Проект за поддържане на културната идентичност на българите в трансграничния район на Сърбия

OFFNews 13 февруари 2014 в 14:45 1869 0

Платено съобщение

Проект „Поддържане на устойчива културна идентичност на българите в трансграничния регион на Република Сърбия чрез оптимизиране на функционалната мрежа за образование на български език“

На 01 ноември 2013 г. стартира едногодишният проект „Поддържане на устойчива културна идентичност на българите в трансграничния регион на Република Сърбия чрез оптимизиране на функционалната мрежа за образование на български език“. Партньори по проекта са Национален съвет на българското малцинство в Р. Сърбия (Водещ партньор) и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество „България - Сърбия“.

Проектът цели създаването и поддържането на институционални, информационни и научни условия за устойчив социален просперитет на българското малцинство в Р. Сърбия. Това включва актуализиране на учебни програми и разработка на учебни материали за учители и ученици от основните и гимназиални класове. Проектът цели оптимизирането на информационната учебна база и създаването на дидактически материали за постигане на модерно двуезично образование. Изпълнението на проекта цели да увеличи интереса към изучаването на български език, българско културно и социално-икономическо развитие, както и да затвърди сътрудничеството между образователните институции в трансграничния регион.
Конкретните резултати от изпълнението на проекта включват:

- Разработване на учебни програми и свързани дидактически материали за учители по български език, география и туризъм и толерантност и мултикултурализъм. Материалите ще включват публикации, мултимедийни учебни материали, презентации, карти, диаграми, модели и др.

- Разработване на тематичен сръбско-български и българо-сръбски речник, включващ ключови думи от изучаваните дисциплини.
Модернизиране на информационната система на образователния център в Димитровград, Сърбия.

- Анализ на състоянието и проблемите на образователната система в трансграничния регион, перспективите за изграждане на образователната мрежа и сътрудничество между образователни институции на различни нива на обучение.

- Създаването на двуезичен интернет портал за публичност на проекта и достъпност до продуктите от изпълнението му. Разработване на информационни материали за публичност на проекта – прессъобщения, постери, брошури, листовки, мултимедийни материали. Три пресконференции ще бъдат организирани по време на изпълнението на проекта.

- Две конференции ще бъдат организирани с цел подпомагане работата по проекта и представяне на постигнатите резултати пред по-широк кръг от заинтересовани лица от региона.

-----------

Дейностите по изпълнението на проекта ще бъдат разработвани от екипите на партньорите по проекта и външни експерти. По време на междинната конференция в София ще бъде организирана среща на заинтересованите лица от изпълнението на проекта в трансграничния регион. Финалната конференция по проекта ще се проведе в Димитровград, Р. Сърбия и ще представи готовите резултати от проекта. Ще бъдат формирани идеи за бъдещото сътрудничество в региона и възможности за разработване на съвместни проекти.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови