ГЕРБ похарчили 1.7 млн. лв. за президент, Радев и Йотова - 924 хил. лв.

OFFNews Последна промяна на 06 юли 2017 в 11:30 7453 1

ГЕРБ похарчили 1.7 млн. лв. за президент, Радев и Йотова - 924 хил. лв.

1 714 787 лв. е похарчила партия ГЕРБ за президентската кампания на изборите на 6 ноември 2016 г. Коалицията „Румен Радев и Илияна Йотова“ пък е похарчила 924 512 лв., показват резултатите от одитния доклад на Сметната палата за съответствието на декларираните приходи и извършените разходи от партиите и инициативните комитети по време предизборната кампания. 

Декларираните от ГЕРБ средства са изцяло от партийната субсидия. 97% от средствата или 1 667 498 лв. са похарчени за външни услуги - това са медийни услуги, социологически проучвания, плакати, флаери, диплянки, брошури, масови прояви, пощенски и куриерски услуги, наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други. Партията е отчела и 9 346 лв. разходи за гориво, както и 23 462 лв. за командировки и общо 14 770 лв., в които влизат и средствата за гориво.

Партията е получила непарични дарения - автомобили от 37 физически лица.

Партията е работила с шест рекламни агенции и една агенция за осъществяване на връзки с обществеността.

Инициативният комитет „Румен Радев и Илияна Йотова“ е похарчил 924 512 лв., в това число и 53 193 лв., които са поети задължения за получени стоки и/или услуги, неразплатени към датата на съставяне на отчета.

Приходите са общо 878 743 лв. и са разпределени съответно: от членовете на инициативния комитет - 50 245 лв., собствени средства на кандидатите - 65 900 лв., дарения от физически лица - 723 172 лв. и средства за медиен пакет в размер на 39 426 лв.

Установени са извършени 41 финансирания от 27 членове на инициативния комитет в общ размер на 51 245 лв., съответно 49 071 лв. са парични средства и  2 174 лв. - непарични средства, предоставени под формата на заплатени услуги за предизборната кампания, но поради допусната техническа грешка са отчетени като 50 245 лв. В следствие на техническата грешка, предоставените средства от един член на инициативния комитет на стойност 1 000 лв. са отчетени като дарение от физическо лице.

Румен Радев и Илияна Йотова са предоставили общо 65 900 лв. собствени средства. 61 000 лв. са били в брой, а 4 900 лв. представляват заплатена услуга за предизборната кампания. 

За предизборната кампания на инициативния комитет са отчетени 1 101 парични дарения от 1 093 физически лица на обща стойност 723 172 лв., като реално установените са 1 100 парични дарения от 1 092 физически лица на обща стойност 722 172 лв. Разликата се дължи на допусната техническа грешка.

Установено е, че инициативният комитет е събрал 87 223 лв. след приключването на кампанията, което е в нарушение на Изборния кодекс. Друго констатирано нарушение е това, че общински съветници на БСП са платили общо 540 лв. за медийни услуги, което на практика представлява финансиране от юридическо лице и е в несъответствие с изборния кодекс. В същото време средствата не са отразени в отчета на Инициативния комитет.

89 дарители са предоставили два автомобила, една недвижима вещ и 86 услуги. 

Инициативният комитет е работил с две рекламни агенции и една агенция за осъществяване на връзки с обществеността.

От общо отчетените разходи, 870 027 лв. (94% от общия размер на разходите) са за външни услуги, 10 610 лв. - за материали, 2 687 лв. - за командировки, 1 762 лв. - за данъци и такси, и 39 426 лв. са разходи, представляващи средства за медиен пакет по реда на Изборния кодекс. 

Отчетените разходи за външни услуги са предназначени за: медийни услуги - 773 843 лв. (89% от разходите за външни услуги), плакати, флаери, диплянки, брошури и други - 45 382 лв., наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други - 44 471 лв., масови прояви - 6 100 лв. и за пощенски и куриерски услуги и  телефони - 231 лв.

За кандидат-президентската двойка на Обединените патриоти са похарчени 449 960 лв. Отчетените разходи за външни услуги са 433 388 лв. (96% от общия размер на разходите), за материали - 15 123 лв., за такси - 333 лв. и за командировки - 1 116 лв.

Като разходи за външни услуги са отчетени разходи за: медийни услуги, плакати, флаери, диплянки, брошури и други, масови прояви (публични събрания, концерти и други), пощенски и куриерски услуги, наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други разходи за външни услуги.

Отчетени са разходи за гориво, в размер на 13 556 лв., като на коалицията са предоставени за безвъзмездно ползване МПС по време на кампанията.

Със споразумение трите партии в коалицията са определили финансирането да стане като всяка от тях отдели по 1/3 от необходимите средства. В резултат по банковата сметка за предизборната кампания са преведени по 150 000 лв. 

В отчета на КП „Обединени патриоти - НФСБ, АТАКА и ВМРО“ са отразени 20 233 лв. като предоставени непарични средства, за платени стоки, услуги и рекламни материали, във връзка с предизборната кампания, съответно от ПП „НФСБ“ - 11 807 лв. и от ПП „ВМРО“ - 8 426 лв.

Коалицията "Калфин президент" са отчетени приходи в размер на 573 800 лв., от които: 452 809 лв. предоставени парични средства и 24 839 лв. предоставени непарични средства от една политическа партия, участваща в състава на коалицията, 68 000 лв. - направени парични дарения от 136 физически лица и 28 152 лв. - средства за медиен пакет.

При проверката е установено, че 12 физически лица са предоставили за безвъзмездно ползване автомобили, независимо че коалицията не отчита и не са установени извършени разходи за гориво.

От общо отчетените разходи, 520 379 лв. (94,7% от общия размер на разходите) са разходи за външни услуги, 431 лв. са разходи за данъци и такси, а 28 152 лв. са разходи за медиен пакет. Коалицията отчита разходи в размер на 44 142 лв. за плакати, флаери, диплянки и други; 23 868 лв. за масови прояви; 43 314 лв. за наеми на помещения, рекламни съоръжения и други разходи.  

Реформаторският блок декларира приходи от 817 353 лв. Това са собствени средства на политическите партии, участващи в коалицията, в размер на 739 441 лв., и от дарения от физически лица - 77 912 лв.

Парите са разпределени съответно: от „Движение България на гражданите“ - 224 000 лв., „Съюз на демократичните сили“ - 143 500 лв., „Демократи за силна България“ - 235 941 лв., „Български земеделски народен съюз“ - 56 000 лв., „Народна партия „Свобода и достойнство“ - 40 000 лв. и „Българска нова демокрация“ - 40 000 лв.

Направени са и 265 парични дарения от 254 физически лица на обща стойност 77 912 лв. 

Общо разходите по време на предизборната кампания са били е 822 932 лв. От тях 17 110 лв. (2%) са разходи за материали, 798 111 лв. (97%) са разходи за външни услуги и останалата част от 7 423 лв. (1%) са разходи за такси и командировки. 

Установени са неразплатени сметки към пет доставчика за 19 403,40 лв. Част от тях - 16 469,65 лв. са разплатени с наличните средства в банковата сметка на коалицията и предоставени парични средства от „Демократи за силна България“ (2 414 лв.). Към датата на извършване на одита, поетото задължение към един доставчик в размер на 2 933,75 лв., не е разплатено. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови