Външно дава близо 3 млн. лв. обезщетения за строежа на новото китайско посолство

OFFNews 11 март 2016 в 16:43 7223 1

Близо 3 млн. лв. ще плати Министерството на външните работи (МВнР) за обезщетение на собственици, на чиято земя ще се строи новото посолство на Китай в София. 

Сумата е изчислена от независими оценители и според Външно тя отразява реално "пазарната стойност на правото на собственост" на притежателите на имота. Става въпрос за терен от 1420 кв. м. е на бул. "Джеймс Баучер" № 58. 

Още през 2006 година на Китайската народна република е предоставен безвъзмездно правото да ползва терен с площ от 12 706 кв. м., където да построи новото си посолство. Оказва се обаче, че част от предоставения терен влиза в имот, който е отреден за строителство на жилищна сграда. През 2010 г. собствениците на терена Атанас Митов, Марина Попова и Емануил Панов завеждат дело срещу държавата. Към момента делото все още е висящо и се води от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Въпреки това на 12 март 2012 г. главният архитект на Столична община издава на китайската страна разрешение за строеж на „Сграден комплекс към Посолството на Китайската Народна Република в София”, което е оспорвано от собствениците на имота. През юли 2014 година решението на главния архитект е отменено и строителният контрол спира строежа на посолството. Само пет месеца по-късно - през декември 2014 г. Върховният административен съд (ВАС) отменя решението на предходната съдебна инстанция и връща делото за ново разглеждане. В крайна сметка през октомври 2015 г., с което е отхвърлена жалбата на собствениците срещу издаденото разрешение за строителство на посолството. 

На среща на експерти от администрацията със собствениците е взето решение да се изготви оценка на имота при независими оценители и от двете страни.

"Между страните е постигнато съгласие относно изготвената експертна пазарна оценка, която отразява реално пазарната стойност на правото на собственост на лицата, признати за собственици съгласно съдебното решение от 25.06.2008 г. на СГС, II “Г” по гр.д. № 2674 по описа на СГС за 2007 г. Общата крайна пазарна стойност на 29/48 ид.ч. от 2350 кв.м. или 1420 кв.м. е в размер на 2 852 540 лева", се посочва в мотивите към проекта на постановление, с което Външно иска допълнителни средства от централния бюджет. 

От Външно припомнят, че съгласно спогодба между правителството на България и Китай „държавата домакин се задължава да отхвърля всякакви претенции на трета страна по отношение на терена и сградите върху него”.

"В този смисъл, българската държава следва да направи необходимото за обезпечаване на безпроблемното ползване на предоставения по силата на международния договор имот за нуждите на китайското посолство в София. Китай е наш първостепенен партньор в Азия.  В резултат от реализирането на редица срещи и посещения на високо равнище и включването на България в Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ (16+1) през последните години, традиционно приятелските българо-китайски отношения са издигнати на ниво всестранно приятелско партньорство и сътрудничество. Интересът ни към Китай като глобален лидер, втора най-голяма икономика в света и постоянен член на СС на ООН, се определя от значителния стокообмен (близо 2 млрд.щ.д. годишно), възможностите за привличане на значими китайски инвестиции в българската икономика и търсенето на подкрепа за български позиции и кандидатури в международни организации", се посочва още в проектопостановлението.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Войната във въздуха на фронта в Украйна - част II