Предколедно: 1,53 млрд. лв разплати правителството за едно заседание

OFFNews Последна промяна на 20 декември 2017 в 12:55 11196 0

Предколедно: 1.53 млрд. лв разплати правителството за едно заседание

1,53 млрд. лв. разплати правителството в рамките на едно свое заседание.

Най-голямата сума е 1 млрд. лв. за програмата за саниране. Това е вторият милиард, който бе одобрен за отпускане с решение на парламента от 18 януари 2017 г.

Допълнителни 1,4 млн. лв. отпусна правителството на общините Бургас и Камено за преодоляване на последиците от наводненията. Предложението е на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, като средствата ще бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на България за 2017 година.

По бюджета на община Бургас ще бъдат преведени 800 000 лв., а за Камено са 600 000 лв. Средствата са предназначени за частично разплащане на извършените дейности по възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти, разчистване на пътна мрежа, речни легла и дерета от наноси, както и други неотложни разходи, възникнали в следствие на интензивните валежи на 25 октомври 2017 г.

Одобрени са и трансфери по бюджетите на общини в размер на 24 705 лв., които са за изплащането на стипендиите за третото тримесечие на 2017 г. на 41 ученици с високи постижения в областта на спорта. Финансирането се осигурява по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.

Правителството ще предостави 2,8 млн. лв. по договори за насърчаване на пет сертифицирани инвестиционни проекта. Средствата се отпускат по одобрен проект на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Проектите са на дружествата „Юнифай Сървис Център“ ЕООД, „ОСРАМ“ ЕООД, „Дюра-Тайлс БГ“ АД, „Куестърс България“ ЕООД и „Скейл Фокус“ АД.

В договора, който ще бъде подписан с всеки инвеститор поотделно, е предвидено българската държава да предостави безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места по проекта, за максимален период до 6 месеца (за един от проектите, осъществяван в община с висока безработица – до 12 месеца) от разкриването на работното място.

Проектите са за разширяване на дейността на съществуващи предприятия и за създаване на нови предприятия, основно в района на столицата, както и в градовете Пловдив и Нови Пазар. Те се осъществяват основно във високотехнологични дейности от сектора на услугите и от производствения сектор. С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко три или пет години, в зависимост от категорията на предприятието. С осъществяването на проектите ще бъдат разкрити 1735 нови работни места.

Правителството одобри допълнителни разходи и по бюджета на МОН в размер на 3,8 млн. лв. за обезпечаване на националния абонамент за закупуване на архив и достъп до електронни бази данни, съдържащи пълнотекстови научни списания и публикации, книги и реферативни издания. С тях ще бъде гарантиран достъпът на научните организации до наукометричните, реферативни и пълнотекстови бази данни на издателство Elsevier.

Информацията, съдържаща се в базите данни, служи за извършване на съвременни и висококачествени научни изследвания в полза на обществото и икономиката.

Средствата за абонамента са предвидени в централния бюджет за 2017 г.

Допълнителни 5 млн. лв. отиват по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за ликвидиране на огнища на болестта „инфлуенца по птиците“ (птичи грип), за обезщетяване на собствениците на животни, както и за тестове за диагностика на заболяването африканска чума по свинете.

200 000 лева от средствата са за закупуване на тестове за ранно откриване на вируса на африканска чума по свинете (АЧС). Мярката се предприема във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването по животните на територията на Европа. Предвид бързия и неконтролируем ход на разпространение на АЧС досега, възможността за проникване на вируса на болестта на българска територия е реална.

С 4,8 млн. лв. ще се обезпечат мерки за ограничаване и ликвидиране на констатираните нови огнища на болестта „инфлуенца по птиците“, за повишаване на епизоотична готовност на територията на страната, както и за обезщетяване на собствениците на умъртвени животни.

Правителството отпусна 578 200 лв. за откриване на посолство на България в Абу Даби, Обединени арабски емирства. Решението за откриването на дипломатическа мисия на България в ОАЕ е от ноември 2015 г. Абу Даби е ключов световен икономически и търговски център. Откриването на посолството ще допринесе за развитието на политическите, икономическите, търговските и културните отношения между двете страни, се посочва в решението на правителството.

Други 39,151 млн. лв. бяха отпуснати за някои ведомства.  По бюджета на Министерския съвет се предоставят 4,4 млн. лв. Основната част от средствата са за покриване от бюджетните организации в системата на Министерския съвет на дължимите към общините данък сгради и такса битови отпадъци за 2017 г., а с 390 000 лв. ще се финансира предварително проучване за конструктивно обследване на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

По бюджета на Българската национална телевизия се разпределят 14,2 млн. лв., необходими за обезпечаване на плащания, свързани с разпространение на телевизионни програми чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.

Общините Съединение, Тервел, Куклен, Димитровград, Симеоновград, Харманли, Симитли, Долни Чифлик, Дългопол, Севлиево, Трявна, Шабла, Стамболийски, Търговище, Доспат, Бяла, Луковит, Брезник, Пазарджик, Кюстендил, Раковски и Дупница получават общо 20.6 млн. лв. за ремонт и рехабилитация на улична и ВиК мрежи, общински пътища и изпълнение на различни обекти от местно значение. Средствата са осигурени от централния бюджет за 2017 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови