По наблюдения на НСИ: Ядем по-малко хляб и повече месо. Пием и пушим повече

OFFNews Последна промяна на 14 април 2020 в 13:21 1461 0

Снимка Pixabay

Българинът консумира по-малко хляб и тестени издения и е увеличил приема на плодове, зеленчуци и месо. На фона на тази положителна тенденция обаче има и негативна - увеличават се тютюнопушенето и пиенето на алкохол. Това показват данните на Националния статистически институт за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през 2019 г., публикувани днес.

През 2019 г. човек е консумирал средно с 2.9 кг по-малко хляб и тестени изделия спрямо 2018 г. Увеличава се консумацията на плодове с 2.4 кг, на зеленчуци с 2.0 кг, на месо с 1.4 кг и на безалкохолни напитки с 3.9 литра. На годишна база се увеличава потреблението средно на човек от домакинство на алкохолни напитки (от 31.0 на 32.6 л) и на цигари (от 674 на 733 броя).

Доходи на домакинствата

През 2019 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 6 592 лв., с 9.6% повече от 2018 г. За последните 10 г. (2010 - 2019 г.) той се увеличава 1.8 пъти. Реалните доходи на домакинствата нарастват с 6.3% през 2019 г. в сравнение с 2018 г. От заплати идват 3 731 лв., с 11.8% от 2018 г. и два пъти повече в сравнение с 2010-а. Доходите от пенсии за последната година са 1 801 лв. - с 9.5% повече спрямо 2018 г. и с 59.7% в сравнение с 2010 г. Тези от самостоятелна заетост са 421 лв., почти без промяна в сравнение с 2018 г., и с 84.6% ръст спрямо 2010 г. От трудова дейност извън работната заплата през 2019 г. са дошли 56 лв. - с 20% по-малко от 2018 г. и с 28.2% под 2010 г. От обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални плащания са постъпили 194 лв. - има 24.4% ръст спрямо 2018 г. и 57.7% - спрямо 2010 г.

В структурата на общия доход през 2019 г. с най-висок относителен дял е работната заплата - 56.6%, с 1.1 процентни пункта повече от 2018 г. и с 5.7 процентни пункта спрямо 2010 г. Социалните обезщетения и добавки формират 30.2% от общия доход на домакинствата. От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са пенсиите - 27.3%. Тук няма промяна спрямо 2018 г., а спрямо 2020 г. има понижение с 3.6 процентни пункта. От самостоятелна заетост са 6.4% от общия доход, с 0.6 процентни пункта по-малко от 2018 г. и с 0.1 процентни пункта повече от 2010 г. Относителтият дял на доходите от трудова дейност извън работната заплата е 0.9% и намалява спрямо 2018 г. с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2010 г. - с 1.2 процентни пункта.

Разходи на домакинствата

Те са малко по-малко от общия ни доход - 6 214 лв. средно на човек, което е със 7.7% повече от 2018 г. За 2010 - 2019 г. разходите на домакинствата са се увеличили 1.9 пъти. Делът на потребителските разходи спрямо общите намалява от 85.8% през 2010 г. на 81.5% през 2019 г.

За наблюдавания 10-годишен период има промени в потребителското ни поведение. За храна и напитки през 2019 г. сме похарчили 1 833 лв. средно на човек от домакинство - с 6.9% повече от 2018 г. и с 50.4% - в сравнение с 2010 г. Разходите по жилището (вода, ток, горива, обзавеждане и поддържане на дома) за 2019 г. са 1 067 лева и нарастват с 4.9% спрямо 2018 г. и с 83.6% спрямо 2010 г. Над два пъти се е увеличил разходът ни за здравеопазване спрямо 2010 г. Миналата година сме дали средно 386 лв. Увеличението за година е с 23.3%. За транспорт плащаме с 9.4% повече от 2018 г. - 730 лв., което също е над двукратно увеличение спрямо 2010 г. Данъците и социалните осигуровки са средно 820 лв. на човек - с 11.1% повече от 2018 г. Ръстът за 10-годишния период е над три пъти.

За храна м. г. са отивали 29.5% от общия ни разход - с 0.2 процентни пункта под 2018 г. и със 7.7 процентни пункта по-малко от 2010 г.

Относителният дял на разходите по жилището намалява с 0.4 процентни пункта през 2019 г. спрямо 2018 г., а в сравнение с 2010 г. - с 0.5.

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 13.2% от общия разход през 2019 г., което е с 0.4 процентни пункта повече от 2018 г. и с 5.1 процентни пункта над 2010 г.

Относителният дял на разходите за здравеопазване нараства с 0.8 процентни пункта през  2019 г. спрямо 2018 г. и с 0.7 процентни пункта спрямо 2010 г.

През периода 2010 - 2019 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е в рамките на 11 - 12%.

Покупателна способност

През 2019 г. покупателната способност на домакинствата се увеличава спрямо 2018 г. за всички основни хранителни продукти с изключение на белия хляб и картофите. Най-много е нараснала тя при гроздето, ябълките, яйцата и маслото.

Жилища, жилищни условия и снабденост със стоки за дълготрайна употреба

През 2019 г. в собствено жилище живеят 91.6% от домакинствата, а 5.4% ползват такова, без да плащат наем. Под наем живеят 3.0% от наблюдаваните домакинства - 1.9% на свободен и 1.1% на общински. Второ жилище притежават 9.7% от домакинствата.

В построени преди 1990 г. жилища живеят 93.4% от домакинствата. Близо 3/4 (71.9%) са изградени в периода 1961-1990 г. Преди 1961 г. са построени 21.5% от жилищата, а изградените след 1990 г. са 6.6%.

69.1% от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (74.6% в градовете и 53.7% в селата). В по-големи (с четири и повече стаи) живеят 19.1% от домакинствата в градовете и 42.0% - в селата.

Гаражи имат 20.1% от домакинствата в страната (16.3% в градовете и 30.8% в селата).

С ток, вода, канализация, баня и тоалетна у дома разполагат 76.7%. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 33.1% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 95.0%. Тоалетна вътре в жилището имат 72.9% от домакинствата в селата и 96.9% в градовете. С централно отопление (парно или газ) са 21.5% от жилищата в страната, съответно 29.0% в градовете и 0.6% в селата.

Автомобили имат 51.3% от наблюдаваните домакинства, 5.8% - два и повече. Не могат да си позволят автомобил по финансови причини 12.6% от домакинствата, а 35.7% са заявили, че не им трябва.

99.3% от домакинствата имат телевизор, а 30.9% - два и повече. На второ място е хладилната техника - 98.5% имат хладилник и/или фризер. Автоматична перална машина притежават 93.0% от домакинствата, 4.7% не могат да си позволят такава, а 2.3% смятат, че не им трябва.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 2.0% от домакинствата. Само стационарен имат 4.7%, а 76.6% - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 16.6% от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 53.8% от домакинствата (60.5% в градовете и 35.0% в селата). Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър - 39.8%.

Интернет връзка в жилището си имат 59.5% от домакинствата. В градовете домашен интернет има в 66.0% от жилищата, а в селата - в 41.1%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 35.7% от домакинствата. 

Климатици притежават 41.9% от домакинствата. 24.2% нямат финансова възможност да си купят, 34.0% казват, че нямат нужда.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови