Транспортната политика: Нови магистрали, тунели под Стара планина, с 30% по-бързи влакове

Светослав Метанов Последна промяна на 13 декември 2021 в 13:41 4339 0

Развитие на нови инфраструктурни проекти, както в пътната и жерезопътната мрежа, повишаване на скоростта на движение и безопасността на автомобилния транспорт. Това са някои от основните приоритети в програмата за управление в сектор "Транспорт".

Според записаното в нея транспортната система на България трябва да се развива не самоцелно, а с оглед ускоряване икономическото развитие на страната ни. За да бъде възможно това, трябва да се инвестира допълнително в образование на хората, заети в транспорт, да се внедрят най-новите технологии, да се инвестира в наука и да се използват икономическите методи на статистически анализ като целта е фокуса да е върху потребителя на транспортните услуги. За този програмен период от 4 години искаме да постигнем минимум 30 процента по-висока средна скорост и безопасно придвижване на товарите и пътниците в страната ни в железопътния транспорт, пише в програмата.

Според нея основен приоритет е България да стане привлекателен транспортен хъб при пълен синхрон на всички видове транспорт и управлението им. 

В документа е отбелязана необходимостта от доизграждане на връзките със Сърбия и Македония, анализ с предложение за подобряване на пътната връзка Пловдив - Смолян, както и завършването на околовръстните пътища при областните центрове.

В раздела "Контрол в сектора" е обърнато внимание на необходимостта реално да се раздели проектирането от строителството - проблем, с който служебният кабинет се сблъска, заравяйки се в хаоса с възлаганията покрай магистрала "Хемус". Освен това тук е посочено и че трябва да се свържат всички информационни системи на АПИ, Митници, Пристанищна инфраструктура и да се засичат информационните масиви на всички агенции, които контролират товарите. Посочено е и че трябва да има реално финансиране за поддръжка, което да е отделно от финансирането за капиталово строителство.

Документът предвижда също и задължително обучение на деца в предучилищна възраст по безопасност по пътищата, както и въвеждане на обучение на велосипед в предучилищното образование. Също така е посочено и задължително обучение по безопасност по пътищата на учениците от 11 и 12 клас.

Поради съмненията за наличието на голям брой некачествено построени пътища и магистрали, в програмата е предвидено да се направи инспекция на съществуващата инфраструктура, като се се вземат проби от 52-53 точки от страната за проверка на качеството на изпълнение, сигнализацията и пътната маркировка.

Друга идея е да има комбинирани екипи, които да работят заедно за проверка на превозните средства на пътя.

Предвидена е и промяна на методиката на обучение на водачите и създаването на 28 областни специализирани полигони, които да дават умения на водачите свързани с попадане в екстремални ситуации. Допълнителен смисъл при тях се търси и с идеята на тях да бъдат и хората, които се занимават с улични гонки. Предвидена е и промяна на листовките, както и фондът за безопасност по пътищата да бъде изцяло изразходван за дейности за пътна безопасност и особено за насочане на средства към превенция.

Предлага се също да има единен орган за контрол върху полагането на маркировката, който да е към Министерство на транспорта, както и да се осъвремени и да се приеме нов стандарт относно качествата на пътните обекти – за тяхното строителство и поддръжка плюс нови норми за проектиране.

Замислено е и да се въведат електронни системи при управлението на трафика и вземането на решения. Да има единна информационна система за пътна безопасност в държавата, която да включва информация от МВР, АПИ, МЗ, набелязването на проблемните участъци и приоритетно да се възлага рехабилитацията им. Предвижда се и да има съвременна система, която да контролира товарните превози чрез измервателни системи по пътищата. Да се контролира когато има претоварени превозни средства в реално време без да спират чрез вграждане в пътното платно.

В същия раздел е включено и електронното връчване на фишове и актове, както и тяхното плащане. Също така синьото талонче трябва да отиде в историята, а Агенцията за пътна безопасност да получи координационна функция между всички въвлечени институции в пътната безопасност.

Открит остава въпросът кое ведомство ще е принципал на АПИ. От Продължаваме Промяната настояват пътната агенция да стане структура на Министерство на транспорта, докато ИТН настоява тя да продължи да е към МРРБ.

В областта на морския транспорт е предвидено да бъде направена Морска стратегия, която да включва развитие на пристанищните мощности, активно търсене на инвеститор за изграждане на пристанище за контейнерни, зърнени и генерални товари под Максуда, законодателна инициатива за удобен флаг, евентуално ДППИ и ИА Морска администрация да се прехвърлят във Варна, да се намери модел на обща дейност между ДППИ и ИА Морска администрация за търсене и спасяване по море, да се направи анализ и стратегия за развитието на пристанище Варна Изток, да се направи анализ дали да се (да не се) концесионира пристанище Варна-Запад, да се засили контролът от страна на държавата върху частните оператори на пристанища.

При речният транспорт са набелязани действия за превръщане на река Дунав в целогодишен плавателен канал, както и да бъде възстановена и модернизирана речната пристанищна инфраструктура по Дунава. Предвидено е да се направи и анализ на товаропотока, който да покаже къде да бъдат изградени интермодални терминали.

