Мегаагенция ще управлява търговския и имотния регистър, БУЛСТАТ и кадастъра

Ружа Райчева Последна промяна на 19 май 2022 в 11:30 1854 0

Снимка БТА/Цветомир Петров

Депутати от управляващата коалиция внесоха в деловодството на парламента законопроект, който урежда устройството и дейността на новата "мега" държавна агенция по вписванията. 

Държавната агенция е специализиран орган към МС за изпълнение на политиката в областта на вписванията и регистрациите за предвидени в съответния закон регистри.

Тя ще осъществява сътрудничество и взаимодействие в областта на воденето, съхраняването и достъпа до възложените ѝ регистри с компетентните органи на държавите членки на ЕС, с институциите на ЕС и други международни организации.

Законопроектът предвижда новата Държавна агенция да управлява: 

- Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ;

- Регистър БУЛСТАТ;

- Имотния регистър по Закона за кадастъра и имотния регистър;

- Регистъра на имуществените отношения на съпрузите по Семейния кодекс;

- Централния регистър на особените залози;

- Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване.

Държавната агенция ще се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на МС за срок от пет години, като не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата/ Ще има и трима зам.-председатели.

В проекта се посочва, че целите на Държавната агенция са: 

- дигитализация и интеграция на посочените в закона регистри и свързаните с тях архиви;

- актуалност и достоверност на информацията в регистрите;

- осигуряване на бърз, лесен и сигурен достъп по електронен път до информацията в регистрите. 

В мотивите на законопроекта се посочва, че използваният подход за създаването на новата агенция е в синхрон с установената практика при обединяването на различни структури, които има установени функции, и са подчинени на различни органи на изпълнителната власт. Този подход е използван при създаването на НАП, БАБХ, и ДАНС. 

Предложените промени са "естествено отражение на нуждите на обществото от бърза и прозрачна администрация, която да предоставя услуги, адекватни на съвременните технологични постижения", пише в мотивите. 

Най-вероятно законопроектът ще бъде включен в дневния ред на Народното събрание следващата седмица. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови