Райфайзенбанк с ново име от днес: KBC Банк България

След сливането ѝ с ОББ ще се превърне в най-голямата финансова група у нас

OFFNews Последна промяна на 08 юли 2022 в 16:13 2336 0

Питър Рубен

Снимка ОББ

Питър Рубен

Райфайзенбанк сменя името си и вече ще се казва "KBC Банк България". Промяната се случва, след като тя беше купена от собственика на ОББ у нас - "KBC Банк". Предстои и сливане между двете банки - ОББ и досегашната Райфайзенбанк и така у нас ще се "роди" нова мегаструктура, а KBC става най-голямата интегрирана финансова група у нас с 2,5 милиона клиенти, обяви новият собственик на пресконференция.

С финализираната вчера сделка за придобиването на Райфайзенбанк (България) и нейните дъщерни дружества у нас белгийската финансова група KBC в България обхваща 14 компании в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг.

Новите дружества в групата ще носят временно в името си международно разпознаваемия бранд KBC. "KBC Лизинг" е новото име на "Райфайзен Лизинг", "KBC Управление на инвестиции" е новото име на "Райфайзен Асет мениджмънт", а "KBC Застрахователен брокер" е новото име на "Райфайзен Застрахователен брокер".

Предстои новопридобитите дружества, носещи името на KBC, да се обедният с дружествата, носещи името ОББ и извършващи идентична дейност – Обединена българска банка (ОББ), "ОББ Интерлийз", "ОББ Асет мениджмънт" и "ОББ Застрахователен брокер". До правното им сливане те ще продължат да функционират като отделни юридически лица, като дотогава не се очакват значителни промени за клиентите.

По оценка на рейтинговата агенция Fitch (Фич) отпреди няколко дни и по последни данни на БНБ към края на март 2022 г. прогнозният пазарен дял на бъдещата обединена банка ще бъде между 19 и 20% от активите на българския банков сектор, при около 12% в момента, с което ще изпревари досегашните първи двама играчи по активи. След  обединението, новата ОББ ще бъде също така първа по пазарен дял на привлечени средства и втора по пазарен дял на кредити. 

Според рейтинга на Фич ОББ поддържа най-високия рейтинг ‘А-‘ сред банките у нас от 2017 г. насам.

Днес беше обявен и съставът на мениджмънта на KBC Банк България и дъщерните ѝ дружества. Председател на Надзорния съвет на KBC Банк е Петър Андронов, който е председател и на Надзорния съвет на ОББ, както и член на Управителния съвет на KBC Груп и главен изпълнителен директор за международните пазари на KBC. Главният изпълнителен директор на ОББ Питър Рубен става и главен изпълнителен директор на KBC Банк България. В Управителния съвет на KBC Банк България остават в пълен състав  всички български членове на Управителния съвет на Райфайзенбанк България на настоящите им позиции и в настоящите им роли. Добромир Добрев продължава да заема  длъжността изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и капиталови пазари“, Ани Ангелова продължава да бъде изпълнителен директор „Банкиране на дребно“ и Недялко Михайлов остава на настоящата си позиция – изпълнителен директор „Операции и информационни технологии“.

В състава на Управителния съвет на KBC Банк България влизат още Светла Георгиева в ролята на изпълнителен директор „Риск“, която заема и в ОББ, както и Теодор Маринов като изпълнителен директор „Финанси“.

Така новият Управителен съвет на KBC Банк се състои от трима досегашни изпълнителни директори на Райфайзенбанк България и трима досегашни изпълнителни директори на ОББ, а двете банки започват подготовка за сливане.

По отношение на състава на Управителния съвет на ОББ – Кристоф Де Мил ще ръководи интеграционния екип. На позицията изпълнителен директор „Финанси“ в ОББ той ще бъде наследен от Теодор Маринов. Теодор Маринов запазва и досегашната си позиция на изпълнителен директор „Легаси и дъщерни дружества“ в ОББ.

Няма промяна в мениджмънта на дъщерните дружества на досегашната Райфайзенбанк и на дъщерните дружества под името ОББ.

От Управителния съвет на досегашната Райфайзенбанк България (вече KBC Банк България) излизат Оливер Рьогл и Мартин Питлик.

До обединението на ОББ и KBC Банк Управителните им съвети ще работят заедно, за да осигурят максимално бърза и ефективна интеграция при пълна прозрачност и равни условия за двете страни.

Няма промяна в условията по ползваните от клиентите на двете банки продукти и услуги. Не е необходимо клиентите да предприемат допълнителни действия във връзка със смяната на собствеността и името на досегашната Райфайзенбанк България. Евентуални промени, засягащи дружества от Групата на КВС в България, ще бъдат комуникирани своевременно към техните клиенти. 

