Кои сектори се обръщат към агенции за привличане на подходящи мениджъри?

OFFNews 10 март 2023 в 11:36 959 0

podbormanager
подбор на мениджъри

Мениджърът в една компания управлява нейните функции и организационна структура. Той е основната действаща фигура в изграждането на устойчива стратегия за бизнес развитие. Затова неговото привличане става все по-ценно за съвременните компании.

Затруднението в намирането на подходящи мениджърски персони произтича от растящия брой неактивни кандидати, липсата на опитни кадри и неработещите стратегии за тяхното привличане. На този фон компаниите все по-често търсят професионална подкрепа от агенциите за подбор на мениджъри.

Ето кои са основните сектори, които се възползват от услугата екзекютив сърч:

Индустриални сектори

Производственият сектор непрекъснато разширява своя капацитет, заради нарастващия обем работа. В сферата се наблюдава още и увеличаване на нивата на конкуренция, както и все по-голям брой на чуждестранните инвестиции. Това води до изостряне на нуждата от висококвалифициран мениджърски персонал за ефективно управление на компаниите.

Наемането на топ мениджър води до укрепване на вътрешните звена и оптимизиране на организацията в сферата. В бъдеще се очаква секторът да достигне насищане и да изгражда по-често проекти, свързани с нормалното развитие на хората в организациите, както и заместването на чуждестранни служители с местни специалисти.

Затова индустриалните компании бележат най-голям ръст в търсенето на агенции за привличане на топ мениджъри. Те влагат ежегодни инвестиции с цел подобряване на вътрешния мениджмънт на средно и високо ниво.

Сектор на бързооборотни стоки

При този сектор се наблюдава ръст по отношение на средствата за набиране на подходящи кандидати за топ мениджъри. Целта е да се подобри организационната структура на компаниите в сферата с по-високо качество на мениджмънта.

Тенденцията е продиктувана от навлизането на нови проекти, свързани с частична или цялостна подмяна на екипи в определени случаи. Част от тях изискват и възникването на нови позиции, несъществуващи до момента.

Компаниите в сектора на бързооборотните стоки търсят активно гъвкави организационни решения за позициониране в нови пазари. Паралелно с това се бележи нуждата от висококвалифицирани лидери за изпълняване на ръководните функции по нововъведените проекти.

Технологичен сектор

Тенденцията е, че технологичният сектор бележи значителен ръст в инвестициите за използване на професионални услуги при привличане на висококвалифициран персонал. Иновациите в технологичната сфера създават все по-нови и разнообразни професионални позиции.

Секторът набира голяма скорост в създаването на предизвикателни професионални роли. Това се дължи на нарастващите инвестиции в технологичната сфера, дигиталните методи за реклама, киберсигурността и други.

В настоящия момент компаниите се нуждаят от преквалификация на вътрешния мениджмънт за постигане на устойчиво израстване. Нарастващият обем на работа и динамичното развитие на сектора все по-често изискват наемането на компетентни мениджърски персони с необходимите лидерски качества.

Финансови услуги

Въпреки че секторът показва спад в търсенето на консултанти по намиране на топ мениджъри, то той остава в списъка с водещи професионални отрасли за екзекютив сърч. Причината за спада е, че по-предпочитани методи за привличане на мениджъри са препоръките и нетуоркинга.

Позициите в сферата се подновяват непрекъснато, а паралелно се разширява и капацитета на служителите. Още повече, секторът е повлиян от постпандемичното развитие на икономиката. Това подсилва ролята на мениджъра, който трябва да запази стабилността на вътрешната структура и организация на компанията.

Ето защо активното търсене на подходящи мениджърски персони във финансовия сектор се разширява до използването на повече от един метод. Агенциите за работа и подбор на мениджъри спомагат за открояването на личностните и професионалните умения на кандидата, с което превъзхождат останалите методи за търсене на служители.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Сърбия - приятел или враг