Правителството тихомълком отчита провал в борбата с радикализацията и тероризма

Юлиан Христов 22 октомври 2018 в 10:55 6408 0

Без дебати правителството отчете провал в противодействието на тероризма

Провал в изпълнението на мерките по противодействието на радикализма и тероризма отчете правителството на последното си заседание в сряда. Без дебати министрите приеха отчета за изпълнението на плана за противодействие на тероризма и радикализацията за 2017 г., въпреки че той системно не се изпълнява, като в същото време приеха и плана за изтичащата 2018 г.

От отчета за миналата година става ясно, че голяма част от планираните дейности не са изпълнени. От 36 мерки за миналата година са изпълнени 20, като сроковете за изпълнение на останалите отдавна са просрочени.

Сред тях е и една от най-съществените мерки - купуване на техническо оборудване, с което Националният контратерористичен център в ДАНС да извършва анализ на радикализацията в България и да обменя информация с останалите институции.  

В отчета е записано, че през 2017 г. поръчката се е придвижвала по график, но справка в Агенцията за обществени поръчки и на сайта на ДАНС показва, че тя дори не е обявена. Средствата за нея трябва да бъдат осигурени от Фонд "Вътрешна сигурност", а според годишната програма на МВР за усвояването на парите от него, тази поръчка трябва да е обявена през август и приключена през октомври 2017 г.

Разчетите на МВР показват също, че за купуването на техниката за ДАНС ще са необходими 50 хил. лв., но в същото време в отчета за изпълнението на контратерористичния план е посочено, че средствата не са били предвидени, като изпълнението на поръчката е отложено за 2019 г. 

Изпълнението на тази част от плана е важна дотолкова, доколкото в Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма, приета през 2015 г., ясно е посочено, че службите за сигурност трябва да придобият нови способности, с които да противодействат на тези явления. От документа става ясно, че възможностите за противодействие на тероризма може да се окажат "дефицитни", ако не се извърши "приспособяване на службите за сигурност и обществен ред".

С неизпълнението на тази поръчка са забавени и други дейности. Една от тях е пресичането на радикализацията в интернет пространството, което всъщност е основната среда за разпространение на радикални идеи. Мярката "Повишаване на капацитета за идентификация, контрол и пресичане на възможностите за комуникация чрез интернет на лица, подозирани в съпричастност към терористична дейност" се очаква да бъде изпълнена до края на следващата година, което представлява две години и половина над първоначално планирания срок.

От документа, публикуван в правната система на Министерския съвет, става ясно също, че новосъздадената антикорупционна комисия, е осуетила плановете за укрепване капацитета на Националния ситуационен център към Съвета по сигурността към Министерски съвет. Това е трябвало да стане до края на 2017 г., но отново заради непредвидени средства, мярката остава неизпълнена.

В отчета се посочва:

Съгласно становище на Съвета по сигурността към МС, през 2017 г. са проведени редица действия за създаване на национален ситуационен център. Поради създаването на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, респективно – нейното осигуряване с кадрови състав, със служебни помещения, техника и други, се налага разработване на нови варианти за формиране на Национален ситуационен център.  

Не е изпълнена и целта до юни 2017 г. в Областните дирекции на МВР в страната да бъдат създадени регистри на системите за видеонаблюдение в търговски обекти и обществени места, на които се събират много хора. Отново заради проблеми при усвояването на средства от фонда "Вътрешна сигурност" и забавянето на проект, е пропаднало изпълнението на мярката, предвиждаща сътрудничество на властите с религиозните общности.

Въпреки системното неизпълнение на плана правителството прие и новите мерки, които трябва да изпълни през изтичащата година. В нея е предвидено наваксването на пропуснати до момента срокове. Така например до края на годината трябва да бъде избран национален координатор за противодействие на радикализацията, който на практика ще е отговорен за по-добрия контрол на процесите по стратегията и плана. Такъв координатор е трябвало да бъде определен още през юни 2017 г.

Сред изпълнените мерки са посочени промените в Закона за СРС, с които се дава възможност за проследяване и подслушване при извършване на престъпления, свързани с извършване и закана за извършване на терористични действия. Изпълнена е и мярката, която предвижда участие на хора от службите в международни конференции и семинари, както и това, че са въведени правила в мисиите ни зад граница за това как да действат при терористични атаки и да помагат на български граждани. Сред изпълнените мерки фигурират и преглед на съществуващите мерки за сигурност по летищата и в официалните представителства на страната зад граница и военните ни контингенти.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови