Индустриалният парк в Шумен – врата към ресурсите на Североизточна България

Красимир Крумов 29 ноември 2022 в 09:00 8108 1

Снимка

"Индустриален парк - Шумен" е най-бързо развиващият се елемент върху картата на Шумен, в него вече работят около 2000 души.

Погледнат от птичи поглед, „Индустриален парк – Шумен“ изглежда като сателитно образувание само на километър по права линия от областния център Шумен край тангентата, поемаща трафика от Русе и Варна към Бургас и обратно. Ако вземете всички изображения на парка, достъпни хронологически в Google Earth, и ги наслагате едно по едно в анимация, оживелите спътникови снимки показват експанзия като на военна карта, а динамиката на разширението и строителството върху това петно от картата от 2009 година до днес е най-високата в града и региона. Макар че не е нужно да се гледа от Космоса – видима е за всички, които пътуват по републиканския път I-2 Русе – Варна.

Местоположение

Местоположението е едно от стратегическите достойнства на новата индустриална зона. „Индустриален парк – Шумен“ АД е разположен на върха на триъгълник между пристанище Варна и пристанище Русе, в радиуса от 100 километра около него попадат 7 областни града. Етапната връзка за магистрала „Хемус“ е на 5 километра от главния вход на зоната, на 100 километра на Север и на Юг са Румъния и автомагистрала „Тракия“. Между 40 и 45 минути отнема пътят до летището във Варна. Обхващането на човешкия ресурс в региона и използването на ключовата географска позиция, която да го направи врата към ресурсите на Североизточна България стоят в основата на философията при създаване на парка.

Концепция

Началото на „Индустриален парк - Шумен“ беше поставено през 2009 година като публично-частно партньорство между „Ники БТ“ АД и община Шумен, която участва с апортна вноска – 2300 декара, източно от Шумен в непосредствена близост до чертите на града, оценени тогава на ок. 4 милиона лева. Другите 6 милиона бяха инвестиция на „Ники БТ“ – такава беше дотговореността от самото начало, обяснена с думите на собственика на „Ники БТ“ – „Няма частник, който да се съгласи общината да му управлява бизнеса“.

Проектът за индустриално-търговска и логистична зона беше позициониран върху площ от 2 400 декара (със 100 декара участва частният инвеститор) с разсрочено изграждане на три етапа. Рецептата, използвана при проектирането на парка беше публично-частното дружество да предлага на потенциалните инвеститори готови парцели с предварително изградена подземна инфраструктура и освободени от бюрокрация терени за инвестиция. Като споменаваме това, на бъдещите инвеститори не им се налагаше, а така е и до днес, да кръстосват институциите за смяна на предназначение на терени, разрешителни за прекарване на ток, газ или вода, чакане с месеци или повече да „дойде“ интернет. Паркът предлага и тогава и сега готов продукт, а за инвеститора остава да изготви строителен проект и да си осигури строителната техника.

Инфраструктура

Първите няколко години бяха време за подготовка, през което терените на парка бяха напълно интегрирани в градоустройствения план на Шумен, обособени в предварително обособени парцели – различни по размер в зависимост от търсенето на инвеститора с напълно изградена вътрешна улична мрежа. Днес индустриалните терени са захранени с магистрален водопровод и напълно изграден достъп до вътрешната водоснабдителна мрежа, във всеки един парцел има напълно изградена канализация, свързана с градската пречиствателна станция. Осигурен е достъп до оптична съобщителна мрежа, електрическата инфраструктура е изградена подземно с осигурен капацитет за всеки инвеститор, газификация с магистрален газопровод и осигурена вътрешна газоразпределителна мрежа и, дори, напълно изградена вътрешна противопожарна мрежа с хидранти на всеки 50 метра.

Инвестиции

Първа за застрояване беше определена подзона „А“ на площ от 520 декара и цялостното й проектиране и изграждане приключи през 2013, като междувременно беше изграден и първият завод за производство и логистика на гъвкави опаковки и опаковки от леки метали. След това дълго време за широката публика от града не се случваше нищо, а то беше време, през което ръкодовството на „Индустриален парк – Шумен“ АД и на общината провеждаха непрекъснати совалки в търсене на инвеститори и убеждаване защо е изгодно да дойдат точно в Шумен.

За разлика от индустриалните паркове с държавно участие в страната, които получават и инвеститори „по разпределение“, Шумен трябваше да се състезава и доказва при инвестирането на всяко едно евро. Освен това идеята беше не да се търсят просто инвеститори, които очакват най-ниската работна ръка, а да се водят производства с по-висока добавена стойност. Първите лястовици на инвестиционната пролет се оказаха турската „Енпай“, произвеждаща части и елементи за електрически двигатели, генератори и трансформатори и американската „Камбро озей БГ“ за производство на пластмасови композити и ламинирани изделия.

През последните пет години последва буен растеж и заемане на практика на 100 процента от капацитета на подзона „А“, с едновременно изграждане на подзона „С“, която също се запълна постепенно. В парка терени имат компании от машиностроителната индустрия, производители на дограма и алуминиеви профили, хотелиерство и ресторантьорство, изделия за деца и играчки, велпапе и хартиени опаковки, периферни устройства и софтуер, метални части за автомобилната промишленост, производство на електролитна мед и проводници. Най-новият инвеститор е „Флавапълс“, компания за преработка на селскостопанска продукция, която започва строителството завод за производството на безглутенови брашна, като суровината за тях ще се доставя от производители в Шуменска област.

Подзона "А" е разположена на площ от 364 декара, 75 декара заема инфраструктурата, свободни са едва 44 декара, останалите парцели вече си имат инвеститори, на по-голямата част от тях вече са изградени произвоства. В подзона "С" с площ от почти 600 декара на разположение за инвестиции са 440 декара и половината от тази площ вече е заета.

Кризата около COVID-19 и рецесията в световен мащаб е накарала някои от инвеститорите да пренаредят плановете си, но дори при засилено търсене на парцели, никой от вече инвестиралите не иска да продава. А във вече изградените производства работят около 2 хиляди души. За сравнение – в най-голямото производство в Шумен извън парка са ангажирани около 1000 души. На този фон екипът, който обслужва целия парк има щат от 13 души.

“Усилията ни в момента са насочени за развиване на подзона “C””, коментира изпълнителният директор на парка Николай Тончев. В процес на изграждане са две предприятия, общо 28 компании са закупили парцели, изградените до момента производства са 12.

Интегриране

Въпреки относителната си териториална самостоятелност общината и ръководството на „Индустриален парк – Шумен“ се опитват да го превърнат в хармонична интегрална част от Шумен на различни нива – социално, транспортно, градоустройствено.

“Имаме планове за развитие на социална инфраструктура. Работещите в индустриалния парк вече са над 2000 души, има млади семейства с деца, които постоянно поставят въпроса за това бихме ли инвестирали в детска градина. Ръководството на община Шумен е запознато и търсим начин за решение. Един от начините е ползване на средства от Плана за възстановяване, имаме определено място на територията на парка за детска градина, ако ни отпуснат тези средства ще реализираме проект съвместно с община Шумен за изграждане на градина, на първо време с 4 групи”, обясни още Николай Тончев.

Големият брой наети на територията на зоната създава и… автомобилен трафик. За облекчаване на транспорта в района на парка през последните месеци беше изградено ново кръгово кръстовище по главен път I-7, което ще позволи трафикът от подзона „С“ да се влива в извънградското движение без да влиза в тангентата от главния път Русе (София) – Варна към Бургас.

Кръстовището беше построено от община Шумен и предстои да бъде предадено на АПИ. “С постановление на МС от декември 2019 година бяха отпуснати 1.2 милиона лева за изграждане на инфраструктура в индустриалния парк. Това, което успяхме да направим с тези средства е, кръговото кръстовище с две бариери, с осветление, освен това беше извършен ремонт на старото кръгово кръстовище и осветление от бензиностанция „Петрол“ (на изхода от Шумен след кв. Тракия, б. р.) през „детелината“ до изхода след старото кръгово кръстовище – на стойност 1.114 милиона лева”, обяснява кметът на Шумен Любомир Христов.

В плановете и вижданията на ръководството на „Индустриален парк – Шумен“ АД съвместно с общината влиза изграждането на съвременни автобусни спирки, велоалея от централната част на града до парка. В перспектива и построяване на фотоволтаична централа. Това би могло да стане с финансиране по Плана за възстановяване и развитие на ЕС.

Ръководството на „Индустриален парк – Шумен“ обсъжда в перспектива проблема с електричеството за бъдещите производства тъй като в момента почти напълно се използва капацитетът на подстанцията, обслужваща парка и съществуващите пет далекопровода. Фирмите консумират около 12 мегавата електричество и засега проблем няма, но при ново мащабно разрастване ще трябва да се мисли и за допълнително осигуряване. Изпълнителният директор на парка Николай Тончев очаква законови промени, които ще дадат възможност да се изграждат фотоволтаични паркове без промяна на предназначението на земеделските земи. Тогава собствена фотоволтаична централа ще може да бъде изградена в подзона „В“.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови