Quantcast

Кандидатите за местна власт в Разград

OFFNews Последна промяна на 17 октомври 2015 в 14:48 5901 0

Своя глас за кмет на Разград можете да дадете тук.
Своя глас за общински съветници на Разград можете да дадете тук.

На местните избори в Разград на 25 октомври ще участват 19 партии, коалиции и независими кандидати. Техните номера в бюлетината са:

1. Коалиция "Народен съюз"
2. Партия "Движение за права и свободи"
3. Местна коалиция „Кауза Разград“
4. Независим кандидат Теодор Ролев
5. Партия "Национална републиканска партия"
6. Партия "ГЕРБ"
7. Партия "Национален фронт за спасение на България"
8. Партия "Българска социалистическа партия"
9. Партия "Български демократичен център"
10. Независим кандидат Тошо Неделчев
11. Партия "Движение за радикална промяна "Българската пролет"
12. Партия "Обединена България"
13. Партия "ВМРО - Българско национално движение"
14. Коалиция "Българска радикална левица"
15. Партия "Алтернатива за българско възраждане"
16. Коалиция "Реформаторски блок"
17. Партия "Атака"
18. Независим кандидат Денчо Бояджиев
19. Партия "Български социалдемократи"

Листите на големите партии са както следва:

"ГЕРБ" се явява с кандидат за кмет на Община Разград Валентин Стефанов Василев. Останалите кандидати са:
За общински съветници:

1. Валентин Стефанов Василев
2. Радиана Ангелова Димитрова
3. Надежда Радославова Димитрова
4. Михаил Парашкевов Тодоров
5. Димитър Цонев Стефанов
6. Милена Дачева Орешкова
7. Наско Стоилов Анастасов
8. Зоя Петрова Велкова
9. Атанас Боянов Богословов
10. Стоянка Петрова Донева-Якимова
11. Иван Димитров Петров
12. Йордан Станчев Йорданов
13. Валентина Маркова Френкевa-Белчева
14. Галин Пенчев Парашкевов
15. Матьо Иванов Коцев
16. Силва Валентинова Илиева
17. Михаил Веселинов Маджаров
18. Мариан Пламенов Иванов
19. Драгомир Атанасов Николов
20. Павел Стефанов Наковски
21. Светослав Теофилов Банков
22. Марина Петрова Христова
23. Радослав Невелинов Йорданов
24. Николай Маринов Инков
25. Мирослав Стоянов Минков
26. Цветан Тодоров Танев
27. Петко Тодоров Костов
28. Мартин Янков Янков
29. Сунай Юкселов Мехмедов
30. Гюлвер Исмаил Хасан
31. Момчил Иванов Костадинов
32. Стефан Димов Стефанов
33. Атанаска Иванова Петрова 

За кметове на кметства:

За кметство "Балкански" - Свилен Любенов Витанов
За кметство "Благоево" - Росица Иванова Голошиева
За кметство "Гецово" - Пламен Петров Пантилеев
За кметство "Дряновец" - Христинка Иванова Колева
За кметство "Осенец" - Галина Димова Йовчева
За кметство "Просторно" - Пламен Енчев Петков
За кметство "Пороище" - Никола Тодоров Тодоров
За кметство "Побит камък" - Росица Ненова Якимова
За кметство "Раковски" - Мустафа Назъм Мустафа
За кметство "Радинград" - Йанур Ислям Исмаил
За кметство "Стражец" - Диана Георгиева Петрова
За кметство "Топчии" - Мирена Енева Симова
За кметство "Ушинци" - Беломорка Вангелова Стоянова
За кметство "Ясеновец" - Ерджан Басри Мустафа
За кметство "Киченица" - Дамян Илиев Йосифов

"Реформаторски блок" се явява на местните избори без кандидат за кмет на Община Разград. Останалите кандидати са:
За общински съветници:

1. Красимир Петров Петров
2. Иво Борисов Димитров
3. Христо Николов Христов
4. Митко Иванов Ханчев
5. Рейхан Ридван Вели
6. Диана Тодорова Първанова
7. Александър Славчев Георгиев,
8. Веселин Валентинов Спасов
9. Недялко Мариев Неделчев
10. Пейчо Добрев Георгиев
11. Снежана Бориславова Попова
12. Валентин Костов Димов
13. Ивайло Кирилов Кирилов
14. Юлия Юлиянова Матева
15. Джипо Николов Джипов
16. Мануел Василев Чутурков
17. Милен Киров Енчев
18. Стела Русева Ковачева
19. Венелин Дачков Николов
20. Станчо Минков Минков
21. Димитър Младенов Петров
22. Петър Иванов Петров
23. Басри Ахмедов Таушанов
24. Гюнер Мехмед Хасан

За кметове на кметства:

За кметство "Ясеновец" - Гюлджан Ахмедов Ахмедов
За кметство "Дряновец" - Младен Минков Аспарухов
За кметство "Просторно" - Радка Иванова Русева
За кметство "Радинград" - Мехмед Рахмиев Салиев
За кметство "Ушинци" - Иван Тодоров Димитров
За кметство "Пороище" - Живка Валентинова Петрова
За кметство "Осенец" - Лъчезар Първанов Лазаров
За кметство "Раковски" - Румен Янков Христов
За кметство "Гецово" - Генади Кънчев Гатев
За кметство "Благоево" - Деню Стефанов Денев