За KBC Груп в България

За последните 15 години, от които е в България, KBC е инвестирала 2,4 млрд. евро в придобиването и развитието на едни от най-значимите местни компании и проекти, сред които последователно придобиването на ДЗИ, СИБАНК, ОББ, българския бизнес на NN и на Райфайзенбанк Интернешънъл. KBC постоянно увеличава своя пазарен дял, като израства от позиция № 9 през 2007 г. (СИБАНК), през позиция № 3 през 2017 г. (ОББ и СИБАНК) до прогнозната позиция №1 (след предстоящото сливане между ОББ и KBC Банк). Под управлението на KBC компанията с най-дълга история в застраховането – ДЗИ – възвръща лидерската си позиция на пазара, като също се изкачва по пазарен дял от № 5 през 2007 г. до № 1 към днешна дата. Лизинговият и асет мениджмънт бизнесите на KBC Груп в България също заемат лидерските места.

През 2022 г. в KBC Груп в България работят около 7000 души.

Кой кой е в новата мегаструктура

Питър Рубен, председател на УС и главен изпълнителен директор на КВС Банк и ОББ, кънтри мениджър на KBC Груп в България

Питър Рубен започва кариерата си през 1992 г. като служител за връзка с клиенти в ресор “Корпоративно банкиране” в Kredietbank (сега KBC) в Лондон. От 1994 г. до 1998 г. е директор на представителство „Иберия“ в Мадрид. През 1999 г. той става генерален мениджър „Корпоративно банкиране“ в клона в Париж. От 2005 г. до 2010 г. той е изпълнителен директор „Корпоративно банкиране“ в банка ČSOB в Чешката република.

През 2017 г. е назначен за старши генерален мениджър в отдел „Кредитен риск” на Групата в централата на KBC в Брюксел. През 2019 г. Питър Рубен е назначен за главен изпълнителен директор на KBC Bank в Ирландия.

Питър Рубен е завършил университета в Льовен, Белгия с магистърска степен по право. По-късно придобива магистърска степен по бизнес администрация от Vlerick Business School, Белгия. Владее холандски, френски, английски, испански и немски.


Ани Ангелова, член на УС, изпълнителен директор „Банкиране на дребно“ на КВС Банк

Ани Ангелова е част от Райфайзенбанк от 1995 г., като към избирането ѝ на поста изпълнителен директор и член на Управителния съвет през 2007 г. заема длъжността прокурист на Райфайзенбанк, с ресор „Канали за дистрибуция“.

Ани Ангелова е завършила Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, „Стопанско управление и администрация“ в УНСС и има MBA от Rotterdam School of Management в Холандия. Работила е във Фортис Банк, Холандия. Владее английски и ползва френски език.

Светла Георгиева, член на УС, Изпълнителен директор „Риск“ на КВС Банк и ОББ

Светла Георгиева е член на Управителния съвет и Изпълнителен директор Риск на Обединена българска банка след придобиването на ОББ от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г. През 2008 г. се присъединява към екипа на СИБАНК, като последователно заема позициите Ръководител управление „Кредитен риск на физически лица“ и Заместник-директор „Управление на кредитите“.

Светла Георгиева завършва INSEAD Inter-Alpha Banking Programme (2013), City University, Seattle, DCL (2004 – 2006) и има квалификационна степен MBA по Финанси. Владее свободно английски и руски език.

Добромир Добрев, член на УС, изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и капиталови пазари“ на КВС Банк

Добромир Добрев работи в групата Райфайзен от 2003 г., като през 2005 г. е назначен за началник отдел „Корпоративно банкиране – среден пазар“. От 2006 г. насам, той оглавява "Райфайзен Лизинг България" ООД. През 2013 г. става член на УС с ресор „Корпоративно банкиране“, а през 2016 г. е избран за изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и капиталови пазари“ на Райфайзенбанк България.

Добромир Добрев е магистър от Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Владее английски и немски език.


Tеодор Маринов, член на УС, Изпълнителен директор „Финанси“ на КВС Банк и ОББ, изпълнителен директор „Легаси и дъщерни дружества“ на ОББ

Теодор Маринов е в управлението на Обединена българска банка от юни 2010 г., когато е избран за член на Съвета на директорите. След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Теодор Маринов става Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси на ОББ.

Има магистърски степени по „Бизнес администрация“ от London Business School и „Системи и управление“ от Технически университет, София. Теодор Маринов е носител на професионалната квалификация CFA (сертифициран финансов аналитик) от 2001 г. Владее свободно английски и руски език.

Недялко Михайлов, член на УС, Изпълнителен директор „Операции и информационни технологии“ на КВС Банк

Недялко Михайлов работи в Райфайзенбанк от 2002 г., а през 2005 г. заема първата си oт многото ръководни позиции в банката - управител на офис във Варна. Той е отговарял последователно за „Големи корпоративни клиенти“, „Управление на риска“, „Проблемни кредити“, „Финанси“. През 2017 г. е избран за изпълнителен директор „Операции и информационни технологии“ в Райфайзенбанк България.

Недялко Михайлов е завършил математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, „Счетоводство и контрол“, и „Икономическа информатика“ в Икономическия университет, Варна. Владее английски, немски и руски език.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови