Привличат младежи в армията с промени в закона

Министърът на отбраната получава допълнителни правомощия

Юлиан Христов 18 април 2016 в 16:29 6918 1

Военните вече ще могат да стрелят при нападение на границата

Повече права за военните, подмладяване на личния състав и допълнителни правомощия за военния министър предвиждат промени в закона за отбраната и въоръжените сили. 

Един от текстовете, които са променени от стария закон, е свързан с употребата на оръжие. Военните ще могат да стрелят при въоръжено нападение или непосредствена заплаха с оръжие срещу тях, въоръжено нападение върху друг военнослужещ, въоръжено нападение върху охраняван обект или субект. Въпреки че не е посочено текстът би могъл да се приложи и по отношение охраната на границата. Към момента на военните не се позволява да стрелят по време на патрул с екипи на МВР. От промените обаче става ясно, че военнослужещите ще могат да отвърнат при въоръжено нападение на охраняван обект, какъвто се явява и охраната на границата. 

Освен това на армията се възлагат допълнителни задачи в мирно време, сред които е и "наблюдение и ранно предупреждение за рискове и заплахи за националната и колективна сигурност и отбрана." Армията вече ще има и звено за киберотбрана, както и Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война. 

Промените в закона дават допълнителни правомощия на министъра на отбраната. Той ще координира преминаването или настаняването на чужди военни формирования на територията на страната в мирно и военно време. Към мотивите на законопроекта е записано, че към момента съществува "законодателна празнота" в регламентацията на тази дейност при положение на война, военно положение или извънредно положение. По предложение на министъра правителството ще може да възлага задачи по отбраната на страната във военно време на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, както и на юридическите лица, предварително одобрени в списък. В закона е посочено, че в указа за обявяване на военно положение трябва да бъде съобразено преминаването или разполагането на съюзнически сили. 

С новите текстове е направен опит за привличане на млади войници, като се сваля възрастта за кандидатстване в армията. В момента законът позволява за войници да се пробват българските граждани на възраст до 32 години. С промените се предвижда падане на границата до 18 години, което съответно позволява ранното им пенсиониране на 46 години. Сега пределната възраст за войниците е 50 години.

Тези условия обаче ще влязат в сила за новоприетите войници от 1 януари 2017 година.

В същото време се сержантите и младшите офицери ще могат да излизат в пенсия на 55 години, вместо на 52 както е сега. При майорите и подполковниците пенсионната възраст се вдига с една година - от 54 на 55. 

Промените предвиждат и редица промени в социални пакет и заплащането. Очаква се заплатите на военните да бъдат повишени, а получаването на храна, вода и ободряващи напитки или левовата им равностойност няма да се облагат с данъци. 

Вдига се и прагът на даренията, които военните ще могат да получават. Досега беше позволено те да получават подаръци на стойност до 100 лв. за цялата година, а сега се предвижда стойността на армаганите да е 50 процента от минималната работна заплата в страната, която е 420 лв. 

Спорен текст е този, който позволява военен да участва в организации с нестопанска цел и в изпълнението на проекти, свързани пряко с военното министерство или негови подчинени структури. 

Има облекчения и при дисциплинарната практика. Сега дисциплинарните наказания ще могат да се налагат не по-късно от два месеца от установяване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването им. В момента наказанието се налага в срок до 10 денонощия от установяване на нарушението и не по-късно от 3 месеца от извършването му.

От висшите офицерски звания отпада "комодор" и се заменя с „флотилен адмирал“.

В закона е направен опит за решаване на казуси, като този с генерал Шивиков. Сега законът позволява при отнемането на допуск до класифицирана информация при водено разследване военнослужещите да са принудени да напуснат работа. Сега е предвидено военният временно да бъде отстранен от длъжност. Ако решението за отнемане на допуска бъде отменено, на военнослужещия му се изплаща възнаграждение за времето на отстраняването. 

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Кристин Димитрова: седмокласниците писаха по разказа ѝ, а медиите я представиха като майката на Папи Ханс (подкаст)