължават да са блокирани.

До голяма степен са спасени и парите на наетите по мерките за насърчаване на заетостта. Към 30 юни техният брой е 27 854 души. 13 хил. от тях са подписали договори наскоро и в тях не е имало клауза, водеща до ефекта задължително да получават парите си в КТБ. На останалите 14 854 е дадена възможност при тяхно желание да предоставят нови сметки, на които да си получават възнагражденията. Твърде е вероятно част от първите да са си избрали сами КТБ, а част от вторите да са решили да не си прехвърлят сметките. Така че блокирани пари на безработни в КТБ все още има, но все пак не са чак толкова много, колкото можеше да бъдат.

Отговорите на засегнатите

Росица Стелиянова - Янкова коментира емоционално казуса:

"Няма такова нещо. Хората можеха да избират банката. Няма как хората да бъдат задължени да изберат една конкретна банка, парите се превеждаха кой където желае. Не мога да коментирам глупавите твърдения на Агенцията по заетостта. Нека ми покажат документи за това, което твърдят.

Написали са „рамков договор“ - точно това отговаря на въпроса Ви. Рамков договор по закон не може да се сключи само с една банка. Винаги е с няколко.

По отношение на КТБ още през март, когато стана кризата, изпратих писмо до директора на Агенцията по заетостта Асен Ангелов, каквото има там, да бъде прехвърлено в други банки.

Недостойно е това, което твърдят. То няма как да се случи, още по-малко по отношение на оперативната програма. Там всеки бенефициент трябва предварително да получи банкова гаранция, няма как всички да получат от КТБ. Възможно е и да е имало бенефициенти със сметки в КТБ, но това няма как да е свързано с Агенцията."

На мобилния телефона на Сотир Ушев се включва автоматично съобщение от гръцки оператор. Потърсихме секретарката му в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", която обеща, че ще ни предаде въпросите ни. Вместо него след няколко минути се обади адвокат Беров, който заяви, че преди договора от 2006 г. е имало договори с 4 банки и те не са отменени. Те са от 2004 и 2005 г. Този от 2005 г. е за превеждането на трудовите възнаграждения по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“, който не е с КТБ.

Адвокат Беров ни уведоми, че ще попита г-н Сотир Ушев дали може да ни изпрати договорите. Вместо договори обаче получихме на мейла следното съобщение:

"Относно г-н Ушев и негови действия в професионалното му минало в Агенция по заетостта през 2006г.,
моля, да изпратите журналистическите си въпросите на колегата - адв. Росен Александров, САК.

Молим, ако във въпросите си цитирате факти от официална информация, получена от Агенция по заетостта, то тя да ни бъде предоставена, за да отговорим детайлно и коректно на изнесените в нея данни."

Адвокатско дружество "Владимир Дончев и партньори"

Хитруване на едро

Порочната схема явно е обмисляна внимателно, за да се заличават следите.

Договорът с КТБ наистина е рамков и наистина има още няколко подобни договора с други банки.

Къде е уловката?

Договорите с банките са за откриване на сметки на назначени по програми за заетост лица. Този с КТБ предвижда издаване на дебитни карти на тези лица, чрез самата агенция. В голяма част от договорите, които Агенцията по заетостта сключва с работодателите за наемане на безработни, е записано изричното условие парите да се превеждат в дебитни карти на безработните издавани чрез самата агенция. Издаваните такива, според предоставените данни се оказват на КТБ.

Теоретично всеки един договор би трябвало да е следствие от преговори на две страни и, пак теоретично, всеки един работодател е можел в преговорите да поиска промяна на тази клауза. Не е известно обаче някой да го е направил. На практика всички назначени безработни по договорите за финансиране, съдържащи споменатата клауза, в продължение на 8 г. получават заплатите си в КТБ.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

20.08 2014 в 10:20

Доста “пъчене” (от протестъри) имаше с/у твърдението ми, че протестъри са в основата за сагата КТБ. Т.е. след като не успяха с тъпани и вувузели "разходки по жълти павета», окупация Парламент, вериги на Соф.университет, Цона, Иветка и всякаква паплач, НАКРАЯ НАЕХА консултанти - дадоха им «тЪпингПойнт-акъл» в една единствена точка - ФИНАНСОВ СРИВ... къде и как: ... умуваха, пак изчисляваха... и ЕВРИКА! – измислиха: банкова паника, първо КТБ, а после ПИБ.....
И задействаха схемата – февр14 Протестърмрежа-доносКТБ, следва цепене Главпрокурор от ТV до ТV как лови бандюги в БНБ, повдигане на обвинения към подуправителя и блокаж на Банков надзор-БНБ.
Днес един НАГЪЛ ПРОТЕСТЪР си призна, че е един от хората, подписали Сигнала срещу КТБ (Пеевски, Бареков и Цв. Василев). Но Христо Иванов, сега министър на правосъдието призна, че не е успял да присъствал на внасянето му на 25 февруари 14 в Главна прокуратура. http://offnews.bg
А иначе БГ Държавата няма пари, веч няма за крадене/приватизиране (ВСИЧКО от социализЪма на бай Тошо е веч окрадено), остават САМО СПЕСТЯВАНИЯТА

18.08 2014 в 14:49

Истината е една.За банковата мафия законите не важат.БНБ, ПОЛИЦИЯ, ПРОКУРАТУРА И Т.Н. ГИ ПОКРОВИТЕЛСТВАТ.Когато МАФИЯТА УПРАВЛЯВА,ДЪРЖАВАТА ЗАГИВА.XXX

16.08 2014 в 14:16

Рибата се лови във вода, в която липсва прозрачност. Я да започнат вложителите масово дела за удовлетворяване вземанията си от гаранта за възстановяване откраднатите и блокирани им милиарди ...

15.08 2014 в 21:43

r3v0lv3r, малко грешиш. Изкараха ми карта, когато бях в една програма на АЗ. Това беше преди 2,5 години. Програмата беше няколко месеца. Оттогава си ползвах картата до затварянето на банката без никакъв проблем. Нямам такса "управление на сметката", нямам никакви удръжки. Когато тегля от банкомат, на която и да е банка, ми взима 20 ст., а не като при другите банки 0,90-1 лв. Един-единствен минус имаше и той е, че забавяха превода по картата с няколко часа. Което не е кой знае какъв проблем. Майчински, детски, стипендия, всичко ми минаваше през тази карта. И ако пак отворят банката, ще продължа да си ползвам тази сметка, а не на някоя друга банка.

15.08 2014 в 21:33

Открай време има порочна практика задължително картата да ти е от еди коя си банка. И за детските и за такса за изпит на децата през далечната 2001 година. Оттогава още това ме дразни. И за заплатите автоматично ти издават карта, където иска работодателя, което също ми се струва неправилно.

15.08 2014 в 20:18

Това е много стара далавера, която за съжаление стана известна едва след като колата се обърна. Познавам хора от тези програми и те винаги са се оплаквали от условията на КТБ, веднага щом им изтечеще програмата първото, което правеха е да закрият сметката

15.08 2014 в 18:00

За Ultra – хич не ме интересуват каквито и да е “опорни или офшорни” точки. Политмафията с опорни и офшорни точки иска да заграби спестяванията на българите в банките. ДО ТЯХ Е ОПРЯЛА – пари нЕма, а лакомията голЕма, тъй казва банкянския герой, и още казва: да дойде МВфонди да дава едни 10 милиарда и тъй, та тъй...
ТОВА ЧЕ ДОСЕГА УСПЯ САМО С КТБ не бива да ни успокоява, предстои връщане от ПИБ –Цеко от Алеко на 1.2 млд, пък какво ли има във Фонда за гарантиране, хич...
А какви ги е вършила Протестърската мрежа, чети - http://www.mediapool.bg/prokuraturata-pita-protestna-mrezha-za-drugi-danni-sreshtu-peevski-vasilev-i-barekov-news222467. html
Пък ако тъпаците от Протестърска мрежа са ги използвали като сламени чучула, това си е тяхна работа. ПОЛИТ-МАФИЯТА хич не се интересува чрез кого и посредством какво ще реализира целта – ЗАГРАБВАНЕ СПЕСТЯВАНИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ. А за тази цел можеш да прочетеш изказвания на банкянския герой “за големите спестявания на българите”, потърси и ще намериш...

