Нова уловка – потребители затъват в дългове с 'превалутиране' на кредити в швейцарски франкове

Мая Младенова Последна промяна на 12 септември 2017 в 12:43 12054 2

Снимка Pixabay

Поредна уловка за потребителите на жилищни кредити – банка уж предлага „превалутиране“ на старите им заеми в швейцарски франкове, а резултатът е нов кредит за сума, далеч по-висока от предишната.

За меко казано некоректната практика алармира адвокат Веска Волева, която е завела няколко дела по идентични казуси на потърпевши.

Схемата накратко – преди десетина години потребителите са теглили „жилищни кредити в швейцарски франкове“ от Пощенска банка. (Кредитът е в кавички, защото е представен като франков заем чисто маркетингово. Всъщност клиентът получава левова равностойност за договорената сума и нито той усвоява франкове, нито банката отпуска такива. Конкретна сума във франкове в договора изобщо не е цитирана. Това уточнение е важно, защото оттук тръгва митът за нуждата от превалутиране на франковия кредит заради поскъпване на валутата. Той почива на заблуда, в която потребителят е въведен двукратно – веднъж при първоначалното теглене на кредита и втори път – когато го „превалутира“, подписвайки договор за нов заем.) Тъй като вноските нараснали чувствително, клиентите се обърнали към банката за предоговаряне (т.нар. превалутиране в лева). В резултат получили чисто нов договор за кредит, при това за много по-висока сума от първоначалната главница, която са изплащали заедно с лихвите години наред. Мотивът за това е поскъпването на валутата.

Адвокатът обаче не приема този аргумент, тъй като в договора за първоначалния кредит е записано, че заемът е отпуснат в левовата равностойност на съответната сума във франкове. Т.е. те никога не са получавали франкове, това е агресивна и заблуждаваща практика, коментира адв. Волева.

Клиентите смятат, че са били подведени. Не им е дадена възможност да обсъдят договора с юрист, а е трябвало да го подпишат на място. Едва по-късно, след среща с адвокат, разбрали, че са взели нов заем за рефинансиране на стария кредит.

Ето два от случаите на потърпевши:

Семейство А взема през 2008 г. кредит на стойност 136 000 лева. Макар че в договора е записано, че кредитът се предоставя срещу тази левова равностойност, те дължат месечните си вноски в швейцарски франкове. Франкът поскъпва и вноските растат.

През 2014 сключват договор за рефинансиране, вследствие на което получават нов кредит в лева - с главница 175 000 лева и с нулево усвояване! Клиентът изчислява, че към онзи момент главницата е трябвало да е 123 000 лева, предвид внасяните вноски.

Семейство Б тегли през 2008 г. заем от същата банка за 145 000 лева. Отново дължи вноски в швейцарски франкове, които се увеличават.
През 2012 г. клиентът подписва документ, който дори не разбира, че представлява нов договор кредит, като вече дължи вноски в български левове. Но главницата по новия кредит е... 203 000 лева.

Копие от документите за превалутиране не им е представено предварително с обяснението, че не могат да го изнасят извън банката. Затова и не могат да се консултират с експерт. Трябвало да го подпишат на място без възможност да обсъдят клаузите.

Така, за семейство А внасяните 6 години вноски сякаш потъват, а от новия, по-голям кредит на практика не усвояват и лев – той отива изцяло за рефинансиране на стария.

Семейство Б губи вноските си за 4 години, но за сметка на това получава на хартия нов кредит и задължение да изплати и него. Както се казва, на печелившите – честито!

Според адв. Волева случилото се е фрапиращо. Тя посочва, че клаузите са във вреда на потребителя, тъй като при усвоен кредит от 136 000 лева през 2008 г. и стриктно погасяване, през 2014 г. той се рефинансира със 175 000 лева, което надвишава многократно реално усвоената главница. В същото време клиентът не е усвоил и лев от новия кредит. Напротив – на практика той заплаща повече от три пъти дължимото от него.

Пропускът на клиентите е бил, че не са се консултирали с външен специалист, но както те твърдят, такава възможност не им е била предоставена. Вместо това от банката ги уверили, че им предоставят нови, по-добри условия, без да ги уведомят, че става въпрос за нов кредит.

Тези казуси разкриват пореден смущаващ етап от неволите на многото длъжници със заеми в швейцарски франкове, които от години се борят срещу нарастването на вноските по кредитите си. Затова – ако имате такъв кредит и обмисляте превалутиране – внимавайте. То може да е изгодно, но прочетете внимателно договора и условията в него и ако имате съмнения, се консултирайте със специалист.

Делата, цитирани по-горе, все още очакват решенията на съда.

От Пощенска банка обясниха проблема с поскъпването на франка. „От 2008 г. в резултат на световната финансова криза се наблюдава увеличение на валутния курс на швейцарския франк на международните валутни пазари, като тази тенденция продължи през следващите години и остава налице и в момента. Това увеличение на валутния курс на швейцарския франк доведе до споменатия ефект върху левовата равностойност на главниците по жилищните кредити, отпуснати в швейцарски франкове.“

Банката посочва, че е разработила програми за превалутиране в помощ на клиентите, за да се облекчат месечните им вноски.

Актуалните програми за превалутиране на Пощенска банка включват поемане на съществена част от увеличението на валутния курс на швейцарския франк за сметка на банката. Това означава, че при превалутиране банката погасява за своя сметка значителна част от левовата равностойност на размера на кредита, като при редовно погасяване клиентът не дължи тази част от главницата по ползвания от него кредит и не плаща лихви върху нея. В допълнение, програмите за превалутиране включват и изключително атрактивни лихвени условия по кредитите след превалутирането им в лева в сравнение с ползваните по кредитите, отпуснати в швейцарски франкове, обясняват от „Пощенска банка“. Те канят кредитополучателите с кредити в швейцарски франкове, които все още не са се възползвали от програмите за превалутиране, да посетят удобен за тях клон на банката, за да се запознаят в детайли с предложенията. Екипът на банката подхожда към всеки отделен случай индивидуално, за да предложи подходящо финансово решение на всеки свой клиент, уверяват от финансовата институция.

Непоклатимият член 417

Адвокат Веска Волева смята, че подобни ситуации са ежедневие, защото в България липсва конкуренция между банките. Причината е, че те са изключени от съдебната система и техните действия не подлежат на съдебен контрол. Каквото и да твърди банката, член 417 от ГПК го превръща в съдебен акт. Този текст в закона позволява длъжникът да бъде осъден по бърза процедура, респ. жилището му да бъде взето, без възможност да се противопостави. По дефиниция възражения на клиента се изключват. 

Съществуват отделни съдебни решения, които също противоречат на становището на банката. Като например решение от 2016 г. в полза на потребител на ипотечен кредит, за който съдът заключава, че „Потребителската стойност на швейцарските франкове се е променила, но правата на банката не са накърнени, доколкото тя се е лишила от ресурс с равностойност в друга стабилна валута“. С други думи – не е отпуснала франкове и не може да претендира за промяна в размера на вноските поради поскъпването на валутата.

Какво съветва КЗП

Комисията е анализирала общите условия на трите банки, отпуснали на български граждани ипотечни кредити в швейцарски франкове. Срещу трите дружества са заведени колективни искове в съда, съобщиха от комисията във връзка с наше запитване дали са сигнали от потребители с кредити във франкове.

КЗП припомня какво могат да предприемат потребителите:

- През месец ноември 2016г. КЗП постигна споразумение с една от банките („Юробанк България” АД/Пощенска банка). Съгласно условията му потребителите могат да превалутират кредитите си, като банката поема 80% от валутния риск от момента на тегленето на кредита. По такъв начин се постига възстановяване на справедливостта, тъй като на практика цялото увеличение, което се дължи на вдигането на курса на швейцарския франк още от първия момент, се поема от банката. Това означава, че споразумението поставя кредитополучателите по кредити в швейцарски франкове в аналогично положение на тези, изтеглили кредити в друг вид валута, например евро или лева.
- Факт е, че договорената в споразумението формула 80%-20% е залегнала във влезлия в сила в България през месец октомври миналата година Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители.

- Освен това, по силата на споразумението, при превалутиране на кредита кредитополучателите получават преференциални лихвени условия – усреднената лихва за периода е значително по-ниска от лихвата по кредита в швейцарски франкове и по-ниска от средната за другите видове кредити.

- Споразумението с банката обхваща обслужвалите коректно кредита си, както и тези длъжници, които не са били редовни платци, но срещу тях няма издадени изпълнителни листове.

- Данните сочат, че съществена част са кредитополучателите са превалутирали кредитите си при условията на постигнатото споразумение и значителна част са в процес на предоговаряне.

- Тези кедитополучатели, срещу които е образувано изпълнително производство, могат да търсят правата си по съдебен ред.
- Гражданите, които решат да водят дела, за да претендират обезщетение, биха могли да представят споразумението между КЗП и банката пред съда и тези клаузи да се считат за нищожни.

- Извън постигнатото споразумение по предложение на граждани КЗП отправи препоръка към банката да публикува на интернет страницата си калкулатор, който да даде възможност на кредитополучателите на базата на получената сума в евро или лева да изчисляват индивидуално остатъчната главница по кредита си.

- Колективните искове с другите две банки продължават.

- Последващи проверки на КЗП, при които са изискани сключените допълнителни споразумения за превалутиране на кредити в швейцарски франкове, не установиха случаи на неспазване на постигнатото споразумение.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

8821

2

bls

12.09 2017 в 14:50

И кое му е новото? Абе ОФ-а тая ситуация е от преди 6 и повече години, а през приблизително 2014 всички тези кредити се рефинансираха или "превалутираха" както го наричате. Много стара супа е това.

4930

1

jkljkl123

12.09 2017 в 13:05

Цеко?