Райфайзенбанк отсрочва вноски по заеми при просрочия след 01.02.

OFFNews Последна промяна на 10 април 2020 в 15:59 3377 0

Райфайзенбанк обяви облекчаващ механизъм за обслужване на редовните кредити на своите клиенти днес, след като по-рано през деня БНБ одобри по предложение на Асоциацията на банките в България Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г.

Кредитополучателите на Райфайзенбанк, физически и юридически лица, които са засегнати от мерките, свързани с пандемията COVID-19, ще имат възможност да кандидатстват за отсрочване на плащанията по кредитите си. При физическите лица то се отнася за: потребителски и ипотечни, задължения по кредитни карти, овърдрафт и финансов лизинг, а при юридическите е за: срочни (инвестиционни и оборотни) кредити, револвиращи кредити, овърдрафти, задължения по кредитни карти и финансов лизинг. Кредитите трябва да са изтеглени преди 31 март 2020 г.

Клиентите могат да се възползват от гратисен период, по времето на който да не плащат главницата и лихвата, или само главницата по кредита, за срок от 6 месеца, съобщават от банката. Непогасените суми за този период се изплащат на части след изтичането на отсрочката, като срокът на кредита се увеличава с периода на отсрочването. За ползване на такъв гратисен период може да кандидатства всеки клиент, който има или очаква да има затруднения във връзка с пандемията, а също така е погасявал редовно кредита си или е бил в просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

Схемите за гратисния период са две:

- схема 1 - гратисен период от 6 месеца, през който не се изплаща главница, а само лихва по кредита.

- схема 2 - гратисен период от 6 месеца, през който не се изплащат главница и лихва по кредита.

Гратисният период ще важи еднократно 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Тъй като гратисният период е обвързан с пандемията, каквито са и изискванията на Европейския банков орган, отсрочването на вноските по кредити е приложимо за просрочия след 1 февруари 2020 г. Ако просрочията на клиентите не могат да се свържат само с пандемията от COVID-19 или дните в просрочия не са в съответствие с политиката на банката, случаят ще бъде разгледан индивидуално и банката може да предложи друго решение.

За да се възползват от гратисния период, клиентите трябва да подадат заявление, което могат да намерят на сайта на банката. Те имат време да преценят дали се нуждаят от облекчаване на условията по кредитните си задължения и да подадат искането си от публикуване на обявлението до 22 юни 2020 г.

Гратисният период ще важи еднократно за 6 месеца, но не по-късно от края на годината. Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по всяко време, като предоговори схемата си на плащане, в случай че възможностите му за обслужване на кредитните задължения се подобрят.

Гратисният период може да бъде поискан за кредити за физически лица – потребителски и ипотечни, задължения по кредитни карти, финансов лизинг. При юридическите лица гратисният период може да бъде поискан за срочни кредити (инвестиционни и оборотни), револвиращи кредити, овърдрафти и задължения по кредитни карти, както и финансов лизинг.

Няма да се начислява такса за предоговарянето по нито един от посочените кредити за тези кредитополучатели, които отговарят на условията на мораториума.

Подробна информация може да бъде намерена на сайта на банката в раздел "Въпроси и отговори".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X