15.08 2014 в 17:29

До Измъчения 08: Доста от нещата, които пишеш са верни, но с идиотското ти твърдение, /което си е чисто и просто опорната точка на Маяма Нолова, от има-няма година и половина/, че Протестна мрежа и героят от Банкя са взаимно свързани, или че действат както заедно, така и поотделно, сякаш са някакво ООД, просто доказваш, че си един червен трол, нищо повече! Въобще всички брутално нагли опити напоследък, да се сложи знак за равенство между Протестна мрежа и другите НПО-та, както и обикновените граждани, участници в едногодишния Протест, от една страна и ГЕРБ,от друга страна, са ужасно плитки и пошли, плод на позитанско скудоумие и ченгесарски похвати за облъчване и промиване на мозъци, но колкото и да се стараете, номерът ви просто няма да мине! Не и този път!

15.08 2014 в 16:45

Само да кажа нещо за тегленето на парите...
Картите на КТБ, издадени за АЗ, нямат такива такси при теглене от банкомати на други банки. 20 стотинки е таксата. Всички карти, които се издават по искане на АЗ, са с тези условия.

15.08 2014 в 13:58За Muncho_BG, Не знам за теб, ама до повръщане ни писна да ни пробутват ЛАКЪРДИЙКИ, а на Йончев и Артамян е поредната лакърдийка – ВИНОВНИ били вложители, служители, клиенти и т.н. от болната глава прехвърлят на здравата!
ЕДИНСТВЕНО виновни за казуса КТБ са държавните институции – БНБ, Главпрокурор, МВРПикчърс, организирано предизвикали БАНКОВА ПАНИКА на 13 юни пред офисите на КТБ
Другото са ЛАКЪРДИЙКИ – чували с 20 млн, досиета за 3.5 млр изчезнали, едно прокурорче се пъчеше “КТБ била пирамида”. Тъпанар, че коя банка не е пирамида бе неграмотник с лакърдийки. Сега Йончев и Артамян и те лакърдийки..
ИСТИНАТА Е ЕДНА – проста, и проста. Първо, държавата няма пари и се е насочила към спестяванията на хората, ТОВА Е МАФИОТО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПЛАН, задействан още м. февруари със сигнал (по ТV) от Протестна мрежа до Главпрокурор. ПЛАНЪТ бе Банкова Ваканция (25юни Искров привиква всички банкери и им връчва нареждане за банкова ваканция, но банкерите не се съгласяват) и и и и.. следва-план ФИНАНСОВ колапс на държавата. Така милиардите-спестяване на гражданите увисваха... и се гепеха от политическата мафия, представлявана от Протестна мрежа, сега вече на власт!. Кой викаше МВФ, не беше ли един банкянски герой а?!?
СЕГА в държавата няма пари за вложителите в КТБ, парите от 1.2 млрд лева са дадени в ПИБ- на Цеко от Алеко, който трябва да ги върне до края на август. АМА НАДАЛИ.
А ДАЛИ Цв. Василев е крал или не е, не това е проблема, напр. ако има банков обир в която и да е банка от 200 млн лв., значи ли че банката трябва да фалира. Май тъп въпрос, нали?!?!? НАЛИ ИМЕННО ДЪРЖАВНАТА ГАРАНЦИЯ в лицето на БНБ, фонд, монд, понд, закони и т.н. отличават една банка от всяка пирамида.
САМО ЧЕ ЖУРНАЛЯТА ПИШАТ ТЪПОТИИ – лакърдийки за отклоняване от главното, полит-мафиотската далавера за заграбване спестяванията на гражданите, това се отнася вкл. Йончев и Артамян...