Quantcast

Преподаватели с конституции в ръце на седящ протест пред Парламента

OFFNews Последна промяна на 25 ноември 2013 в 13:39 14012 63

Седящ протест на преподаватели пред Парламента.
Седящ протест на преподаватели пред Парламента.

 

Преподаватели проведоха седящ протест пред Парламента с конституции в ръце днес, на патронния празник на Софийския университет.

Протестът започна малко преди 12 ч., когато 30-40 преподаватели от различни университети пред Народното събрание.

Сред тях бяха Калин Янакиев и Румяна Коларова.

Полицията не ги спря, само отклони движението зад паметника на Цар Освободител.

Малко след 12 часа преподавателите и студентите се преместиха пред паметника на св. Климент Охридски, който се намира в градинката между Народното събрание и ректората на Софийския университет. Там днес ректорът на СУ проф. Иван Илчев, преподаватели и студенти поднесоха венци и цветя.

Пред НС един от протестиращите преподаватели прочете декларацията, разпространена по-рано до медиите.

Тя гласи:

Групата на преподавателите, подкрепящи студентските протести, иска да напомни на държавните органи и на цялото българско общество:

"Академичната автономия е гарантирана от чл. 53, ал. 4 на Конституцията и е конкретизирана в Закона за висшето образование. Според чл. 19, ал.3 на този закон тя включва академични свободи, академично самоуправление и неприкосновеност на територията на висшето училище.

Зачестилите случаи на обграждане и възпрепятстване на достъпа до университетски сгради и академични читални в центъра на София, както и на проникване на държавни органи в територията на висши училища, представляват драстично и безпрецедентно нарушение на тези конституционно и законово защитени права.

Фактът, че вместо да защитава тези права държавата, в лицето на свои репресивни органи, ги нарушава (а с опазването им се налага да се заемат обикновените граждани), е повече от тревожен. Той говори, че всъщност е заплашено нещо основно - не само споменатите конкретни права, а съществуването и функционирането на самата правова държава като цяло.

В деня на свети Климент, патронен празник и на Софийския университет, ние протестираме срещу това и стоим твърдо и непоколебимо зад академичната автономия и върховенството на закона."

Подписалите я са:

Албена Мирчева, гл. ас. д-р, ФСлФ, СУ

Албена Хранова, проф. дфн, ФИФ, ПУ

Александра Соскова, доц. д-р, ФМИ, СУ

Александър Кънев, проф. д.ф.н., ФФ, СУ

Александър Кьосев, проф., ФФ, СУ

Александър Николов, доц. д-р, ИФ, СУ

Амелия Личева, проф. д-р, ФСлФ, СУ

Анета Димитрова, гл. ас. д-р, ФСлФ, СУ

Анна Бешкова, доц., ФФ, СУ

Антоан Божинов, хон. преп., ФЖМК, СУ, НБУ, ф.х.

Антоанета Дончева, д-р, ФИФ, ПУ

Антони Стоилов, доц. д-р, ЮЗУ, ФФ

Антонина Желязкова, д-р, хон. преп.ИФ, СУ 

Атанас Атанасов, гл. ас. д-р, ФСлФ, СУ

Атанас Стаматов, проф. дфн, МГУ

Атанас Терзийски, гл. ас. д-р, ХФ, ПУ

Божидар Кунчев, проф. д-р, ФсФ, Су

Бойко Пенчев, доц. д-р, ФсФ, СУ

Борис Вунчев, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Борис Стоянов, гл.ас. д-р, ИФ, СУ

Борислав Гаврилов, проф. д-р, ИФ, СУ

Борислав Георгиев, доц. д-р, НБУ

Боряна Димитрова, доц. д-р хон.пр.НБУ

Боряна Кючукова-Петринска, гл.ас.д-р, су

Боян Знеполски, доц. д-р, ФФ, СУ

Валентина Георгиева, гл.ас.д-р, ФФ, СУ

Валери Стоянов, проф. дин БАН, хон.преп., СУ

Ваня Серафимова, гл. ас., ХД, МГУ

Велислава Петрова, гл.ас. д-р, ФФ. СУ

Венцислав Данчовски, гл. ас. д-р, ФзФ, СУ

Веселин Тончев, д-р доц. ИФХ - БАН, хон. преп., ФХФ - СУ

Веселина Вълканова, доц. д-р, ФЖМК, СУ

Виолета Герджикова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Владимир Раденков, гл. ас. д-р, ФТС, УАСГ

Владислав Господинов, доц. д-p, ФП, ИСУ 

Вяра Калфина, гл. ас. д-р, ФФ, СУ

Георги Ангелов, гл. ас. д-р, ИИОЗ, БАН

Георги Ганев, гл. ас., СтФ, СУ

Георги Господинов, гл.ас. д-р,  БАН, СУ

Георги Жечев, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ

Георги Каприев, проф. дфн, ФФ, СУ

Георги Менгов, доц. д-р, Ст.Ф, СУ

Георги Няголов, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

Георги Фотев, проф. д.с.н., ФС, НБУ

Гергана Герова, доц. д-р ФзФ, СУ

Гергана Динева, ас. д-р, ФФ, СУ

Гергина Кръстева, гл.ас. д-р, ФФ, ПУ

Даниел Смилов, доц. д-р, ФФ, СУ

Даниела Колева, доц. д-р, ФФ, СУ

Делчо Илчев, гл.ас, Деп. спорт, СУ

Деян Деянов, гл.ас., ФИФ, ПУ

Диана Атанасова, гл. ас. д-р, ФСФ, СУ

Диана Върголомова, ас., ФКНФ, СУ

Димитър Илиев, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ

Димитър Стоименов, хон. ас, ЮФ, СУ

Добрин Тодоров, проф. дфн, ХД, МГУ

Драгомира Вълчева, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ

Евгени Латинов, доц., ФФ, СУ

Евгений Дайнов, проф., НБУ

Евгения Иванова, проф. д.н., БФ, НБУ

Екатерина Търпоманова, гл. ас. д-р, ФСФ, СУ

Елена Джамбазова, доц. д-р, ФНПП, СУ

Елена Тарашева, гл. ас. д-р НБУ

Елена Хаджиева, доц. д-р, ФСлФ, СУ

Елица Станоева, д-р

Жюстин Томс, хон. ас., НБУ

Иван Русев, проф. дин, ФУ, ИУ-В

Иво Пиперков, гл. ас., ФЖМК, СУ

Илиана Мирчева, доц. д-р, ФНПП, СУ

Ингрид Шикова, проф. д-р, ФФ, СУ

Йоана Сиракова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Клео Протохристова, проф. дфн, ФФ, ПУ, хон. преп. СУ

Кольо Коев, проф. дсн, НБУ

Красимир Стоянов, проф. д-р, Католически университет Айхщедт-Индолщадт

Лазар Копринаров, доц.д.н., ЮЗУ

Лилия Илиева, проф. д-р, ЮЗУ - Univerza v Ljubljani

Лиляна Деянова, проф. д-р, ФФ, СУ

Лиляна Табакова, гл.ас., ФКНФ, СУ

Людмил Цанков, доц. д-р, ФзФ, СУ

Майя Грекова, проф. дсн, ФФ, СУ

Майя Стойнева, проф. д-р, БФ, СУ

Маргарита Карамихова, доц. днк, ВТУ

Мария Огойска, ас., НБУ

Мартин Канушев, доц. д-р, ФС, НБУ

Миглена Николчина, проф., ФсФ, СУ

Милена Якимова, доц. д-р, ФФ, СУ

Миряна Янакиева, доц. д-р, ИЛ на БАН и СУ

Михаил Неделчев, проф., НБУ

Младен Цветанов Влашки, гл.ас., ФФ, ПУ

Моис Файон, хон.преп., ФФ, СУ

Надя Данова, проф. д.и.н. БАН, хон. преп., СУ, НБУ, ЮЗУ

Невена Панова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Недялка Видева, проф. д-р, ФФ, СУ

Нели Христова, проф. д-р, ГГФ, СУ

Николай Аретов, проф. дфн, БАН, хон. преп., ФСлФ

Николай Денков, проф. дхн, ФХФ, СУ

Николай Найденов, проф. дпн, ФФ, СУ

Николай Стефанов Чкорев доц. д-р, ИИИ-БАН, хон.преп. ВТУ

Олег Георгиев, проф., ФФ, СУ

Павел Павлович, доц. д-р, ФКНФ, СУ

Пепка Бояджиева, проф. дсн, хон. преп. ФФ, СУ, НБУ

Петър Иванов, гл. ас. д-р, ФзФ, СУ

Петър Кауков, хон. преп., НАТФИЗ

Петя Кабакчиева, доц. д-р, ФФ, СУ

Пламен С.Цветков, проф. дин, БФ, НБУ

Радка Влахова, доц. д-р, ФСлФ, СУ

Радослав Цонев, гл. ас. д-р, ЮЗУ

Райна Гаврилова, доц. д-р, ФФ, СУ

Рая Заимова, проф. д.и.н. БАН, хон. преп. НБУ, СУ

Росица Гичева, гл. ас. д-р, ФБО, НБУ

Росица Градева, доц. д-р, АУБ и БАН

Росица Кендерова, доц. д-р, ГГФ, СУ 

Ружа Смилова, гл.ас. д-р, ФФ, СУ

Румяна Коларова, доц., ФФ, СУ

Савка Петрова, гл. ас. д-р, ФзФ, СУ

Светла Колева, доц. д-р, хон. преп. СУ

Светла Черпокова, доц. д-р, ФФ, ПУ

Светла Янева, доц. д-р, НБУ

Светлана Иванова, доц. д-р, ИФ, СУ

Светлозар Желев, хон.преп., ФСлФ, СУ

Светослав Димов, доц., Биологически ф-т на СУ

Смилен Марков, гл. ас. д-р, ВТУ

Стефан Дечев, доц. д-р, ПИФ, ЮЗУ, хон.преп. ФФ, СУ

Стефан Иванчев, хон.ас., ФКНФ, СУ и ПУ

Теодора Цанкова, хон. ас. д-р, ФСлФ. СУ

Тодор Полименов, доц., ФФ, СУ

Тодор Танев, проф. д.п.н., ФФ, СУ

Тодорка Минева, хон. преп., ФСлФ, СУ

Цветелина Сантулова, д-р, ФФ, СУ

Цочо Бояджиев, проф. дфн, ФФ, СУ

Яна Шишкова, хон. ас., ФКНФ, СУ

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

26.11 2013 в 13:04

айде успокой се малко. ще разориш кутев с тая производителност

26.11 2013 в 13:01

ма верно що се занимаваш с него? айде аз имам афинитет към изучаването на блатни гадинки :)

26.11 2013 в 12:57

а, поля! браво браво. бях се зачудил къде мамка му отиде таз наша поля. а тя тука милата - камик ми падна от сърцето. супер, ползва думата "морал" в поста. Кутев - тури и още 10 точки на поленцето че ми е умна и работлива.

26.11 2013 в 12:54

егаси, коректоре не се впрегай. всички знаем, че твоето не е професия а психическо заболяване.

26.11 2013 в 12:53

а, мерси великов, че си се загрижил за моето здраве. да ти кажа че не тургаме тука кисело зеье оти е жежко и че вташе. ама нищо, се пак мерси за загрижеността.

25.11 2013 в 21:46

plastate dalg s robstvo za 30 godini, a za ubiistvo v tazi darjava se leji 20 godini. Viarvaite mi 4e centralnite bankeri ot governiori do resercheri v BNB vi se prismivat kak sa vi nasadili v kombina s tagovskite banki, radvat se na podkupi za milioni i jiveiat v kasti v Garcia kato tzare. Kato rabotih v BNB predi krizata postoianno se predlagaha apartamenti za uslugi. Umisleno interpretiraha vsi4ko polojitelno v "ikonomi4eski pregled" za da vzemete pove4e zaemi i da spe4elia i ot balon na fondovata borsa. Kak se pravi tova go u4ihme zaedno pri Soros, EC podkrepia tehnite tagovski banki. V na4ato vi misleha za balaci i nestastnici spriamo koito imali intelektualno prevazhodstvo, sega ve4e sa se pooplashili. Ako gi ostavite v BNB da sa vi 4estiti badestite krizi, visoki lihvi i veroiatno ste vi potuliat i sprestiavaniata kato se saberat dostatachno. Samo pomislete dali targovski banki niamat optimalni pe4albi prez pozlednite 6 godini. Napravete im goliama iznenada za bankerskia praznik

25.11 2013 в 21:44

защо всички комуникации на Министерство н Финансите и БНБ са през Австрииските Мтел и Телелинк? Защо Уникредит, Райфайзен са регистрирани в Австрия заради банкивата тайна. Цялата финансова система се контролира от кател около Австрия за 2-3 пъти по-високи лихви от Европа и кражби от бюджета на корумпирано правителство и централни банкери.

25.11 2013 в 18:50

Това горното е за "аман". Аман от неговата и на подобни него тъпанари простотия.

25.11 2013 в 18:48

А сега си спомни за онези безродници като вас, които са предали въстанието. И не свързвай вашите тъпи гламотии с такива святи събития от историята на България.

25.11 2013 в 18:41

ВОЛЕ.
Де са ти топките бе серсемино?
Котката май ги изяде.
Ето това си ти ВОЛЕ. Дий ВОЛЕ, дий.