Кандидатите за местна власт в Търговище

OFFNews 17 октомври 2015 в 14:51 7143 0

Своя глас за кмет на Търговище можете да дадете тук.
Своя глас за общински съветници на Търговище можете да дадете тук.

На местните избори в Търговище на 25 октомври ще участват 22 партии, коалиции и независими кандидати. Техните номера в бюлетината са:

1. Инициативен комитет "Славчо Симеонов Славчев"
2. Партия "Ред, законност и справедливост"
3. Партия "Нова алтернатива"
4. Партия "Движение 21"
5. Партия "България без цензура"
6. Партия "Национален фронт за спасение на България"
7. Местна коалиция "Обединени за Търговище"
8. Коалиция "Реформаторски блок"
9. Партия "Българска социалистическа партия"
10. Инициативен комитет "Гюлшен Гюрджанова Алиева"
11. Партия "Съюз на патриотичните сили "Защита"
12. Партия "Движение за радикална промяна "Българска пролет"
13. Партия "ГЕРБ"
14. Партия "Социалистическа партия български път"
15. Инициативен комитет "Мехмед Исмаилов Мехмедов"
16. Партия "ВМРО - Българско национално движение"
17. Партия "Движение за права и свободи"
18. Инициативен комитет "Нефизе Юсуфова Бекирова"
19. Партия "Алтернатива за българско възраждане"
20. Партия "Атака"
21. Партия "Български демократичен център"
22. Инициативен комитет "Ибрям Мустафов Алиев"

Листите на големите партии са както следва:

"ГЕРБ" се явява с кандидат за кмет на Община Търговище Дарин Иванов Димитров. Останалите кандидати са:
За общински съветници:

1. Дарин Иванов Димитров
2. Христо Стойнев Харалампиев
3. Панайот Йорданов Димитров
4. Недялко Драганов Неделчев
5. Никола Стоянов Найденов
6. Дарина Йорданова Костова
7. Димчо Тодоров Димов
8. Ивайло Стоянов Марков
9. Турхан Билял Хаджиибрямолу
10. Венка Константинова Стоянова
11. Арнел Аляйдин Якуб
12. Весела Илиянова Димова
13. Йордан Панайотов Шиваров
14. Теодора Николова Буцева
15. Бойка Йорданова Сотирова
16. Велко Вълчев Велев
17. Невена Ярославова Станимирова
18. Димитър Тодоров Димитров
19. Валентин Методиев Велчев
20. Анета Иванова Куманова
21. Светлана Любомирова Добрева
22. Галина Петрова Георгиева
23. Милена Тодорова Тошева
24. Петър Иванов Петров
25. Симеон Иванов Тасев
26. Таня Димитрова Станкова
27. Нейко Стайков Нейков
28. Стоил Патев Дерменджиев
29. Снежана Боянова Петрова
30. Андреана Иванова Якимова
31. Диян Иванов Господинов
32. Наталия Стефанова Миланова
33. Мария Димитрова Иванова

За кметове на кметства:

кметство Алваново - Христина Иванова Атанасова
кметство Баячево - Севда Стоянова Стефанова
кметство Божурка - Лютви Ахмедов Мехмедов
кметство Буховци - Здравка Николаева Бонева
кметство Голямо Соколово - Бейсим Етемов Рафиев
кметство Давидово - Хюсеин Хасанов Махмудов
кметство Дългач - Али Хюсеинов Мечкарски
кметство Здравец - Георги Тимчев Георгиев
кметство Кръшно - Мирослав Светлозаров Стратев
кметство Лиляк - Живко Атанасов Антонов
кметство Ловец - Дончо Димитров Савов
кметство Макариополско - Мариян Христов Петков
кметство Момино - Александър Кирилов Стойнев
кметство Острец - Мария Димитрова Иванова
кметство Певец - Муса Хюсеинов Алиев
кметство Преселец - Николинка Стефанова Желева
кметство Пробуда - Кирил Стефанов Кирчев
кметство Росина - Искра Донкова Велчева
кметство Руец - Ивелин Бончев Йовчев
кметство Стража - Божидар Диянов Божидаров
кметство Съединение - Илия Спасов Георгиев
кметство Твърдинци - Мюсфер Осман Ахмед
кметство Черковна - Ахмед Илиязов Кайряков

"Реформаторски блок" се явява на местните избори без кандидат за кмет на Община Търговище. Останалите кандидати са:
За общински съветници:

1.Исмаил Мехмет Ъшък
2.Димитър Кънчев Алексиев
3.Татяна Пенева Петрова
4.Христо Колев Христов
5.Мехмед Атуфов Исмаилов
6.Димитър Ненков Стойнев
7.Елена Димитрова Дамянова
8.Стефан Стефанов Грозданов
9.Ивелин Василев Иванов
10.Кремелита Георгиева Бонева
11.Дияна Георгиева Дейкова
12.Джейлян Муса Муса
13.Йордан Димитров Бейчев
14.Марина Генчева Ганчева-Христова
15.Николчо Петков Калев
16.Румен Радев Вълчев
17.Ради Русев Рангелов
18.Иван Стоянов Иванов
19.Сезгин Сабриев Мустафов
20.Муса Муса Мехмед
21.Иван Драганов Маринов

За кметове на кметства:

кметство Божурка - Сезгин Сабриев Мустафов
кметство Давидово - Румен Радев Вълчев
кметство Макариополско - Марина Генчева Ганчева-Христова
кметство Надарево - Муса Муса Мехмед
кметство Острец Ради Русев Рангелов
кметство Певец - Иван Стоянов Иванов

БСП се явява с кандидат за кмет на Община Търговище Диан Цонев Дончев. Останалите кандидати са:
За общински съветници:

1. Красимир Митев Мирев
2. Румен Иванов Такоров
3. Татяна Титкова Коджаманова
4. Светослав Христов Загоров
5. Никола Иванов Станчев
6. Светослав Иванов Стефанов
7. Василена Симеонова Михайлова
8. Йордан Любенов Ботунски
9. Илия Светлозаров Илиев
10. Емил Александров Димитров
11. Албена Георгиева Рашева
12. Добрин Светославов Добрев
13. Николай Милчев Златков
14. Александър Георгиев Кадънов
15. Десислава Евгениева Петрова
16. Атанас Петков Цанев
17. Веселин Стоянов Станчев
18. Ваня Петрова Иванова
19. Ивелина Стилиянова Арсова
20. Албена Иванчева Недева
21. Цончо Стойнев Денев
22. Христо Петров Георгиев
23. Росица Димова Марчева
24. Ленин Петров Иванов
25. Велислава Илиева Величкова
26. Марио Димитров Димитров
27. Маргарит Маринов Йорданов
28. Стойне Николов Миланов
29. Николета Денчева Александрова
30. Костадинка Милкова Христова
31. Руслан Христов Стойнев
32. Кристин Андреева Александрова
33. Венета Кръстева Янева

За кметове на кметства:

кметство Алваново - Николай Колев Колев
кметство Баячево - Венетка Лазарова Борисова
кметство Бистра - Стилиян Димитров Стоянов
кметство Буховци - Димо Маринов Иванов
кметство Вардун - Христо Христов Ангелов
кметство Васил Левски - Димитър Иванов Йорданов
кметство Голямо Ново - Левент Ибраимов Ахмедов
кметство Горна Кабда - Гюнер Байрамалиев Халилов
кметство Дралфа - Георги Пенчев Цветков
кметство Здравец - Христо Христов Маринов
кметство Кралево - Хюсеин Мехмед Байърлъ
кметство Кръшно - Недко Иванов Маринов
кметство Лиляк - Пламен Димитров Папуров
кметство Ловец - Димитър Стефанов Алексиев
кметство Макариополско - Петър Пенчев Петров
кметство Острец - Кольо Димитров Кръстев
кметство Певец - Александър Георгиев Кадънов
кметство Пробуда - Христо Атанасов Иванов
кметство Ралица - Тошко Денев Николов
кметство Росина - Магдалена Иванова Христова
кметство Руец - Тодорка Панайотова Николова
кметство Стража - Руслан Христов Стойнев
кметство Съединение - Тотьо Петров Тотев
кметство Цветница - Винко Кирилов Стойнев
кметство Черковна - Биннас Мехмед Хюсеин

АБВ се явява с кандидат за кмет на Община Търговище Ивайло Павлов Първанов. Останалите кандидати са:
За общински съветници:

1. Ивайло Павлов Първанов
2. Ивайло Маринов Иванов
3. Емил Владимиров Абаджиев
4. Станислава Добрева Димитрова
5. Милен Николаев Манев
6. Десислава Радославова Станкова
7. Пламен Христов Грозданов
8. Стилиян Захариев Захариев
9. Венцислав Маринов Илиев
10. Цветелина Колева Ганева
11. Асен Асенов Чатов
12. Антония Калинова Цветанова
13. Бисер Йосифов Тодоров
14. Катя Петрова Александрова
15. Ивайло Николов Колев
16. Диан Каменов Колев
17. Николинка Георгиева Аврамова
18. Николинка Симеонова Димитрова
19. Светослав Савчев Иванов
20. Янко Димчев Петров
21. Десислава Стефанова Стоянова
22. Цветина Кирилова Иванова
23. Тихомир Иванов Тодоров
24. Стефка Дражева Събева
25. Милена Тодорова Георгиева
26. Димитър Цонев Василев
27. Пенка Йорданова Ангелова
28. Иван Андреев Димов
29. Красимир Мариянов Пенчев
30. Росен Петров Цветанов
31. Неделчо Бисеров Ботев
32. Мирослав Ганчев Станчев
33. Ивайло Йорданов Иванов

За кметове на кметства:

кметство Голямо Соколово - Иван Андреев Димов
кметство Макариополско - Стефка Дражева Събева

ВМРО се явява на местните избори без кандидат за кмет на Община Търговище. Останалите кандидати са:
За общински съветници:

1.Александър Ангелов Стойнев
2.Петър Лъчезаров Иванов
3.Нели Боянова Николова
4.Стоян Димитров Иванов
5.Стоян Светославов Дяков

ДПС се явява с кандидат за кмет на Община Търговище Емине Феимова Якубова. Останалите кандидати са:
За общински съветници:

1. Танер Исмаилов Ахмедов
2. Ерджан Алиев Бектешев
3. Севим Мюстеджеб Али
4. Имрен Исметова Мехмедова
5. Хатидже Идриз Алиева
6. Сунай Кемалов Хасанов
7. Айнур Ариф Мехмед
8. Тахир Джемалов Тахиров
9. Хамди Мехмедов Илиязов
10. Хюсеин Мустафов Черкезов
11. Теодора Владимирова Маринова
12. Сезгин Мустафов Хасанов
13. Хава Алиева Мустафова
14. Гюнер Мустафова Хасанова
15. Айлян Мюмюн Чакър
16. Арзу Ефраимова Аптулова-Сюлейманова
17. Теодора Методиева Томова
18. Хафизе Назифова Ибрямова
19. Фатме Хикметова Исмаилова
20. Мехмед Ахмедов Мехмедов
21. Гюрсел Хасанов Хасанов
22. Актер Недретова Адилова
23. Мустафа Бехчетов Мустафов
24. Раиф Шемсиев Ефраимов
25. Танер Тахиров Мехмедов
26. Ширин Хюсеинова Мустафова
27. Фатме Джемалова Ашимова
28. Емине Заидова Мехмедова
29. Мехмед Кадиров Мехмедов
30. Мустафа Рейхан Мустафа
31. Севгин Мустафов Мустафов
32. Айрие Аптулова Чаушева
33. Себахатин Насефов Зюлкярниев

За кметове на кметства:

кметство Александрово - Хюсеин Халилов Хюсеинов
кметство Баячево - Мехмед Мехмедов Хасанов
кметство Божурка - Гюлтен Раимова Хасанова
кметство Братово - Ахмед Мехмедов Ахмедов
кметство Буйново - Невзие Рагубова Халилова
кметство Буховци - Хайредин Шефкиев Шукриев
кметство Вардун - Иван Генчев Иванов
кметство Голямо Ново - Нилюфер Хамди Хаджиибрямолу
кметство Голямо Соколово - Алиме Салиева Ахмедова
кметство Горна Кабда - Шабан Шефкед Кадир
кметство Давидово - Сергей Йорданов Петров
кметство Драгановец - Адем Ахмедов Адемов
кметство Дралфа - Ибриям Исмаил Осман
кметство Дългач - Алиш Мустафов Льотин
кметство Здравец - Силвия Петрова Славова
кметство Копрец - Зиля Мехмедова Ахмедова
кметство Кралево - Хикмет Мехмедов Ахмедов
кметство Кръшно - Гюнайдън Алиев Сюлейманов
кметство Лиляк - Радомир Проданов Христов
кметство Макариополско - Ридван Юсеинов Юсеинов
кметство Маково - Мехмед Фаик Елебашъ
кметство Миладиновци - Салих Мусов Дживгов
кметство Момино - Кяшиф Исмаилов Алиев
кметство Надарево - Ибрахим Алиев Мечкаров
кметство Овчарово - Себахатин Насуфов Зюлкярниев
кметство Острец - Огнян Димитров Андреев
кметство Пайдушко - Фатме Ахмедова Мехмедова
кметство Певец - Сайде Исуфова Кавунска
кметство Подгорица - Хюсеин Салиев Хюсеинов
кметство Преселец - Аптула Ибрахимов Аптулов
кметство Пресиян - Шюкрие Хасанова Ахмедова
кметство Пресяк - Аптула Ахмед Аптула
кметство Пробуда - Герасим Маринов Христов
кметство Пролаз - Елшан Саидов Мехмедов
кметство Разбойна - Севгин Мустафов Мустафов
кметство Ралица - Мехмед Исуфов Мехмедов
кметство Росина - Юлия Мирославова Христова
кметство Руец - Ибрям Юмеров Ахмедов
кметство Стража - Рухан Хасанов Хюсеинов
кметство Съединение - Фатме Джемалова Ашимова
кметство Твърдинци - Ридван Ниязиев Сейфуллов
кметство Търновца - Райме Ахмедова Адемова
кметство Цветница - Исмаил Мустафов Мустафов
кметство Черковна - Айрие Аптулова Чаушева

Анкета

резултати
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Какво иска да промени Глас Народен в образованието