До 3 месеца връщат надвзетите пари за газ и парно

OFFNews Последна промяна на 14 април 2020 в 21:28 2294 0

Парламентът прие на второ четене допълнение в Закона за енергетиката, с което "Булгаргаз" ще възстановява суми за природен газ на клиентите си. До 3 месеца във фактурите за природен газ и парно ще бъдат изчислени сумите, които битовите потребители и фирмите ще получат обратно от доставчиците си.

Пари ще се връщат по договори за доставката, сключени с крайни снабдители и с лица, на които е издаден лиценз за производство и пренос на топлоенергия от 1 януари до 31 март 2020 г., както и на такива, чийто лиценз е издаден между 5 август 2019 г. до 31 декември 2019 г, предаде БТА.

Това се налага заради подписаното между руската компания "Газпром Експорт" и "Булгаргаз" ЕАД допълнение от 2 март 2020 г. към договора от 15 ноември 2012 г. за доставка на природен газ. Това доведе до намаляване на цените на природен газ с над 40 процента от 5 август 2019 г.

Поради това "Булгаргаз" трябва да възстанови надвзетите суми на клиентите си.

„Газпром” се съгласи да върне 150 млн. лв., които са надвзети от авансови плащания.Част от тази сума са 45-те млн. на индустрията. А като причина това да не се случи до момента беше посочен законът, според който ако това стане, ще има противоречие с Европейското законодателство и сме заплашени от санкции.

„Булгаргаз” трябва да намери решение как да върне надвзетите 45 млн. лева на бизнеса, които те са платили на свободния пазар за природен газ.

КЕВР, в съответствие с промяната на цената, по която "Булгаргаз" продава природен газ, изменя цените, по които крайните снабдители продават на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи.

В срок от 20 дни от приемането на решенията общественият доставчик изчислява сумите за възстановяване, заплатени за доставените количества, по цените, установени от КЕВР до влизането в сила на промените и сключва споразумение с лицата, за да бъдат парите възстановени. Средствата се връщат в 14-дневен срок от сключването му.

Изчислената разлика се приспада от крайните снабдители от дължимите от крайните клиенти суми за месеца, в който е изчислена разликата.

За крайните клиенти, при които разпределението на топлинна енергия се извършва за отчетен период от една година, се изготвя обща изравнителна сметка за сградата и индивидуални за отделните потребители като в нея се отбелязват ценовите периоди.

Когато през някой от тези периоди, краен снабдител не е купувал от "Булгаргаз", цените, на които е продавал на клиента за това време, не се изменят.

Промените в цените не се прилагат за сделки с природен газ, сключени от участници на пазара по свободно договорени цени и/или на организиран борсов пазар.

Цените, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители, се утвърждават ежемесечно от КЕВР и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени, гласува парламентът.

До 31 октомври 2020 г. Комисията предоставя на Народното събрание за сведение подробна информация за възстановените суми.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови