Кабинетът решава за увеличение на минималната заплата от 2015 г.

Министрите се събират на извънредно заседание заради бюджета

OFFNews 01 декември 2014 в 07:32 3720 0

Министрите се събират днес на извънредно заседание на правителството, за да обсъждат и гласуват параметрите на проекта за бюджет за 2015 година.

Заседанието от 10 ч. е с дневен ред от една единствена точка - проектозаконът за държавния бюджет.

След него ще стане ясно дали правителството ще разреши на финансовия министър Владислав Горанов да заложи увеличение на минималната заплата с общо 40 лева през 2015 г. Сега в проектобюджета е заложено замразяване на минималната заплата през 2015 г. и увеличението й с по 20 лева през 2016 и 2017-а, когато трябва да стане 380 лева.

Вчера министър Горанов обяви, че ръст на минималната заплата ще има още догодина и планираното увеличение с 40 лева ще се направи на две стъпки - от януари и от юни.

Проектът разрешава на правителството да изтегли нов държавен дълг в размер до 8.1 милиарда лева, а максималният размер на държавния дълг да достигне 24.5 млрд. лв. към края на 2015-а. Така съотношението държавен дълг/БВП се очаква да бъде 29,7%.

Фискалните цели на кабинета до 2017 г. са финансова стабилност, слизане на бюджетния дефицит до 3% чрез ежегодно намаление от 0.5%. За 2015 г. дефицитът трябва да е 3%, за 2016-а - 2.5%, за 2017-а - 2%.

Предложеният бюджет не е бюджет на реформи, каквито бяха анонсирани и от министър-председателят Бойко Борисов в деня на избирането му, и от част от министрите му, сред които социалният и здравният.

В Бюджет 2015 е заложено увеличаване на ставката на данъка върху лихвите по депозитни сметки от 8 на 10% и разширяване на данъчната основа за облагане. Предвижда се отмяна на данъчното облекчение за доходите, непревишаващи 12 минимални работни заплати и въвеждането на две нови преференции за деца.

Сред приоритетите е и достигане на минималните нива на акцизните ставки в Общността в съответствие с договорения преходен период, като за периода 2015-2017 г. е разчетено повишаване на акцизната ставка на цигарите.

За 2015 г. по отношение на социално и здравноосигурителните вноски се предвижда запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО и участието на държавата в осигуряването за фонд „Пенсии" чрез трансфер на нивата от 2014 г., както и на размера на здравноосигурителната вноска на нивото от 2014 година.

За 2015 г. се определя максимален осигурителен доход за всички осигурени лица в размер съответно на 2 600 лв., като се предвижда този доход да бъде запазен до 2017 г. включително.

От 1 януари 2015 г. се предвижда увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските производители до размера на минималния осигурителен доход на останалите самоосигуряващи се лица - от 240 на 420 лева.

Предвидено е ограничаване на разходите за персонал, без делегираните бюджети с 10 на сто в бюджетната сфера, което е свързано с преглед на административните структури и тяхното оптимизиране.

Приходите по КФП за 2015 г. са планирани в размер на 36,8% от БВП. Поради необходимостта от запазване на фискалната стабилност мерките за фискална консолидация в частта на приходите са насочени към създаване на по-добра организация и координация на приходните администрации, администриращи данъчно-осигурителните приходи, разширяване на базата за облагане при запазване на „плоското" облагане на доходите на физическите лица, създаване на предпоставки за по-висока събираемост на приходите при запазване на ниските нива на данъчно облагане.

Очакваното ниво на разходите по КФП е 39,8% от БВП за 2015 г. при запазване на данъчната политика, основана на ниски данъци и при реалистична оценка за изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от ЕС и други донори и съответно при заложените фискални цели за бюджетното салдо. Основният принос за фискалната консолидация имат разходите, чийто относителен дял за 2015 г. спрямо очакваното изпълнение за 2014 г. намалява с 0,6% от БВП.

Пенсионната политика за 2015 г. предвижда продължаване действието на т.нар. „швейцарско правило" или осъвременяването на пенсиите е от 1 юли 2015 г. с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Процентът за индексация за 2015 г. е 1,9%. След едногодишното замразяване за 2014 г., от 2015 г. изискуемата пенсионна възраст и необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия се увеличават с по 4 месеца всяка година за периода 2015-2017 година.

За реализирането на приоритетите по отделните секторни политики ключово значение ще има и успешното изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. През 2015 г. всички оперативни програми, съфинансирани от СКФ 2007-2013 г., навлизат във финалната фаза за реализиране на финансираните чрез тях проекти, поради което се очакват интензивни плащания по програмите за 2015 години.

Политиките в бюджета по отношение на общините са насочени към разширяване на възможностите за тяхното устойчиво и балансирано развитие. Продължават дейностите за преодоляване на натрупаните вътрешни диспропорции между регионите. През 2015 г. ще продължи изпълнението на оперативни проекти, насочени към генериране на заетост и доходи в регионите.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Гюнер Тахир: В дъното на разцеплението на ДПС стоят едни 100 млн. лв., не политика