БСП се явява на местните избори без кандидат за кмет на Община Разград. Останалите кандидати са:
За общински съветници:

1. Елка Александрова Неделчева
2. Стоян Димитров Ненчев
3. Станка Тодорова Дамянова
4. Добрин Младенов Добрев
5. Янка Трифонова Георгиева
6. Цецко Иванов Маринов
7. Николай Стефанов Колев
8. Петя Ангелова Петкова
9. Евгений Иванов Ганев
10. Илия Христов Илиев
11. Диана Добромирова Мирчева-Рахнева
12. Димитър Петров Петров
13. Доротея Георгиева Георгиева
14. Христомир Иванов Димитров
15. Иванка Тодорова Петкова
16. Кънчо Радев Кънев
17. Таня Петрова Тодорова
18. Чавдар Димитров Димитров
19. Любомир Асенов Райчев
20. Симона Дечкова Пиронкова
21. Павлина Николова Русева
22. Цонка Великова Донева
23. Силвия Василева Стоянова
24. Михаил Илиев Михайлов
25. Диана Анастасова Димитрова-Василева
26. Фатме Мустафова Орцева
27. Христо Великов Христов
28. Станимира Йорданова Николова
29. Димитър Минков Димитров
30. Румяна Антонова Балтова
31. Стоян Петров Стоянов
32. Момчил Йосифов Мизурски
33. Росица Станчева Атанасова

За кметове на кметства:

За "Просторно" - Румяна Антонова Балтова
За "Благоево" - Момчил Йосифов Мизурски
За "Осенец" - Димитър Минков Димитров
За "Гецово" - Стоян Петров Стоянов
За "Побит камък" - Росица Станчева Атанасова
За "Пороище" - Станимира Йорданова Николова
За "Дряновец" - Пенка Добринова Русева
За "Балкански" - Тошко Николов Илиев
За "Раковски" - Стефан Иванов Цонев
За "Дянково" - Али Рушен Али
За "Ушинци" - Валентин Антонов Дончев
За "Топчии" - Христо Стоянов Карастоянов
За "Ясеновец" - Селим Мехмед Иса
За "Радинград" - Хюсеин Хидает Расим

АБВ се явява на местните избори без кандидат за кмет на Община Разград. Останалите кандидати са:
За общински съветници:

1. Роланда Илиева Ибрахимова
2. Ангелина Миткова Литева
3. Ваня Енева Иванова
4. Генчо Труфанов Гинев
5. Ивайло Николов Арабаджиев
6. Нермин Енвер Мехмед
7. Радостина Николаева Недялкова
8. Станислава Тодорова Радева
9. Сюлейман Керим Сюлейман
10. Данчо Петков Дацков

За кметове на кметства:

За "Раковски" - Данчо Петков Дацков
За "Пороище" - Николай Маринов Маринов

ВМРО се явява на местните избори без кандидат за кмет на Община Разград. Останалите кандидати са:
За общински съветници:

1. Евгени Гутев Драганов
2. Станимир Райков Стойчев
3. Росен Кръстев Тодоров
4. Кремена Тиханова Величкова
5. Илина Младенова Петрова
6. Ивайла Венелинова Георгиева
7. Ивайло Денчев Тодоров
8. Валентина Василева Василева

За кметове на кметства:

За "Побит камък" - Валентина Василева Василева

ДПС се явява с кандидат за кмет на Община Разград Хасан Халилов Хасанов. Останалите кандидати са:
За общински съветници:

1. Левент Али Апти
2. Ахтер Исметов Чилев
3. Хасан Халилов Хасанов
4. Хами Ибрахимов Хамиев
5. Ирфан Салъфов Ахмедов
6. Али Бахриев Кязимов
7. Сунай Ахмед Мустафа
8. Фериде Мухарем Тасим
9. Емине Бейти Хасан
10. Нюсрет Исмет Мустафа - Сахлим
11. Фатме Зелкиф Емин
12. Неждет Мехмедов Хасанов
13. Мехмед Сабриев Басриев
14. Рефика Басриева Хюсеинова
15. Фатме Селим Али
16. Гюлсевер Елиманова Мустафа
17. Кемран Юксел Мехмед
18. Вейсал Фахрединов Османов
19. Гюнал Алиев Кадиров
20. Музаффер Мустан Хамид
21. Рахим Мехмедов Чаушев
22. Шукран Ружди Шукри - Адрианова
23. Емине Муртаза Ахмед
24. Незиха Ахмедова Арабаджиева
25. Айсел Мустафова Махмуд
26. Сервет Хюсеинов Мехмедов
27. Зейнеб Даут Идриз
28. Севдие Рейза Чакър
29. Ахмед Метин Ахмед
30. Хюсеин Февзи Хюсеин
31. Айдън Акифов Мюстеджебов

За кметове на кметства:

За "Дянково" - Хюсеин Гафур Хаккъ
За "Раковски" - Сюлейман Махмудов Салиев
За "Ясеновец" - Айдън Акифов Мюстеджебов
За "Мортагоново" - Ферди Динчер Мехмед
За "Стражец" - Нуридин Шинаси Мехмед
За "Киченица" - Гюрсел Себайдинов Халилов
За "Липник" - Неждет Хасанов Мехмедов
За "Радинград" - Хава Исмаил Хюсеин
За "Недоклан" - Хафизе Изетова Хасанова
За "Благоево" - Муса Мустафов Мизурски

Анкета

резултати
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !