Чиновници ще декларират чужди автомобили, на които се возят

OFFNews 02 март 2016 в 12:03 2116 0

Висши държавни чиновници ще са длъжни да декларират чуждо недвижимо имущество и превозни средства, които използват. Това е записано в промените на антикорупционния закон, които днес са приети на оперативно заседание на правителството.

Лицата, заемащи висши публични длъжности, е разширен кръгът на обстоятелствата, ще декларират чуждо имущество на стойност над 10 000 лв., което ползва повече от 3 месеца. Ще се декларират и обучения, ако еднократната им стойност надхвърля 10 000 лв.

Новост в закона е задължението за деклариране на имуществото и доходите и на лицето, с което задълженият е във фактическо съпружеско съжителство. С текстовете на закона за първи път се прави дефиниция за съжителство на съпружески начала. Според тях това е съжителство, което е продължило повече от две години. 

Проверките за имотното състояние и конфликт на интереси на висши държавни служители ще се извършва от Национално бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. В него влизат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) и звеното в Сметната палата, което приема и проверява имуществените декларации. На базата на събраната информация от тези ведомства, ще се прави оценка на риска.

Бюрото се ръководи от директор и четирима заместник-директори, които ще бъдат избирани от парламента. Тази промяна е съобразена с една от основните критики, заради които законопроектът не срещна подкрепа. В първоначалния му вариант беше предвидено директорът на Бюрото да се избира от правителството.

Освен с имуществените декларации Бюрото ще прави проверка и с полиграф. То ще има право да изисква информация от министерства, държавни органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, юридически лица и от граждани. Друго важно правомощие на Бюрото е възможността му да иска от съда разкриване на банкова тайна, както и да иска разкриване на застрахователна и данъчна тайна. Бюрото има достъп и до базата данни на Централния кредитен регистър.

Бюрото ще проверява и служителите, които имат правомощия по изразходването на публични държавни средства. Сред лицата, попадащи в обхвата на закона, са добавени и офицерите от висшия команден състав на въоръжените сили. Лицата вече ще подават само една декларация за имущество и интереси пред единния орган, вместо различните декларации, подавани сега пред различни органи.

По отношение на магистратите е предвидено те да подават декларации за имущество и интереси към Инспектората към ВСС, който да използва софтуерната система и методите на Бюрото, а при установени несъответствия Инспекторатът ще сезира Бюрото за извършване на задълбочена проверка на имущественото състояние. Така законопроектът се съобразява с измененията в Конституцията от декември 2015 г.

Предстои текстовете да бъдат предоставени на четирите парламентарни групи от мнозинството – ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ. След това текстовете ще бъдат подложени не обществено обсъждане. 

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Ивелин Михайлов: Запознах се с Николай Марков 3 месеца преди изборите