КЕВР предлага с 6,67 % по-ниска цена на природния газ през май

OFFNews Последна промяна на 23 април 2020 в 14:58 1417 0

Снимка КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на природния газ да бъде с 6,67% по-ниска през май.

Това стана ясно след открито заседание на регулатора във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" за утвърждаване на цената за май, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

При утвърждаването на цената на природния газ, КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" и "Газпром експорт" и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внесеното у нас синьо гориво. 

КЕВР има правомощия единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" отговаря на изискванията за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

От началото на този месец синьото гориво поевтиня с 43% и сега се очаква цените му да паднат и от май и мегаватчас да струва около 23-24 лева без таксите и налозите. Предложението на обществения доставчик за промяна в цената на природния газ е в резултат на споразумението между "Булгаргаз" и "Газпром експорт" за промяна на формулата за изчисляването на цената, включваща тази на петрола и на газа на няколко европейски хъба. Тази промяна влезе в действие със задна дата от 5 август миналата година. Малко по-късно стана ясно, че цената на газа за регулирания пазар ще се определя всеки месец.

Относно образуването на цената на вход на газопреносни мрежи "Булгаргаз" е представил към заявлението справка за общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори. 

Въз основа на представените данни и документи от "Булгаргаз", както и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 май 2020 г. да бъде в размер на 23,52 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Действащата цена за месец април 2020 г. е в размер на 25,20 лв./MWh, като намалението е с 1,68 лв./MWh или с 6,67%.

Цената 23,52 лв./MWh включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, която е компонента за дейността "обществена доставка" и покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз", като тази сума се заплаща то крайните снабдители.

Николай Павлов, изпълнителен директор на "Булгаргаз" заяви, че докладът отразява обективно информацията, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 май 2020 г.

Павлов се ангажира дружеството допълнително да предостави на КЕВР информация относно пазарните индекси и усреднения курс на долара, обхващащи периода до 30.04.2020 г.

От думите му стана ясно, че новите изчисления ще бъдат представени на 1 май, така че да отразяват максимално точно движението на цените.

Според него очакванията на дружеството са новите актуализирани данни да доведат до още по-голямо намаление на цената от предвидените 6,67%.

Председателят на КЕВР Иван Иванов посочи, че след получаването на актуалните данни към 30 април 2020 г., на закрито заседание на 1 май 2020 г. регулаторът ще приеме окончателното си решение, в което ще отрази всички настъпили промени.

Предстои да стане ясно дали и с колко ще поевтинеят и парното и топлата вода като резултат от намалението на цените на природния газ от май.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови