Президентът кръсти седловина Сойка и нос Лебед в Антарктика

OFFNews Последна промяна на 21 април 2015 в 11:06 1942 0

Снимка Проф. Христо Пимпирев/Facebook

Още 85 географски обекта в Антарктика ще носят български имена. Днес бе обнародван списъкът с имената, дадени с указ 55 от 7 април на президента Росен Плевнелиев по предложение на Комисия по антарктическите наименования към Българския антарктически институт.

Досега на Антарктика имаше 1207 имена, дадени от България. Повечето български географски имена са на островите Ливингстън, където е и базата на Софийския университет, Гринуич, Робърт, Сноу и Смит.

Новите имена, дадени от България, на географски обекти в Антарктика, са:

1. Нос Чичил – морски нос с координати 61°16'33.0" ю.ш., 54°14'07.0" з.д.;
2. Седловина Сойка – седловина с координати 61°14'24.0" ю.ш., 54°06'45.0" з.д.;
3. Урдин хребет – хребет с координати 61°16'10.0" ю.ш., 54°08'00.0" з.д.;
4. Ледник Скаплизо – ледник с координати 61°16'50.0" ю.ш., 54°11'00.0" з.д.;
5. Ледник Добродан – ледник с координати 61°16'15.0" ю.ш., 54°04'20.0" з.д.;
6. Нос Въглен – морски нос с координати 61°14'39.0" ю.ш., 54°11'53.0" з.д.;
7. Ледник Гиридава – ледник с координати 61°15'25.0" ю.ш., 54°10'20.0" з.д.;
8. Ледник Берсаме – ледник с координати 61°14'50.0" ю.ш., 54°09'00.0" з.д.;
9. Нос Лебед – морски нос с координати 61°14'57.5" ю.ш., 54°01'55.0" з.д.;
10. Залив Истрос – залив с координати 61°14'15.0" ю.ш., 54°02'30.0" з.д.;
11. Нос Геша – морски нос с координати 61°12'26.3" ю.ш., 54°03'39.0" з.д.;
12. Ледник Трескавец – ледник с координати 61°13'00.0" ю.ш., 54°05'00.0" з.д.;
13. Ледник Банари – ледник с координати 61°10'35.0" ю.ш., 54°03'50.0" з.д.;
14. Нос Къкрина – морски нос с координати 61°09'58.6" ю.ш., 54°01'21.0" з.д.;
15. Залив Кутела – залив с координати 61°08'06.5" ю.ш., 54°00'50.0" з.д.;
16. Рид Ездимир – рид с координати 64°03'05.0"ю.ш., 59°47'40.0" з.д.;
17. Матов връх – връх с координати 64°02'54.0" ю.ш., 60°07'15.0" з.д.;
18. Рид Лале – рид с координати 64°11'20.0" ю.ш., 60°22'30.0" з.д.;
19. Седловина Синигер – седловина с координати 64°11'50.0" ю.ш., 60°29'00.0" з.д.;
20. Хребет Калива – хребет с координати 64°08'20.0" ю.ш., 60°40'30.0" з.д.;
21. Купол Перкос леден купол с координати 64°14'31.0" ю.ш., 60°33'22.0" з.д.;
22. Рид Ръжана – рид с координати 64°16'06.0" ю.ш., 60°40'34.0" з.д.;
23. Седловина Желъд – седловина с координати 64°14'20.0" ю.ш., 60°46'03.0" з.д.;
24. Хребет Сонкета – хребет с координати 64°13'40.0" ю.ш., 60°53'00.0" з.д.;
25. Ледник Трепетлика – ледник с координати 64°15'20.0" ю.ш., 60°50'50.0" з.д.;
26. Рид Обретеник – рид с координати 64°29'38.0" ю.ш., 60°59'55.0" з.д.;
27. Кормянска седловина – седловина с координати 64°27'44.0" ю.ш., 61°01'12.0" з.д.;
28. Хребет Егерика – хребет с координати 64°23'20.0" ю.ш., 61°02'15.0" з.д.;
29. Залив Капистурия – залив с координати 64°36'35.0" ю.ш., 61°30'30.0" з.д.;
30. Петров рид – рид с координати 64°37'36.0" ю.ш., 61°28'44.0" з.д.;
31. Рид Балис – рид с координати 64°46'43.0" ю.ш., 62°8'39.0" з.д.;
32. Рид Чарган – рид с координати 65°51'41.0" ю.ш., 64°08'52.0" з.д.;
33. Остров Алабак – остров с координати 65°59'25.0" ю.ш., 64°43'50.0" з.д.;
34. Връх Пурмерул – връх с координати 66°23'51.0" ю.ш., 65°08'39.0" з.д.;
35. Рид Семела – рид с координати 66°31'31.0" ю.ш., 65°12'48.0" з.д.;
36. Връх Шерба – връх с координати 66°45'23.0" ю.ш., 65°34'50.0" з.д.;
37. Нос Смилец – морски нос с координати 62°15'58.6" ю.ш., 59°11'23.0" з.д.;
38. Скала Мелдия – скала с координати 62°15'28.7" ю.ш., 59°11'21.0" з.д.;
39. Връх Бергисон – връх с координати 78°51'14.3" ю.ш., 85°47'24.0" з.д.;
40. Връх Патмос – връх с координати 78°49'14.3" ю.ш., 85°55'11.0" з.д.;
41. Ледник Карасура – на ледника с координати 78°48'42.0" ю.ш., 85°47'50.0" з.д.;
42. Връх Фисек – връх с координати 78°44'06.0" ю.ш., 85°57'43.0" з.д.;
43. Връх Ерета – връх с координати 78°31'14.2" ю.ш., 86°37'43.6" з.д.;
44. Връх Арсела – връх с координати 78°56'29.6" ю.ш., 84°35'19.0" з.д.;
45. Връх Стикъл – връх с координати 78°52'23.1" ю.ш., 84°46'57.0" з.д.;
46. Връх Перистера – връх с координати 78°49'39.5" ю.ш., 84°49'20.0" з.д.;
47. Връх Модрен – връх с координати 78°48'55.8" ю.ш., 85°03'40.0" з.д.;
48. Батилов рид – рид с координати 78°32'43.00" ю.ш., 83°45'36.00" з.д.;
49. Връх Версиникия – връх с координати 78°17'38.0" ю.ш., 85°48'11.0" з.д.;
50. Седловина Проглед – седловина с координати 78°17'48.0" ю.ш., 85°49'22.0" з.д.;
51. Връх Еница – връх с координати 78°15'47.0" ю.ш., 85°54'41.0" з.д.;
52. Проход Голое – проход с координати 78°15'42.0" ю.ш., 85°52'48.0" з.д.;
53. Ледник Бурденис – ледник с координати 78°14'00.0" ю.ш., 86°03'00.0" з.д.;
54. Ледник Герила – ледник с координати 78°12'25.0" ю.ш., 86°02'00.0" з.д.;
55. Ледник Фонфон – ледник с координати 78°11'00.0" ю.ш., 86°01'50.0" з.д.;
56. Ледник Марса – ледник с координати 78°01'50.0" ю.ш., 85°41'40.0" з.д.;
57. Ледник Падала – ледник с координати 78°02'40.0" ю.ш., 85°31'00.0" з.д.;
58. Връх Хлевен – връх с координати 78°01'53.3" ю.ш., 85°21'58.0" з.д.;
59. Връх Маласар – връх с координати 77°57'53.0" ю.ш., 85°52'38.0" з.д.;
60. Дуриданов връх – връх с координати 77°56'24.0" ю.ш., 85°46'33.0" з.д.;
61. Ледник Женда – ледник с координати 77°53'00.0" ю.ш., 86°00'00.0" з.д.;
62. Връх Бленика – връх с координати 77°52'01.0" ю.ш., 86°03'02.0" з.д.;
63. Ледник Скакля – ледник с координати 77°51'00.0" ю.ш., 86°02'00.0" з.д.;
64. Ледник Сабазий – ледник с координати 77°51'00.0" ю.ш., 85°48'00.0" з.д.;
65. Состренски възвишения – възвишения с координати 77°53'00.0" ю.ш., 85°28'00.0" з.д.;
66. Ледник Анхиало – ледник с координати 77°51'50.0" ю.ш., 85°24'30.0" з.д.;
67. Ледник Вит – ледник с координати 77°54'00.0" ю.ш., 85°11'30.0" з.д.;
68. Седловина Скамни – седловина с координати 77°35'40.0" ю.ш., 86°13'35.0" з.д.;
69. Седловина Кипра – седловина с координати 77°30'10.0" ю.ш., 85°57'20.0" з.д.;
70. Громшински възвишения – възвишения с координати 77°38'00.0" ю.ш., 85°46'00.0" з.д.;
71. Ледник Вича – ледник с координати 77°41'00.0" ю.ш., 85°50'00.0" з.д.;
72. Ледник Ямен – ледник с координати 77°38'20.0" ю.ш., 85°31'00.0" з.д.;
73. Връх Бранище – връх с координати 77°40'31.8" ю.ш., 85°33'40.0" з.д.;
74. Рид Форос – рид с координати 77°45'00.0" ю.ш., 85°21'10.0" з.д.;
75. Нунатак Оструша – хълм с координати 77°26'20.0" ю.ш., 85°30'50.0" з.д.;
76. Бохотски нунатак – хълм с координати 77°23'37.0" ю.ш., 85°34'32.0" з.д.;
77. Връх Пъстрогор – връх с координати 77°23'38.0" ю.ш., 86°01'27.0" з.д.;
78. Нунатак Равуля – хълм с координати 77°13'32.2" ю.ш., 86°21'25.0" з.д.;
79. Връх Ахрида – връх с координати 78°01'48.0" ю.ш., 86°06'46.6" з.д.;
80. Връх Брокс – връх с координати 78°01'32.7" ю.ш., 86°18'34.0" з.д.;
81. Ковилски нунатак – хълм с координати 78°02'20.3" ю.ш., 87°02'59.0" з.д.;
82. Нунатак Беаднос – хълм с координати 77°57'59.0" ю.ш., 87°13'02.00" з.д.;
83. Връх Мурсалица – връх с координати 77°55'16.0" ю.ш., 86°21'10.0" з.д.;
84. Връх Арзос – връх с координати 77°48'37.0" ю.ш., 86°42'50.0" з.д.;
85. Връх Скафида – връх с координати 77°42'29.8" ю.ш., 86°32'23.0" з.д.