Програмата за управление предвижда и изграждане на автомагистрала Черно море в участъка Бургас-Варна, както и анализ за изграждането на пълен коридор север-юг по линията Истанбул-Бургас-Варна-Констанца.

При жп транспорта е набелязано модернизиране на линията Бургас-Карнобат-Синдел-Варна, преглеждане на изпълнението на дейностите по обновяване на железопътната инфраструктура в участъка Русе-Каспичан и, ако има нужда, да се реконструира железопътната линия Русе-Варна като изцяло двупътна за по-висока скорост, също така е предвидено изграждане на железопътна линия с тунел под Петрохан за директна връзка София-Видин при потвърдено финансиране от ЕС. (Развитието на проекта е в напреднала фаза. Проучванията от преди 10-12 години показаха, че трасето трябва да е София-Ботевград-Мездра-Враца Монтана-Медковец-Видин като при Мездра се осигурява връзка с железопътната линия София-Варна)

Набелязано е и да бъдат модернизирани участъците по коридор Ориент/Източно Средиземноморие: Видин-Мездра-София-Дупница-Кулата, Горна Оряховица-Варна, Горна Оряховица-Русе и София-Перник.

Освен това в програмата е записано стартиране на проучвателни дейности за изграждане на нови железопътни участъци, ако това е възможно. Например: От Русе до София да има директна връзка от Бяла до Левски, както и въвеждане на съвременни системи за сигнализация и комуникация, спрямо европейските изисквания плюс изграждане на железопътни връзки с международните летища Пловдив, Варна и Бургас.

В Бюджет 2022 ще бъдат заложени средства за необходимото обновяване на подвижния състав на БДЖ при условие, че има реалистичен оздравителен бизнес план на закъсалото държавно дружество, че се ревизира договорът за обществен превоз, който да мотивира БДЖ да предоставя качествена пътническа услуга и се синхронизират разписанията в рамките на националната транспортна схема.

В програмата е набелязано и предприемане на действия за внедряване на единен превозен документ за различни видове транспорт, както и организиране на тактов график за крайградски, редовни жп линии, както и да се направи одит на НКЖИ и на БДЖ.

В областта на автомобилния транспорт е включено облекчаване на транспортните потоци чрез паркинги и други съоръжения при граничните пунктове, създаване на национална транспортна схема в полза на хората – разписания на междуселищната, междуобластната и националната транспортна схема, синхронизиране на разписанията в рамката на националната транспортна схема и при автомобилния транспорт, гарантиране на необходимите средства за субсидиране на транспорта до отдалечените и трудно достъпни населени места.

Програмата предвижда и отстояване на националния интерес във връзка с прилагането на пакетите Мобилност 1 и 2 и изискване на доклад за икономическата ефективност от пакет Мобилност 1.

Приоритетно е заложено максимално бързото завършване на автомагистрала Струма, ускоряване на изграждането на автомагистрала Хемус и изграждането на скоростен път София-Видин. Също така е изискан анализ дали пътят Враца-Видин да се надгради като автомагистрала и изграждането на европейски структурен коридор номер 9 през Русе-Велико Търново-Хасково през Габрово. Като скоростен път (тунела под Шипка).

Залага се и ускорено изграждане на пътя Русе - Велико Търново, изграждане на скоростен път Кюстендил-София и анализ и потенциално изграждане на трети тунел в източната част на Стара Планина.
Предвижда се и анализ на тол система – одит и преизчисление на таксите, така че тол системата да носи приходи от транзитно преминаване, държавата да поеме оперирането на Тол системата съобразно договорите, както и фериботните връзки с Румъния да станат автомобилни мостове, а при Русе да се направи втори мост.

В сферата на въздушния транспорт е заложен стриктен контрол върху изпълнението на концесионните договори, проверка на концесионния договор за Летище София и изпълнението му, и предприемане на стъпки в случай че не се изпълнява, одит на държавното дружество „Летище София“, намаляване на административната тежест за авиационния бизнес чрез дигитализация на услугите на регулаторните и надзорни органи, подпомагане на авиокомпаниите във връзка с COVID кризата, изясняване собствеността на Летище Пловдив и създаване на стратегия за развитие на летището.

За Български пощи се залага устойчиво развитие на компанията чрез навлизането й на пазара на платежни услуги и финансово посредничество. Целта е пощите да бъдат модернизирани и да излязат на печалба.

В законодателната програма е предвидено е да се приеме нов Закон за движението по пътищата, да се изсветли работата на автошколите, да се приеме нов Закон за превоза на пътници с обществен транспорт. Като проблем за решаване е посочен нов модел за линейните инфраструктурни обекти с въвеждане на мораториум за определен период върху сделки с недвижими имоти в зоните на новопроектирани железопътни и пътни трасета при първо публично обявяване и регламентиране на съкратени срокове и процедури по съгласуване и одобряване на проектните разработки.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови