Министерство на културата: Местим архивите за културните паметници, за да улесним гражданите

Министерство на културата отговори на въпросите на OFFNews

Венци Мицов 19 февруари 2020 в 12:10 5339 0

Снимка БГНЕС

Решението за новото преместване на архива на Националния институт за недвижимо културно наследство е взето за улесняване на гражданите.

Това обявиха от Министерството на културата в отговор на въпросите на OFFNews. За риска ценна информация да бъде изгубена ви информирахме с публикацията "Още паметници на културата може да изчезнат - министерството пак мести архива".

Въпросите, които ние зададохме до МК бяха четири:

1. Истина ли е твърдението, че архивът на НИНКН ще бъде преместен от сградата в район "Изгрев" в подземни помещения на Министерство на културата?

2. Кое налага това преместване?

3. Помещенията, в които ще бъде преместен архивът, отговарят ли на изискванията на член 21 на Наредба за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции, приета с ПМС № 41 от 18 февруари 2009 г.?

4. Започнала ли е дигитализацията на архива и в какъв етап се намира, ако е започнала?

"Решението за преместване на НИНКН в сградата на Министерството на културата е взето с цел улесняване на гражданите, съкращаване на административните процедури и времето за изпълнението им. Мярката е обсъдена и приета и предвид многобройни сигнали и предложения от страна на представители на фирми и частни лица, които се обръщат за становища към двете институции на различни адреси, а във всички случаи съгласуването на документацията, отнасяща се до недвижимите културни ценности, се извършва задължително и от двете администрации", посочват от Министерство на културата.

Аргумент в полза на преместването е и досегашната практика, според която съгласувателните процедури между двете институции към момента са свързани с транспортиране на огромен обем документация, което се прави ежедневно с организиран и охраняем транспорт - от Район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 7, където в момента се намира НИНКН, до Министерството на културата на бул. „Александър Стамболийски“ №17 и обратно.

На нашия въпрос какво е състоянието на помещенията, в които ще се премести архивът, МК отговаря, че с договор от 17.11.2017 г. е възложено изготвяне на технически проект за промяната на предназначението и ремонт на самостоятелния обект в сградата на МК.

Проектът съдържа: част Архитектура, част Конструкции, част Електро и пожароизвестяване, част ВиК, част Отопление, вентилация и климатизация и част Пожарна безопасност. На база одобрената проектна документация е издадено Разрешение за строеж от 24.04.2018 г. След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, през октомври 2018 година е сключен договор за изпълнение на ремонта на обекта, а година по-късно – през октомври 2019 г., е въведен в експлоатация. Изпълнени са нови климатични и осветителни инсталиции, вентилационни и пожароизвестителни системи в съответствие с всички съвременни стандарти. Избран е и изпълнител, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж на подвижни стелажи и обзавеждане на помещенията.

"По Оперативна програма „Добро управление - 2014-2020” се реализира проект „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“, на стойност 2 000 000 лв." - отговарят от МК на последния ни въпрос, свързан с дигитализацията. Оттам не посочват защо архивът още не е дигитален, при положение че крайният срок на проекта им наближава. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков