Съдът запорира акции на Цветан Василев и КТБ в "Петрол"

Александра Маркарян 29 юли 2014 в 19:56 7410 0

Старозагорският окръжен съд запорира основната част от акциите в "Петрол" АД на фирми, свързани с Корпоративна търговска банка и мажоритарния й собственик Цветан Василев.

Съдебното определение от 18 юли 2014 г. на Старозагорския окръжен съд предвижда запор на 31 516 746 бр. акции на "Алфа Кепитъл" АД, на 20 000 000 акции на "Корект Фарм" ЕООД, на 20 000 000 акции на "ВИП Пропъртиз" ЕООД и на 25 244 585 акции на "Юлинор" ЕООД.

Общият брой на акциите на "Петрол" АД е 109 249 612.

Извън запора остават 8 700 000 акции, притежавани директно от КТБ и 13 821 акции на КТБ Фонд Акции.

Определението на Старозагорския окръжен съд е част от битката за контрола върху "Петрол". КТБ и Цветан Василев влязоха в "Петрол" чрез свързани фирми през декември 2013 г., когато с продажба от частен съдебен изпълнител заради необслужван дълг придобиха дела в "Петрол" на "Петрол Холдинг" - 47.5%. В отговор холдингът обжалва сделката, а Старозагорският съд първо наложи запор върху сделката, който впоследствие вдигна заради липса на доказателства за нейната противозаконност.

Привидно фирмите, овладели "Петрол", имат собственици, различни от КТБ и Цветан Василев. В основата на веригата от собственици на тези фирми обаче стоят дружества, притежавани от КТБ и/или Цветан Василев.

Алфа кепитъл

"Алфа Кепитъл" е собственост е на „Сентръл техно инвест“ ЕАД и „Афлик-България“ ЕАД, които имат по 50%. „Сентръл техно инвест“ е собственост на „ТЦ ИМЕ ВЕСТ“ и собственик на „Научно-техническо обслужване-НТО“ на Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, Стоян Чакъров и „Сентрал техно инвест“. „ТЦ ИМЕ ВЕСТ“ е собственост на КТБ, офшорката „И Еф Ви Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лимитид“ и „Кен трейд“.

Упълномощеният представител на офшорката, регистрирана на Британските вирджински острови, е Венета Костадинова Николова. Тя е била член на Борда на директорите на Нова българска медийна група (НБМГ) от октомври 2007 г. до октомври 2008 година.

Един от членовете на Борда на директорите на „Кен трейд“ е още в управата на „ТЦ ИМЕ ВЕСТ“ и „Сентръл техно инвест“ - Веска Иванова Зарева.

Вторият член на борда е Людмила Георгиева Петрова, която участва в управлението на „Технологичен център – Институт по микроелектроника /ТЦ-ИМЕ/ на КТБ, „И Еф Ви Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лимитид“ и „Кен трейд“. Другите фирми, в чието управление е, също са свързани с КТБ и/или НБМГ - „Новинар медиа проджектс, ИПК „Родина“, „Бромак финанс“ (собственост на фирмата на Цветан Василев „Бромак“), „Бромак телеком инвест“ (собственост на „Бромак“ и „Бромак финанс“).

Официалният собственик на „Кен трейд“ е офшорката „Трелекс Инвестмънт“ (Кипър).

Втората фирма, собственик на „Алфа кепитъл“, е „Афлик България“. В нейния Борд на директорите влизат Бисер Андонов Лазов, Никола Стоянов Киров и Янчо Панайотов Ангелов. Ангелов е бил сред управляващите Корпоративна търговска банка през 2007 г., а след това - член на Надзорния съвет до декември 2012 г. Вторият член на борда е Никола Стоянов Киров, който е и в борда на производителя на авиационни, артилерийски и инженерни боеприпаси „Дунарит“. Втората фирма, в чиято управа е, е „Фина-С“. Нейните собственици са „Бромак Финанс“ и Цветан Василев. Третият – Траян Кършутски – е в КТБ Асет мениджмънт, КТБ Фонд паричен пазар, Договорен фонд КТБ Балансиран фонд, Договорен фонд КТБ фонд акции.

Официалният собственик на „Афлик-България“ е „Афлик-Лимитед“ (Великобритания).
„Афлик-България“ е едноличен собственик на „Порт Инвест Русе“ ЕАД и съсобственик на „Партнер лизинг“ АД.

Юлинор

„Юлинор“ е собственост на Юлия Йорданова Илиева, свързана чрез различни фирми с хора, управляващи фирмите в другия съсобственик на „Петрол“ - „Алфа кепитъл“. Юлия Илиева е в управата на „Евробилд проект“ ЕООД, „Интегрирани пътни системи“ АД, „Евробилд София“ АД, „Глобални пътни системи“ АД.

В Борда на директорите на „Евробилд София“ е и Теодора Петрова Танева, която е и в Борда на Технологичен център-Институт по микроелектроника-.ТЦ-ИМЕ. заедно с Людмила Георгиева Петрова (собственост на КТБ, „И Еф Ви Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лимитид“ и „Кен Трейд“). Теодора Танева е още в „Новинар Медиа Проджектс“, ИПК „Родина“, „КЕН Трейд“.

Тенева е била в Борда на директорите на TV7 (от декември 2008 до октомври 2009 г.) и в управата на „Краун медиа“ в периода декември 2008 г. - февруари 2013 г. През 2008 и 2009 г. тя е била и в Борда на директорите на „Експрес БГ“ на Нова българска медийна група. От август до ноември 2009 г. е в Борда на директорите на Вили Сечкова и Емил Кошлуков. Третият член на Борда на директорите на „Юлинор“ заедно с Илиева и Танева е Виктория Георгиева Иванова („Синектик“, собственост на „Юлинор“, „Варна Тауър“).

Собствениците на „Евробилд София“ са „Сагара трейд“ с изпълнителен директор Здравко Босаков (16 805 960 бр. акции) и „Евробилд 2003“ ЕООД с управител Теодора Танева (1 864 680 бр. акции). „Сагара трейд“ се помещава на шестия етаж на бул. „Цар Борис III” 159. На същия етаж се помещава инвестиционният посредник „Фина-С“ (собственост на „Бромак Финанс“ и Цветан Василев), както и Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ). В същата сграда, на 11 етаж, е TV7.

Втората фирма – собственик на „Евробилд София“, „Евробилд 2003“ е на „Аквафинанс“ ЕООД на „Синектик“. „Евробилд 2003“ притежава „Пътстрой-пътища“ ЕООД с управител Петър Станков.

Корект фарм

Едноличен собственик на капитала на „Корект фарм“ ЕООД е Костадин Георгиев Каракостов. „Корект фарм“ е съсобственик на „Медицинска техника“ АД. „Медицинска техника“ е заложена в КТБ срещу кредит.

ВИП Пропъртиз

Фирмата е регистрирана на „Хубча“ 8, където е и „Корект фарм“. Там офис има Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ). Едноличен собственик на капитала е Анна Йорданова Христова. Тя е в Борда на директорите на „Карне М 1“ АД заедно с Васил Георгиев Шуманов (собственик и на „Елизер“). „Карне М 1“ притежава „Карне-М“ - собственик на свързаната с НБМГ „Национална агенция разпространение“ (НАР). В управата на НАР например е Дора Христова Спасова, която е и в управата на НБМГ, „Експрес БГ“, „Балканска медийна компания“.

„Карне-М“ е още собственик на „Би прес“ и „Ди прес“ с управител Георги Калоянов.

„Вип Пропъртиз“ е съсобственик още на „Сенатор“ заедно с председателя на Сдружение „Съюз на разпространителите на вестници и списания“ Цветан Ангелов, който е в управата на десетки фирми, и Цветан Костадинов. „Сенатор“ е собственик на „Нюз експрес“ и „Оларт“.

Мотиви

В писмо от „Петрол“ до Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса от 29 юли се посочва, че определението на съда е във връзка с чл. 100ш от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа.

Според чл. 100ш от ЗППЦК емитентът е длъжен да уведомява Комисията за финансов надзор за промените в устава си; промените в управителните и контролните си органи; решението си за преобразуване на дружеството; други обстоятелства, определени с наредба до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.

Чл. 27., ал 1 от Наредбата гласи, че емитентът е длъжен последващо да разкрива информация, като представя на комисията и на обществеността периодична информация; вътрешната информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти; другата регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

Чл. 4., ал. 1 от ЗППЗФИ уточнява, че вътрешна информация е „конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до един или повече емитенти на финансови инструменти или до един или повече финансови инструменти, ако публичното й огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови инструменти или на цената на свързани с тях дериватни финансови инструменти“.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Ивелин Михайлов: Запознах се с Николай Марков 3 месеца преди изборите