Още паметници на културата може да изчезнат - министерството пак мести архива

Венци Мицов 18 февруари 2020 в 14:57 4132 0

Снимка БГНЕС

Още паметници на културата може да изчезнат при ново, поредно местене на архива на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

За това алармира на 13 януари сдружение "Зограф".

Според сдружението е взето решение архивът на НИНКН да бъде преместен от сградата, в която се помещава в момента в район Изгрев, в мазето на Министерство на културата.

"Безценният архив на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) може да бъде наводнен и ще претърпи огромни и непоправими щети още при първото спукване на тръбите на парното отопление или при евентуална дори и най-дребна повреда на старата и амортизирана канализация в подземието на строената през 60-те години на ХХ век административна сграда на Министерството на културата. В момента то спешно се трансформира в архивохранилище след решението на министър Боил Банов да премести в него въпросните документи, в пълен разрез със законодателството ни", пишат от сдружение "Зограф".

Припомняме, че НИНКН е държавен културен институт с национално значение с научноизследователски и експертни функции в областта на недвижимото културно наследство.

Сред целите и задачите на института е подпомагането на министъра на културата при упражняване на неговите правомощия по провеждане на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство. 

Освен това НИНКН провежда научноизследователска дейност по издирване и проучване на недвижимото културно наследство и методология в тази област, изготвя комплексни оценки и научно мотивирани предложения за регистрация на недвижими културни ценности, предлага на министъра на културата да определи режимите за опазване на недвижимите културни ценности, изготвя проекти на планове за опазване и управление, становища за съгласувателна дейност, експертизи, планови задания, пилотни проекти и други по недвижимото културно наследство.

Сред задачите на института е и извършването на специализирано документиране на недвижими културни ценности и дигитализиране на наличната информация за тях, както и поддържа Националния регистър на недвижимите културни ценности с национален архивен фонд и информационен център.

На новината за преместването на архива реагира и "Гражданската инициатива за опазване на културно-историческото наследство" с писмо, адресирано до министъра на културата Боил Банов и председателя на парламентарната комисия за култура и медии Вежди Рашидов.

"Според нас това (преместването на архива на НИНКН - Б.А) е завоалирана форма за още по-сериозно маргинализиране на института с цел облекчаване на непрозрачността на прикритата държавна политика спрямо паметниците на културата. Научаваме, че тази идея е вече в ход?! От една страна, подобно преместване би означавало парализиране на дейността на институцията за дълъг период от време. От друга страна, условията в сградата на МК, в които се планира служителите на НИНКН да се нанесат, са по-неподходящи и по-лоши, отколкото в най-стария им дом.

По-застрашителното е, че условията в помещенията за съхранение на архива на НИНКН са рискови. През тях преминават каналите на отпадните води на МК. Същевременно, дигитализацията на архивните единици не е започнала поради липса на средства, а всяко накърняване на оригиналите би било безвъзвратно. Самото пренасяне на архива крие рискове от загуба или съсипване на документи", пише в становището, подписано от художника и реставратор Владо Руменов.

На практика преместването на архив, който вече е местен веднъж (от стария адрес на института на „Дондуков” 16 и ул. „Будапеща“ в новата сграда в район "Изгрев") крие определени рискове. Но далеч по-голям риск се крие в мястото, на което Министерство на културата възнамерява да съхранява архива.

Изискванията на член 21 на Наредба за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции, приета с ПМС № 41 от 18 февруари 2009 г., са помещенията, определени за архивохранилища, да са пожарообезопасени, сухи и леснопроветриви и през тях да не минават канализационни, топлопроводни и газоотоплителни пътища.

Дали подземията на Министерство на културата отговарят на изискванията, определени в наредбата, можем само да гадаем.

Съвсем резонно тук се появяват и други въпроси, зададени например от сдружение "Зограф", които питат дали преместването на място, което не е безопасно, няма да зарадва, цитираме, "на първо място амбициозните и алчни инвеститори, които в стремежа за бърза печалба искат да рушат и събарят необезпокоявано в София и в по-големите градове в страната защитени от закона знакови сгради и уникални архитектурни образци – паметници на културата, за да вдигат на тяхното място поредните многоетажни, еднотипни и безлични офис центрове".

OFFNews изпрати до пресцентъра на МК следните въпроси:

1. Истина ли е твърдението, че архивът на НИНКН ще бъде преместен от сградата в район "Изгрев" в подземни помещения на Министерство на културата?

2. Кое налага това преместване?

3. Помещенията, в които ще бъде преместен архивът, отговарят ли на изискванията на член 21 на Наредба за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции, приета с ПМС № 41 от 18 февруари 2009 г.?

4. Започнала ли е дигитализацията на архива и в какъв етап се намира, ако е започнала?

Ще ви информираме своевременно, когато получим отговор от министерството.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков