Банкова ваканция: задължения по кредити ще се отсрочват до 31 декември 2021 г.

OFFNews Последна промяна на 11 декември 2020 в 14:46 5346 0

Българската народна банка утвърди  искане на Асоциацията на банките в България за удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията, или т. нар. банкова ваканция. То бе предприето от Европейския банков орган във връзка с втората вълна на COVID-19 на Стария континент.

Банковата ваканция се удължава до 31 март 2021 г. Дотогава ще са в сила правилата на приетия „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение“.

Промените са:

- удължава се срокът за подаване на искания от клиенти на банките за отсрочване на задължения – до 23 март 2021 г.;

- удължава се срокът за одобрение на тези искания от страна на банките – до 31 март 2021 г.;

- удължава се крайният срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките – до 31 декември 2021 г., но не повече от 9 месеца;

- въвежда се изискване задълженията, обект на мораториум, да са били редовни или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване;

- въвежда се възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца.

Управителният съвет на БНБ също прие решение да изиска от банките да предоставят в срок до 10 работни дни оперативни планове за оценка на потенциалната възможност за неплащане от страна на техните клиенти-кредитополучатели, възползвали се от мораториума, след неговото изтичане.

БНБ ще продължи ежемесечно да публикува агрегирана информация във връзка с постъпилите и одобрени искания за отсрочване на задълженията по Реда за отсрочване. Месечната информация ще продължи да бъде публикувана в края на последния работен ден на месеца, следващ отчетния период.

Досега от мярката са се възползвали множество засегнати от пандемията физически и юридически лица. Според данните на БНБ в края на октомври 2020 г. са одобрени близо 89 000 искания на фирми и домакинства на обща стойност над 8.5 млрд. лв. В данните БНБ отчита и информацията за тези кредитополучатели, за които гратисният период по мораториума е изтекъл към края на отчетната дата, както и за доброволно отказалите се кредитополучатели, първоначално подали молба за ползване на възможностите на мораториума.

УниКредит Булбанк

Малко след съобщението на БНБ УниКредит Булбанк обяви, че удължава срока, в който засегнатите от кризата COVID-19 клиенти на банката могат да кандидатстват за разсрочване на вноските по кредитите си до 31 март 2021 г. (приемането на заявления ще е до 23 март 2021).

Процесът е организиран изцяло дистанционно, без да е необходимо посещение във филиал.

Достатъчно е клиентите да попълнят онлайн формата на интернет страницата на УниКредит Булбанк - за индивидуални клиенти или юридически лица и служители на банката ще се свържат с тях. На разположение е и Центърът за контакт за клиенти на банката на номер 02 9337 257.

Банката предлага:

- гратисен  период на вноските за главница и лихва за период до 9 месеца, но не по-късно от 31.12. 2021;

- гратисен период само за главницата за период до 9 месеца, но не по-късно от 31.12. 2021;

- механизъм за разсрочване, приложим за револвиращите продукти.

Клиентите, които не покриват напълно критериите или пък имат нужда от различно решение от предложените в механизмите, също могат да потърсят съдействие като се свържат с банката, уточняват оттам.

Кредити, за които вече веднъж е извършено отсрочване преди 30.09.2020 г., могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на отсрочването не може да надвишава 9 месеца.  Условието е задължението да бъде редовно погасявано или с не повече от 90 дни просрочие към 01.03.2020 г. и към датата на кандидатстване за отсрочване и договорът за кредит да е бил подписан преди 31.03.2020 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови